ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

疯癫

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -疯癫-, *疯癫*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
疯癫[fēng diān, ㄈㄥ ㄉㄧㄢ, / ] insane; crazy, #29,846 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Why does everyone think he's pixilated? Does he do peculiar things?[CN] 为什么人家认为他疯疯癫癫的 他会做出奇怪的事吗? Mr. Deeds Goes to Town (1936)
- Do you think he's pixilated?[CN] 你们认为他疯疯癫癫的吗? Mr. Deeds Goes to Town (1936)
- He sure is pixilated. - Yes. He's pixilated, all right.[CN] 他真的是疯疯癫癫的 一点都没错 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
Now, tell me something, Jane. Who else in Mandrake Falls is pixilated?[CN] 珍,麻烦你告诉我 漫瀑镇还有谁是疯疯癫癫的? Mr. Deeds Goes to Town (1936)
Why, you've always been pixilated, Longfellow. - Always. - That's fine.[CN] 你一向都疯疯癫癫的,朗法洛 一向如此 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
They'd say, "The pixies had got him", as we'd nowadays say a man is "barmy".[CN] 我们常说他有点疯疯癫癫的 就像现在人讲 某人有点奇怪一样 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
Now, Jane, a little while ago you said I was pixilated.[CN] 非常高兴 珍,不久之前 你说觉得我疯疯癫癫的 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
- He's still pixilated. - He sure is.[CN] 他还是疯疯癫癫的 的确 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
- Pixilated.[CN] 疯疯癫癫的 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
- They think he's pixilated. - Yes. Pixilated.[CN] 我们认为他有点疯疯癫癫的 没错,有点疯疯癫癫的 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
It might help if Terry came out and spit on the sideway or something then we could pick her up.[CN] 如果 Terry 跑出来在马路上耍疯癫之类的 我们就能把她抓起来 The Dark Mirror (1946)
Why, everybody in Mandrake Falls is pixilated, except us.[CN] 除了我们之外 所有的人都疯疯癫 Mr. Deeds Goes to Town (1936)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top