ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

装疯卖傻

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -装疯卖傻-, *装疯卖傻*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
装疯卖傻[zhuāng fēng mài shǎ, ㄓㄨㄤ ㄈㄥ ㄇㄞˋ ㄕㄚˇ, / ] to play the fool (成语 saw); to feign madness, #60,125 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You roughed me up the other night![CN] 别装疯卖傻 Tie Me Up! Tie Me Down! (1989)
I couldn't help myself out so I pretend lunatic,[CN] 我真是走投无路才装疯卖傻 All's Well, Ends Well 1997 (1997)
Some tits here, a little ass there.[CN] 你真的很善于装疯卖傻 Tie Me Up! Tie Me Down! (1989)
Now, doggone it, Ernie, don't you start pulling that stuff.[CN] 厄尼,你别也来跟我装疯卖傻 It's a Wonderful Life (1946)
He knows he's not living but putting on airs, that it's not him who goes out to people, yet he makes everyone believe he's someone else.[CN] 他知道自己是在装疯卖傻, 不是在生活, 他不是在做自己, 总是在冒充另一个人。 Farewell (1983)
You can't deny it.[CN] 不要装疯卖傻 Project A 2 (1987)
- You might have, but I've forgotten. - It happens.[CN] 那之后我便只能装疯卖傻 Scenes from a Marriage (1973)
How many times have I asked you not to disturb the guests with this racket?[CN] 我告诉过你多少次 别装疯卖傻地吓客人? Episode #1.2 (1990)
Quit playin' the fool![CN] 别装疯卖傻 Twelve Monkeys (1995)
Stop your pretence! Who exactly are you?[CN] 装疯卖傻,你到底是谁? The Fearless Hyena (1979)
I pretend lunatics as I don't want men to cheat my mother.[CN] 我不想那些男人骗我妈 所以我才装疯卖傻 All's Well, Ends Well 1997 (1997)
- Don't play dumb![CN] ―别装疯卖傻 Where the Sidewalk Ends (1950)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top