ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -癲-, *癲*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[癲, diān, ㄉㄧㄢ] crazy, insane; madness, mania
Radical: Decomposition: 疒 (nè ㄋㄜˋ)  顛 (diān ㄉㄧㄢ) 
Etymology: [pictophonetic] sickness

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[diān, ㄉㄧㄢ, / ] convulsions; crazy, #15,960 [Add to Longdo]
癫痫[diān xián, ㄉㄧㄢ ㄒㄧㄢˊ, / ] epilepsy, #16,625 [Add to Longdo]
疯癫[fēng diān, ㄈㄥ ㄉㄧㄢ, / ] insane; crazy, #29,846 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[てんきょう, tenkyou] (n) madness; insanity; lunacy [Add to Longdo]
狂院[てんきょういん, tenkyouin] (n) (obs) (See 精神科病院) asylum; bedlam [Add to Longdo]
[てんかん, tenkan] (n) (uk) epilepsy; epileptic fit [Add to Longdo]
癇持ち[てんかんもち, tenkanmochi] (n) (an) epileptic [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Let silence fall over that insane story that was her life, my sister's life with you, and perhaps it can still.[CN] 288)}咱們就讓沉默的幃幕降下 讓你生活中這段瘋的故事告一段落 288)}也讓我妹妹同你的故事告一段落 Francisca (1981)
I'd say that's crazy.[CN] 200)}這是寫得很爛的小黃文 It's a poorly written smut story. 200)}我很了解女性 I have plenty of understanding of women. 200)}那丫頭瘋瘋的 The chick's crazy. Control (2016)
Those crazy ideas his sick head is having![CN] 他那神經腦袋儘塞滿瘋的想法! Shine, Shine, My Star (1970)
Yes. I bump into him one day.[CN] 岆 婓誰奻善ㄛ躲坻枑れ Che goh ha tin yau yee sing (2002)
I'm as crazy as you are[CN] 瘋唔瘋,,有好路,我行先 Xiong xie (1981)
I know it slows you down, 'cause I've seen it in my mom.[CN] 我知道癇藥 Snowden (2016)
As in abusive or truculent.[CN] ゑ絴┪彩忌 [糐羘] How High (2001)
'Crazy woman chasing after the cop'[CN] 婆追差人呀,麻婆追差人呀 Huan chang (1985)
-You don't have "epsileptic" seizures?[CN] - 你沒有癇病? The Professional (2003)
But none will risk both money and lives for a dream except the two of us[CN] {\fnSimHei\bord1\shad1\pos(200,288)}可咱們現在所幹的事業 既殺頭又虧本 {\fnSimHei\bord1\shad1\pos(200,288)}照樣瘋瘋的干 The Soong Sisters (1997)
Classic tale of boy meets girl, boy loses girl, boy goes postal and burns down the house.[CN] 經典的故事 男孩遇見女孩 Classic tale of boy meets girl, 男孩失去了女孩 boy loses girl, 男孩狂了燒光了房子 boy goes postal and burns down the house. The Woods (2015)
I love you madly![CN] 我愛你愛得都瘋 Les Visiteurs du Soir (1942)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top