Search result for

บาดแผล

(55 entries)
(0.0099 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บาดแผล-, *บาดแผล*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บาดแผล[N] wound, See also: cut, injury, Syn. รอยแผล, Example: หมอสั่งว่าอย่าให้บาดแผลถูกน้ำเป็นอันขาด, Thai definition: เนื้อหนังที่แยกออกเพราะถูกกระแทกโดยแรงหรือของมีคมบาด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บาดแผลน. เนื้อหนังที่แตกแยกออกเพราะถูกตีฟันทิ่มแทงเป็นต้น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
woundบาดแผล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lacerated woundบาดแผลฉีกขาด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
wound, laceratedบาดแผลฉีกขาด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
contused woundบาดแผลช้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
wound, contusedบาดแผลช้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
septic woundบาดแผลติดเชื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
wound, septicบาดแผลติดเชื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bullet wound; wound, gunshotบาดแผลถูกลูกปืน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gunshot wound; wound, bulletบาดแผลถูกลูกปืน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
wound, bullet; wound, gunshotบาดแผลถูกลูกปืน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Wounds and injuries บาดแผลและบาดเจ็บ [TU Subject Heading]
Blister, Feverบาดแผลในปาก [การแพทย์]
Burns, Circumferentialบาดแผลไฟไหม้ที่เกิดรอบลำตัวหรือแขนขา [การแพทย์]
Burns, Full Thicknessบาดแผลที่มีความรุนแรงขั้นที่สาม [การแพทย์]
Burns, Second Degreeบาดแผลรุนแรงเป็นขั้นที่สอง [การแพทย์]
Burns, Third Degreeบาดแผลไฟไหม้ลึกถึงใต้ผิวหนัง [การแพทย์]
Cutsบาดแผลจากของมีคม [การแพทย์]
Decubitus Soreบาดแผลกดทับ [การแพทย์]
Frostbiteบาดแผลจากการถูกความเย็นจัด,บาดแผลถูกความเย็นจัด,โรคหิมะกัด [การแพทย์]
Incision, Surgicalบาดแผลชนิดที่เกิดจากการผ่าตัด การกรีด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That chuck wound up being the more human of the two.ในบรรดาบาดแผลที่สองคนนั้นทำ Pret-a-Poor-J (2008)
Got one lower limb flesh wound,มีคนหนึ่งแขนขาไม่มีแรง อีกคนหนึ่งมีบาดแผลสด Last Resort (2008)
Single puncture wound.บาดแผลลึกที่เดียว.. And How Does That Make You Kill? (2008)
Scissors match the width and depth of the wound.กรรไกรนี่มีความกว้างและลึกตรงกันกับบาดแผล And How Does That Make You Kill? (2008)
You can see the wounds where he was bitten.องค์ชายสามารถไปดูบาดแผลเขาได้ มีรอยงูกัดอยู่ Valiant (2008)
Should we tend to his wounds?พวกเราจะเฝ้าดูแลกับบาดแผลของเขาไหม? Excalibur (2008)
But I didn't anticipate that the wound is this deepแต่ข้าไม่คิดว่าจะทำให้เกิดบาดแผลลึกเช่นนี้ Iljimae (2008)
I was saving a scarred soul, okay?ฉันกำลังบันทึกจดจำบาดแผล โอเค? Heartbreak Library (2008)
I'm afraid your injuries are more severe then we've previously thought, my dear.ฉันเกรงว่า บาดแผลของเธอในคราวนี้/Nอาจจะสาหัสจนยากที่จะรักษามันได้... พวกเราก็เลยร่วมกันคิดอยู่นานเลยล่ะ/Nสาวน้อย Bolt (2008)
Because, you know, it's common among post-traumatic patients... to develop phobias--คุณรู้มั๊ย มันไม่แปลกที่เกิดกับคนป่วยที่มีบาดแผลในอดีต... ทำให้เกิดโรคกลัว... . Passengers (2008)
Did the wounds look like bite marks?บาดแผลเหมือนจะเป็นเฉพาะรอยกัดไหม Day of the Dead (2008)
Then how do you explain your injuries?งั้น, เจ้าจะอธิบายเรื่องบาดแผล อย่างไร? The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาดแผล[n.] (bātphlaē) EN: wound ; injury ; cut   FR: blessure [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wound[N] บาดแผล, See also: แผล, Syn. cut, injury, lesion

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arnica(อาร์'นิคะ) n. ต้นดอกยานภูเขาทอง, ทิงคเจอร์ผสมดอกยานภู่เขาทอง (ใช้ทาบาดแผลภายนอก) (genus Arnica)
breach(บรีช) {breached,breaching,breaches} n. การทำให้แตก,การแตกแยก,การทำลาย,การฝ่าฝืน,การไม่ปฏิบัติตาม,บาดแผล vt. ทำให้แตกออก,ฝ่าฝืน (กฎหมาย,สัญญา) vt. กระโดดข้ามผิวน้ำ
burn(เบิร์น) {burnt/burned,burnt/burned,burning,burns} vi.,vt. เผา,ไหม้,มีไฟ,ติดไฟ,ลุก,โกรธจัด ,เดือดดาล n. สถานที่เผาไหม้,บริเวณลุกไหม้,บาดแผลเนื่องจากการเผาไหม้
catgut(แค็ท'กัท) n. เอ็นเย็บบาดแผล
contusion(คันทู'เชิน) n. บาดแผลฟกช้ำดำเขียว
cut(คัท) {cutted,cutting,cuts} v. ตัด,หั่น,ฟัน,แล่ n. การตัด,การหั่น,การฟัน,บาดแผล,ชิ้นที่ถูกตัดออก,ปริมาณที่ถูกตัดออก,adj. ซึ่งถูกตัด,
dirty(เดอร์'ที) adj. สกปรก, น่าเกลียด,ชั่วช้า,เลวทราม,ไม่ชัดเจน,ลามก,แพศยา,น่าเบื่อหน่าย,โชคร้าย,สลัว,ทึมทึบ,น่าเสียใจ,ซึ่งปล่อยกัมมันตภาพรังสีออกมาค่อนข้างมาก,เป็นหนอง,ลาม (บาดแผล) . vt. ทำให้สกปรก,ทำให้เปรอะเปื้อน, Syn. soiled
dress(เดรส) {dressed,dressing,dresses} n. เครื่องแต่งตัว,เสื้อผ้าอาภรณ์ -adj. เกี่ยวกับเครื่องแต่งตัว,ต้องใช้เสื้อชุด vt.,vi. แต่งตัว,สวมเสื้อผ้า,ตกแต่ง,ประดับ,ทำแผล,ทายาและพันบาดแผล,ทายา,ตัด,เล็ม,แต่ง,จัดเป็นแนวตรง,ปรับพื้นดิน. -Phr. (dress up แต่งตัวให้สวยหร
dressing(เดรส'ซิง) n. การแต่งตัว,การตกแต่ง,สิ่งที่ตกแต่ง,เครื่องชูรส,ซอสอาหาร,เครื่องยัดไส้,สิ่งที่ใช้แต่งบาดแผล,ปุ๋ย,จัดแถว,ดุ,ด่า
galling(กอ'ลิง) adj. ถูครูด,ซึ่งทำให้เป็นบาดแผลที่ผิวหนังได้,ระคายเคือง น่าโมโห.

English-Thai: Nontri Dictionary
bruise(n) บาดแผล,รอยขีด,แผลถลอก,แผลฟกช้ำดำเขียว
bruise(vi) ถลอก,มีบาดแผล
bruise(vt) ทำให้เกิดบาดแผล,ทำให้ฟกช้ำดำเขียว,ทำให้ถลอก,ทำให้เป็นรอยขีดขูด้น
hurt(n) ความบาดเจ็บ,อันตราย,บาดแผล
scar(n) ตำหนิ,แผลเป็น,บาดแผลใจ
wound(n) บาดแผล,การบาดเจ็บ,ความเสียหาย
wound(vt) ทำให้บาดเจ็บ,ทำให้มีบาดแผล,ทำอันตราย

German-Thai: Longdo Dictionary
Wunde(n) |die, pl. Wunden| บาดแผล
verletzen(vt) |verletzte, hat verletzt| ทำให้มีบาดแผล, ทำให้บาดเจ็บ, See also: S. verwunden,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top