ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -疯-, *疯*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[疯, fēng, ㄈㄥ] crazy, insane, mentally ill
Radical: Decomposition: 疒 (nè ㄋㄜˋ)  风 (fēng ㄈㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] sickness,  Rank: 1,549

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fēng, ㄈㄥ, / ] insane; mad; wild, #2,386 [Add to Longdo]
[fēng kuáng, ㄈㄥ ㄎㄨㄤˊ, / ] madness; extreme popularity, #2,626 [Add to Longdo]
[fēng zi, ㄈㄥ ㄗ˙, / ] madman; lunatic, #10,038 [Add to Longdo]
[fā fēng, ㄈㄚ ㄈㄥ, / ] go mad; go crazy; lose one's mind, #15,800 [Add to Longdo]
[fēng diān, ㄈㄥ ㄉㄧㄢ, / ] insane; crazy, #29,846 [Add to Longdo]
牛病[fēng niú bìng, ㄈㄥ ㄋㄧㄡˊ ㄅㄧㄥˋ, / ] mad cow disease (bovine spongiform encephalopathy), #39,716 [Add to Longdo]
卖傻[zhuāng fēng mài shǎ, ㄓㄨㄤ ㄈㄥ ㄇㄞˋ ㄕㄚˇ, / ] to play the fool (成语 saw); to feign madness, #60,125 [Add to Longdo]
撒酒[sā jiǔ fēng, ㄙㄚ ㄐㄧㄡˇ ㄈㄥ, / ] to get drunk and act crazy; roaring drunk, #129,142 [Add to Longdo]
[fēng tān, ㄈㄥ ㄊㄢ, / ] paralysis; also tan1 huan4 癱瘓|瘫痪, #339,422 [Add to Longdo]
羊角[yáng jiǎo fēng, ㄧㄤˊ ㄐㄧㄠˇ ㄈㄥ, / ] variant of 羊角風|羊角风; epilepsy [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Damn it... you already decided![JA] 小可有明の月时间 轴: 蛇繁化 : クッソ What Needs to Be Done Now: Eve of the Counterattack, Part 3 (2013)
?[CN] 了吧这是 Children... (2011)
Kiss.[CN] 你 Episode #1.4 (2004)
So you're not crazy.[CN] 原来不是一个 Episode #1.5 (2004)
You are mad.[CN] 你 Immortals (2011)
Crazy![CN] 好狂! I Love You (1981)
carson:[CN] 往里唱 Live Playoffs, Part 2 (2013)
Madwoman![CN]  Hiroshima Mon Amour (1959)
I seriously don't understand that girl.[CN] 我快要了 我快被逼 Episode #1.2 (2004)
Mad ![CN] 发 The Ballad of Narayama (1983)
Hatter ...[CN] 帽子? Alice in Wonderland (2010)
Leprosy.[CN] 麻 The Laughing Woman (1969)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top