Search result for

รอยแผล

(29 entries)
(0.0399 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รอยแผล-, *รอยแผล*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cicatrix; cicatriceรอยแผล [มีความหมายเหมือนกับ scar tissue] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cicatrice; cicatrixรอยแผล [มีความหมายเหมือนกับ scar tissue] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
leaf scarรอยแผลใบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dermatosclerosisรอยแผลเป็นที่ผิวหนังมีลักษณะแข็งตาย [การแพทย์]
Lesionsรอยแผล, รอยโรค, ตำแหน่งที่เกิด, ร่องรอย, ความผิดปกติทางโครงสร้าง [การแพทย์]
Lesions, Cariesรอยแผลผุ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What if it's a core lesion?จะเป็นอะไรถ้าเป็นรอยแผลหลัก Not Cancer (2008)
Push them rough the soft fontanelle of an infant, you skewer the brain, and the hair hides the entry wounds.จิ้มพวกมันลงไปบนกระหม่อมอ่อนๆของทารก คุณจะเสียบสมองแล้วเส้นผมก็จะซ่อนรอยแผลไว้ Birthmarks (2008)
I don't see any cuts.ผมไม่เห็นรอยแผล Joy (2008)
(Taub) Lesions.รอยแผล Emancipation (2008)
Magical lesions, which appear out of nowhere.รอยแผลกายสิทธิ์ มันหายไปที่ไหน Emancipation (2008)
APL explains the lesions and why they appeared after we took the arsenic out.มันอธิบายได้ว่ารอยแผล ในสมองทำไมหายไป หลังจากที่เราเอาอาร์เซนิคออก Emancipation (2008)
Biopsy a lesion, confirm that she's dying, then load her up with arsenic.ตัดชิ้นเนื้อรอยแผลในสมอง ยืนยันว่าเธูอกำลังจะตาย แล้วก็เอาอาร์เซนิคใส่กลับไปให้เธอ Emancipation (2008)
♪ Bruises that won't heal ♪รอยแผลที่ไม่มีวันหาย New York, I Love You (2008)
Now, we can also do something about the vaccine scar.ทีนี้ เรายังสามารถแก้รอยแผล จากการฉีดวัคซีนได้ด้วย Burn After Reading (2008)
The more scarred and twisted the wood the better because if you could make something beautiful out of it, it meant that much more.ยิ่งรอยแผลและการบิดเบี้ยวของไม้ยิ่งมากยิ่งดี ..เพราะว่าถ้าคุณทำให้มันสวยขึ้นมาได้ มันก็จะมีความหมายมากขึ้น Nights in Rodanthe (2008)
Put as many scars on my back as possible.ฝากรอยแผลเป็นบนหลังฉันมากเท่าที่ทำได้ The Price (2008)
I can handle the scars you put on my back,ฉันทนได้กับรอยแผลที่หลัง The Price (2008)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gash[N] รอยแผลซึ่งแคบลึกบนผิวหนัง, Syn. slash, slice, wound
mark[N] รอยแผลเป็น, See also: รอย, ตำหนิ, ไฝ, ปาน, จุด, เส้น, Syn. scar, blemish
pockmark[N] รอยแผลฝีดาษหรือฝีหนอง, Syn. mark, pit
scar[N] แผลเป็น, See also: รอยแผลเป็น, Syn. blemish, cat-face, cicatrix, mark

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
earmarkn. ตำหนิหรือรอยแผลที่ทำขึ้นบนใบหูสัตว์,ตำหนิที่ทำขึ้นเพื่อแยกแยะความแตกต่าง vt. ทำตำหนิขึ้น, Syn. characteristic
lesion(ลี'เชิน) n. บาดแผล,แผล,รอยแผลแถบหนึ่งของผิวหนัง,รอยโรคของเนื้อเยื่อ, Syn. hurt
pockmark(พอค'มาร์ค) n.,vt. (ทำให้เกิด) รอยแผลฝีดาษ หรือฝีหนอง.
scar(สคาร์) n. แผลเป็น,รอยแผล vt. ทิ้งรอยแผลไว้,ทำให้เกิดแผลเป็น. vi. กลายเป็นแผลเป็น
score(สคอร์) n. รอยบาก,รอยขีด,รอยแผล,รอย,บาก,เส้นขีด,หมาย,รายการบัญชี,บัญชีหนี้สิน,ประเด็น,คะแนน,ยี่สิบ,เหตุผล,มูลเหตุ,การนับแต้ม,จำนวนมากมาย,กระทง,โน๊ตเพลง vt.,vi. ทำคะแนน,ทำแต้ม,ประเมินผล,ทำรอยบาก,ขีด,จดคะแนน,นับแต้ม,ลงบัญชีหนี้สิน,มีชัย,ตำหนิ.
scuff(สคัฟ) vi. เดินลากขา,ใช้เท้ากวาดถู,ถลอก,ลึก. vt. ขูด,ครูด,กวาด,แกว่ง,ถู. n. เสียงขูด (ครูด,กวาด,แกว่ง,ถู) ,รองเท้าแตะส้นแบน,การเดินลากขา,ส่วนที่ลึกของรองเท้า,รอยแผล

English-Thai: Nontri Dictionary
earmark(n) เครื่องหมาย,ตำหนิ,รอยแผลเป็น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top