ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

疯狂

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -疯狂-, *疯狂*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
疯狂[fēng kuáng, ㄈㄥ ㄎㄨㄤˊ, / ] madness; extreme popularity, #2,626 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm in love with Gilda. I adore her. I'm quite insane about her.[CN] 我爱吉尔达 我迷恋她 我为她疯狂 Design for Living (1933)
If that's crazy, I ought to be sent to an institution, but I don't think it is, and Mr Cedar doesn't either.[CN] 如果这叫疯狂的话 也许我真该住院治疗 但我不认为这叫疯狂 西达先生也不认为这是疯狂 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
Crazy![CN] 好疯狂! I Love You (1981)
"I've always told you I was a crazy girl.[CN] 你这个疯狂的女孩 A Farewell to Arms (1932)
At first, I thought you were a crazy girl.[CN] 没有人会意识到这一点 你真是个疯狂女孩 A Farewell to Arms (1932)
That may make you look a little crazy, just sitting around, filling in O's, but I don't see anything wrong, 'cause that helps you think.[CN] 也许有人觉得你这样疯狂 但我觉得没什么不对 因为这能帮助你思考 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
- # I'm just insane with desire # - Adolph, this is ridiculous![CN] 一我为你疯狂 一阿道夫,太奇怪了 One Hour with You (1932)
Don't talk that way about Lucy. I'm crazy about her.[CN] 不要这么说露西 我为她着迷疯狂 The Awful Truth (1937)
It cost me two bucks, and somebody swiped it![CN] 真够疯狂的... The Whole Town's Talking (1935)
I'm a crazy girl.[CN] 我是个疯狂女孩 A Farewell to Arms (1932)
I hope he's crazy about me, because he's the finest man I've met.[CN] 我希望他为我疯狂 因为他是我见过的最好的男人 The Awful Truth (1937)
He wouldn't think I was crazy if he got paid off.[CN] 如果只要他拿到钱 他就不认为我是疯狂 Mr. Deeds Goes to Town (1936)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top