ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-บาดแผล-

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: บาดแผล, *บาดแผล*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บาดแผล[N] wound, See also: cut, injury, Syn. รอยแผล, Example: หมอสั่งว่าอย่าให้บาดแผลถูกน้ำเป็นอันขาด, Thai definition: เนื้อหนังที่แยกออกเพราะถูกกระแทกโดยแรงหรือของมีคมบาด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บาดแผลน. เนื้อหนังที่แตกแยกออกเพราะถูกตีฟันทิ่มแทงเป็นต้น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
woundบาดแผล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There was this whole business about the stab wound and how it was made.มีธุรกิจทั้งหมดนี้เกี่ยวกับบาดแผลที่ถูกแทงเป็นและวิธีการที่มันถูกสร้างขึ้น 12 Angry Men (1957)
He was stiff and sore now... ... and his wounds and all of the strained parts of his body hurt.เขาเป็นคนที่แข็งและเจ็บใน ขณะนี้ และบาดแผลของเขาและ ทั้งหมดของ ส่วนตึงเครียดของร่างกายของ เขาเจ็บ The Old Man and the Sea (1958)
Self-inflicted injury.ตัวเองบาดเจ็บบาดแผล How I Won the War (1967)
Ooh, Jack, you made wounds ooze and flesh crawl.อู๊ย แจ๊ก เธอทำให้มีเลือดซึมออกมาจากบาดแผล ไหลออกมาจากเนื้อน่าขนลุกขนพอง The Nightmare Before Christmas (1993)
Yes. That ain't no ordinary cut on your forehead, Harry.ใช่ แผลบนหน้าผากเธอ ไม่ใช่บาดแผลธรรมดา Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
"Wounds that Heal"!รักษาบาดแผลนั้น All About Lily Chou-Chou (2001)
We have to do something about your wounds.เราต้องทำอะไรบางอย่าง เกี่ยวกับบาดแผลของคุณ Resident Evil (2002)
Kim Jahyun's body was found deeply stabbed in the neckพบศพของคิม จาฮวานแล้ว พบบาดแผลลึกที่คอของเธอ Oldboy (2003)
He's wounded. The infection's spreading.เขามีบาดแผล การติดเชื้อกำลังลุกลาม Resident Evil: Apocalypse (2004)
He showed no injuries but remains unconscious.และเขานั้นไม่มีบาดแผลใดๆ แต่ว่าเขาก็ยังไม่รู้สึกตัว Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)
First, all fell into serious comas yet show no sign of injury.ข้อแรก,ทุกคนที่อยู่ในอาการโคม่า กลับไม่มีบาดแผลใดๆ Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)
I'd say... it entered your bloodstream through one of your cuts.ฉันพูดได้ว่า... มันเข้าไปในกระแสเลือดโดย ผ่านเข้าไปในบาดแผลเธอ The Cave (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาดแผล[n.] (bātphlaē) EN: wound ; injury ; cut   FR: blessure [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wound[N] บาดแผล, See also: แผล, Syn. cut, injury, lesion

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top