Stealth Wealth หรือ Quiet Luxury รวยแบบไม่ตะโกน เทรนด์ใหม่ที่กำลังมาแรง What is quiet luxury? “Stealth Wealth” หรือ “Quiet Luxury” แปลอย่างง่ายๆ ว่าเป็นสไตล์การแต่งตัว “หรูแบบไม่ต้องโชว์โลโก้ แพงโดยไม่ต้องตะโกน” คือการแต่งตัวด้วยเสื้อผ้า หรือเหล่าแฟชั่นไอเท็มที่เน้นการตัดเย็บด้วยความประณีตเนี้ยบกริบเป็นหลัก และใช้วัสดุเนื้อผ้าในการตัดเย็บคุณภาพสูงพร้อมกันนี้ก็ต้องมีความเรียบง่าย ดูดี และไม่ฉูดฉาด ภาพรวมที่ออกมาจึงทำให้เทรนด์นี้เปรียบเสมือนเหมือนเป็นแฝดคนละฝาของแฟชั่นแบบมินิมัลนั่นเอง ซึ่งจะแตกต่างจากเมื่อก่อนที่จะเสื้อผ้าหรือกระเป๋าจะแสดงถึงความคลั่งไคล้ในการสวมโลโก้ขนาดใหญ่ของแบรนด์หรู หรือสีสันจัดจ้าน ในส่วนของราคาค่าตัวของแต่ละชิ้นถึงแม้ว่าจะเรียบง่ายแต่แน่นอนว่ามูลค่าการซื้อขายสูงลิบลิ่ว โดยส่วนใหญ่แล้วคนที่นิยมเทรนด์ quiet luxury นี้คือ กลุ่มคนมีฐานะที่พยายามทำตัวกลมกลืนกับคนทั่วไปด้วยการแต่งตัวแบบมินิมัล ไม่แคร์ว่าคนอื่นจะรู้หรือไม่ว่าตัวเองใช้แบรนด์หรู Style ในรูปแบบ Quiet Luxury…
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

instruction

IH2 N S T R AH1 K SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -instruction-, *instruction*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
instruction(n) การสอน, See also: วิธีสอน, Syn. education, teaching
instruction(n) คำสั่ง (คำทางการ), Syn. order
instruction(n) วิธีใช้, See also: คำแนะนำ, วิธีการใช้, Syn. advice, guidance

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
instruction(อินสทรัค'เชิน) n. การสั่งสอน, การแนะนำ, การชี้แนะ, การศึกษา, คำสั่ง, คำสอน
instruction registerเรจิสเตอร์คำสั่งเครื่องหน่วยความจำที่อยู่ในหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ที่ใช้เก็บชุดคำสั่งที่ไปนำมาเพื่อใช้กระทำการ (execute)
instruction timeเวลาทำคำสั่งเครื่องหมายถึงช่วงเวลาที่เครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติตามคำสั่ง ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งดำเนินการแล้วเสร็จ หรือได้รับคำตอบที่ต้องการจากชุดคำสั่งหนึ่ง ๆ โดยปกติ การทำงานของคอมพิวเตอร์จะแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ1. ช่วงการแปล (compilation time) 2. ช่วงการกระทำการ (execution time) มีความหมายเหมือน execution time
branch instructionคำสั่งแยก (ทาง) หมายถึง การสั่งให้แยกไปทำงาน ณ จุดใดจุดหนึ่งตามคำสั่งในโปรแกรมหรือ ชุดคำสั่ง เช่น คำสั่ง GOTO หรือคำสั่งให้ CALL โปรแกรมย่อย (subroutine)
halt instructionคำสั่งให้หยุดเป็นคำสั่งในโปรแกรมที่ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดปฏิบัติการชั่วคราว และให้รอจนกว่าจะมีคำสั่งให้ไปทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น สั่งให้ไปหยิบม้วนเทปมาใส่ หรือเปลี่ยนจานบันทึกแผ่นที่ต้องการ มีความหมายเหมือน pause instruction
kilo instructions per secพันคำสั่งต่อวินาทีใช้ตัวย่อว่า KIPS เป็นหน่วยวัดความเร็วในการทำงานของหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) โดยวัดเป็นจำนวนคำสั่ง (หน่วยเป็นพัน) ซึ่งคอมพิวเตอร์สามารถกระทำการ (execute) ได้ใน 1 วินาที เช่น คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ทำงานได้ 50 กิปส์ หมายความว่า ทำงานได้เร็วห้าหมื่นคำสั่งในหนึ่งวินาที ปัจจุบัน นิยมใช้หน่วยวัดเป็นมิปส์หรือ MIPS (ล้านคำสั่งต่อวินาที) เพราะคอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้นมาก
million instructions perล้านคำสั่งต่อวินาทีใช้ตัวย่อว่า MIPS เป็นหน่วยวัดความเร็วของการทำงานตามโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งของตัวประมวลผลหรือของคอมพิวเตอร์แต่ละยี่ห้อว่า สามารถประมวลผลได้กี่ล้านคำสั่งต่อวินาที ยิ่งมาก แสดงว่ายิ่งทำงานได้เร็ว
privileged instructionคำสั่งเอกสิทธิ์หมายถึง คำสั่งภาษาเครื่อง (machine language) ซึ่งจำกัดโปรแกรมต่าง ๆ ไม่ให้ทำงานผิดแนวทาง โดยปกติ คำสั่งเอกสิทธิ์จะประกอบด้วย คำสั่งข้อจำกัดการใช้ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหน่วยรับข้อมูลเข้า หน่วยแสดงผล การป้องกันหน่วยความจำ การหยุดชะงักการทำงานของเครื่อง และปฏิบัติการเกี่ยวกับการควบคุม และการกำหนดเวลา คำสั่งนี้ผู้ใช้เครื่องธรรมดาไม่มีสิทธิใช้ และจะทำงานได้เฉพาะเมื่ออยู่ในภาวะการใช้ระบบปฏิบัติการ (operating system mode)
pseudo instructionคำสั่งเทียมคำสั่งลำลองหมายถึง คำสั่งในภาษาแอสเซมบลี (assembly) ที่บอกข้อมูลให้แอสเซมเบลอร์ว่า จะแปลเป็นภาษาเครื่องอย่างไร คำสั่งเทียมนี้จะไม่แปลเป็นภาษาเครื่องก่อน แต่จะกำหนดให้แอสเซมเบลอร์แปลโปรแกรมโดยตรง ตัวอย่างของคำสั่งเทียมที่ใช้มาก เช่น END เป็นสัญญาณให้รู้ว่า สิ้นสุดคำสั่งที่จะต้องแปลแล้ว
reduced instruction set cคอมพิวเตอร์ลดทอนคำสั่งใช้ตัวย่อว่า RISC อ่านว่า ริสก์ เป็นคอมพิวเตอร์ระบบหนึ่งซึ่งปฏิบัติการได้เร็วมาก ๆ เพราะกำหนดให้ไมโครโพรเซสเซอร์ (microprocessor) แต่ละตัวทำงานจำกัดเฉพาะบางอย่าง

English-Thai: Nontri Dictionary
instruction(n) การสอน, คำแนะนำ, ความรู้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
instructionการสอน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
instructionคำสั่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
instruction๑. คำสั่ง [ มีความหมายเหมือนกับ program instruction ]๒. คำสั่งเครื่อง [ มีความหมายเหมือนกับ machine instruction ] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
instruction๑. คำสั่ง [ มีความหมายเหมือนกับ program instruction ]๒. คำสั่งเครื่อง [ มีความหมายเหมือนกับ machine instruction ] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
instruction๑. คำสั่ง, การสั่ง๒. การสั่งสอน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
instruction addressเลขที่อยู่คำสั่งเครื่อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
instruction counter; program counterตัวนับระบุตำแหน่งคำสั่ง [ มีความหมายเหมือนกับ sequence control register ] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
instruction cycleรอบคำสั่งเครื่อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
instruction registerเรจิสเตอร์คำสั่งเครื่อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
instruction setชุดของคำสั่งเครื่อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Instruction Manualsคู่มือการใช้ [การแพทย์]
Instruction Unitหน่วยการสอน [การแพทย์]
Instructional materials centersศูนย์สื่อการศึกษา [TU Subject Heading]
Instructional materials industryอุตสาหกรรมสื่อการศึกษา [TU Subject Heading]
Instructional materials personnelบุคลากรทางสื่อการศึกษา [TU Subject Heading]
Instructional Mediaสื่อการเรียนการสอน, คำนี้นักการศึกษาบางท่านใช้คำว่า &quot;สื่อการเรียน&quot; เพราะเห็นว่าสื่อต่างๆ ที่เรานำมาใช้นั้นเพื่อการศึกษา หรือเพื่อช่วยในการเรียนรู้ของผู้เรียน ส่วนนักการศึกษาบางท่านจะใช้คำ &quot;สื่อการสอน&quot; เพราะเห็นว่าสื่อต่างๆ นั้น เป็นตัวถ่ายทอดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน<br />สื่อการเรียนการสอนนี้ ได้มีนักการศึกษาได้ให้ความหมาย หรือคำจำกัดความไว้หลายท่านด้วยกัน แต่พอจะสรุปความได้คือ &quot;สื่อการเรียนการสอน&quot; หมายถึง วัสดุ เครื่องมือ ตลอดจนถึงวิธีการต่างๆ ที่จะเป็นตัวช่วยถ่ายทอดความรู้ จากแหล่งความรู้ไปยังผู้เรียน [เทคโนโลยีการศึกษา]
Instructional Packagesชุดการเรียนการสอน [การแพทย์]
Instructional Procedureกระบวนการในการสอน [การแพทย์]
Instructional systemsระบบการเรียนการสอน [TU Subject Heading]
Instructional television programsรายการโทรทัศน์เพื่อความรู้ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
instruction[อิน'ซตรัคช'น] (n) การสอน, การชี้แนะ, คำสั่ง, คำชี้แนะ
Instruction(n) คำสั่ง, การสอน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Governor, as per your instructions I'd like you to meet the new sheriff of Rock Ridge.ขอแนะนำ... ...นายอำเภอร็อคริดจ์คนใหม่ Blazing Saddles (1974)
Remember that only by following instructions can we hope to maintain a successful highway program.ว่ามีเพียงทำตามคำแนะนำที่เรา สามารถทำได้ หวังว่าจะรักษาโปรแกรมทาง หลวงที่ประสบความสำเร็จ Mad Max (1979)
Your instructions are to locate.คำแนะนำของคุณในการค้นหา Mad Max (1979)
Isn't there any instruction from London?ไม่มีคำสั่งจากลอนดอนเลยเหรอ Gandhi (1982)
Please do it now. Instructions confirmed, Dave.คำแนะนำในการได้รับการ ยืนยันเดฟ 2010: The Year We Make Contact (1984)
I have new instructions for you.ฉันมีคำแนะนำใหม่สำหรับคุณ 2010: The Year We Make Contact (1984)
And my instructions are to do so.ตามที่ผมได้รับคำแนะนำเช่นนั้น Clue (1985)
The instructions say if we finish the game, it'll all go away.ถ้าเราเล่นเกมจบ พวกมันจะหายไป Jumanji (1995)
It is our belief that the message contains instructions for building something, some kind of machine.มันเป็นความเชื่อของเราที่ว่า ข้อความมีคำแนะนำ สำหรับการสร้างบางสิ่ง บางอย่างชนิดของเครื่องบาง Contact (1997)
Also, you'll spend part of each evening in instruction with me.และทุกเย็น.. นายต้องมาเรียนกับฉัน Bicentennial Man (1999)
Just follow the simple instructions and in minutes, you're on your way to being an artist."แค่ทำตามขั้นตอนง่ายๆ ในเวลาไม่กี่นาที คุณก็จะได้เป็นจิตรกร Mona Lisa Smile (2003)
We can't be lost. We followed the king's instructions exactly.เราจะหลงได้ยังไง.เราเดินตาม คำแนะนำพระราชาทุกกระเบียดนิ้ว. Shrek 2 (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
instruction3. If you do phone then hang up immediately, without following any instructions given.
instructionAll answers must be written according to the instructions.
instructionAlthough I broke test tubes and played about with chemicals for fun, I did occasionally manage to obey the teacher's instructions as well; repeating experiments that others had long ago undertaken.
instructionHe came regardless of my instructions.
instructionHe could learn without instruction.
instructionHe gave instructions to the trainees, but they couldn't make heads or tails of them.
instructionHe gave me precise instructions to do the job.
instructionHe was explicit in his instruction.
instructionI checked every part according to the instruction book, but it did not run.
instructionI gave you explicit instructions not to touch anything.
instructionI have attached for your convenience the FTP instructions to access our site.
instructionI'll do it according to your instructions.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งานสอน(n) teaching task, See also: instructional job/work, Syn. งานสอนหนังสือ, Example: เมื่อถึงวันหยุดหรือว่างจากงานสอนอาจารย์มักเข้าห้องสมุดเพื่อหาความรู้เพิ่มเติม
วิธีใช้(n) instruction, See also: direction, Syn. วิธีการใช้, Example: ผู้บริโภคควรศึกษาวิธีใช้ที่ข้างกล่องก่อนนำเครื่องมือมาใช้, Count Unit: วิธี
สื่อการเรียนการสอน(n) instructional media, Example: เกมส์เป็นสื่อการเรียนการสอนที่ทำให้นักเรียนรู้สึกสนุกกับการเรียน, Count Unit: ชนิด, ประเภท, Thai Definition: อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน
โปรแกรม(n) program, See also: instruction, Syn. รายการ, Example: ไม่รู้ว่าโปรแกรมหนังเดือนนี้มีอะไรน่าสนใจบ้าง
โปรแกรม(n) program, See also: instruction, Syn. ชุดคำสั่ง, Example: โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่ๆ ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพดีขึ้นกว่าเก่ามาก, Count Unit: โปรแกรม, ชุด, Thai Definition: ชุดคำสั่งที่กำหนดระบบการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์
ชุดคำสั่ง(n) instruction set, Example: มาโครสามารถวิ่งไปสู่ตอนท้ายสุดของชุดคำสั่งเหล่านี้ และวิ่งกลับไปสู่ตอนต้นของชุดคำสั่งอีกครั้ง, Count Unit: ชุด, Thai Definition: ชุดของคำสั่งเครื่อง (ทางด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์)
อนุศาสน์(n) instruction, See also: teaching, direction, precept, Syn. การสอน, Notes: (สันสกฤต)
สื่อการสอน(n) instruction media

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การศึกษา[kānseuksā] (n) EN: education  FR: éducation [ f ] ; formation [ f ] ; enseignement [ m ] ; études [ fpl ] ; instruction [ f ]
คำแนะนำการใช้[khamnaenam kān chai] (n, exp) EN: instructions
คำสั่ง[khamsang] (n) EN: command ; order ; instruction ; word of command ; direction ; directive ; edict ; fiat  FR: ordre [ m ] ; commande [ f ] ; instruction [ f ] ; directive [ f ]
คำสั่งมาโคร[khamsang mākhrō] (n, exp) EN: macro instruction  FR: macro-instruction [ f ] ; macro [ f ] (abrév.)
คำสั่งสอน[khamsang søn] (n, exp) EN: doctrine ; teaching ; instruction
ข้อควรประพฤติ[khø khūan praphreut] (n, exp) EN: code of practice ; instructions
ข้อแนะนำ[khønaenam] (n) EN: suggestion ; advice ; piece of advice ; recommendation ; counsel ; instruction ; direction  FR: conseil [ f ] ; recommandation [ f ] ; suggestion [ f ]
ข้อแนะนำการใช้[khønaenam kān chai] (n, exp) EN: instructions
ข้อปฏิบัติ[khøpatibat] (n) EN: procedure ; practice ; instructions ; rules ; directions ; routine  FR: procédure [ f ]
คู่มือ[khūmeū] (n) EN: handbook ; manual ; instruction book ; guideline  FR: manuel [ m ] ; guide [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
INSTRUCTION IH2 N S T R AH1 K SH AH0 N
INSTRUCTIONS IH2 N S T R AH1 K SH AH0 N Z
INSTRUCTIONAL IH2 N S T R AH1 K SH AH0 N AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
instruction (n) ˈɪnstrˈʌkʃən (i1 n s t r uh1 k sh @ n)
instructions (n) ˈɪnstrˈʌkʃənz (i1 n s t r uh1 k sh @ n z)
instructional (j) ˈɪnstrˈʌkʃənəl (i1 n s t r uh1 k sh @ n @ l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
训词[xùn cí, ㄒㄩㄣˋ ㄘˊ, / ] instruction; admonition #140,889 [Add to Longdo]
讲习班[jiǎng xí bān, ㄐㄧㄤˇ ㄒㄧˊ ㄅㄢ, / ] instructional workshop [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anweisungsschild { n }instruction plate [Add to Longdo]
Bedienungsanleitung { f }instruction manual; operating instructions [Add to Longdo]
Befehl { m }; Vorschrift { f } | Befehle { pl }; Vorschriften { pl } | angewandter Befehlinstruction | instructions | applied instruction [Add to Longdo]
Befehlssatz { m }; Befehlsvorrat { m }instruction set [Add to Longdo]
Befehlsvorrat { m }instruction repertoire [Add to Longdo]
Befehlszähler { m }instruction counter [Add to Longdo]
Beipackzettel { m }instruction leaflet [Add to Longdo]
Sprachunterricht { m }instruction in a language [Add to Longdo]
Unterweisung { f } | computerunterstützte Unterweisunginstruction | computer-aided instruction (CAI) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
教授[きょうじゅ, kyouju] (n, vs, adj-no) (1) professor; (2) teaching; instruction; (P) #746 [Add to Longdo]
指示[しじ, shiji] (n, vs) indication; instruction; designation; directions; (P) #2,104 [Add to Longdo]
教え(P);訓[おしえ, oshie] (n) teaching; instruction; teachings; precept; lesson; doctrine; (P) #2,184 [Add to Longdo]
命令[めいれい, meirei] (n, vs) (1) order; command; decree; directive; (2) { comp } (software) instruction; statement; (P) #2,541 [Add to Longdo]
授業[じゅぎょう, jugyou] (n, vs) lesson; class work; teaching; instruction; (P) #3,447 [Add to Longdo]
手順[てじゅん, tejun] (n) process; procedure; sequence; protocol; instruction; (P) #5,831 [Add to Longdo]
指令[しれい, shirei] (n, vs) orders; instructions; directive; command; (P) #6,601 [Add to Longdo]
教示[きょうじ(P);きょうし, kyouji (P); kyoushi] (n, vs) instruction; teaching; (P) #13,191 [Add to Longdo]
啓蒙[けいもう, keimou] (n, vs) enlightenment; instruction; (P) #13,788 [Add to Longdo]
教訓[きょうくん, kyoukun] (n, vs) lesson; precept; moral instruction; (P) #15,864 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
シーエーアイ[しーえーあい, shi-e-ai] Computer-Aided Instruction, CAI [Add to Longdo]
ゼロアドレス命令[ぜろアドレスめいれい, zero adoresu meirei] zero address instruction [Add to Longdo]
プログラムレジスタ[ぷろぐらむれじすた, puroguramurejisuta] instruction address register, program register, instruction pointer register [Add to Longdo]
マイクロ命令[まいくろめいれい, maikuromeirei] microinstruction [Add to Longdo]
マクロ命令[マクロめいれい, makuro meirei] macro instruction [Add to Longdo]
ミップス[みっぷす, mippusu] MIPS (million instructions per second) [Add to Longdo]
一般命令演算機構[いっぱんめいれいえんざんきこう, ippanmeireienzankikou] general instruction unit [Add to Longdo]
簡約化命令集合計算機[かんやくかめいれいしゅうごうけいさんき, kanyakukameireishuugoukeisanki] RISC (Reduced Instruction Set Computer) [Add to Longdo]
機械コード[きかいコード, kikai ko-do] instruction code, machine code [Add to Longdo]
機械語命令[きかいごめいれい, kikaigomeirei] machine instruction [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Instruction \In*struc"tion\, n. [L. instructio: cf. F.
   instruction.]
   [1913 Webster]
   1. The act of instructing, teaching, or furnishing with
    knowledge; information.
    [1913 Webster]
 
   2. That which instructs, or with which one is instructed; the
    intelligence or information imparted; as:
    (a) Precept; information; teachings.
    (b) Direction; order; command. "If my instructions may be
      your guide." --Shak.
 
   3. (Computers) a segment of coded data that is interpreted by
    a computer as a command to perform an operation or series
    of operations. The term instruction is applied to both the
    electronic form of the data as represented in and executed
    by the computer, and to any line of written computer code
    which is interpreted as one instruction by a compiler. A
    {computer program} is comprised of one or more
    instructions.
 
   Note: Instructions as contained in a program are formulated
      in a {programming language}, which may be an {assembly
      language}, in which one instruction corresponds to one
      command executed by the coputer, or in a {higher-level
      programming language}, in which one instruction may
      represent one of many instructions in {assembly
      language}. Higher-level programming languages include,
      for example, FORTRAN, ALGOL, ADA, C, "C++", COBOL, and
      JAVA; each of these languages have their own
      distinctive set of allowable instructions.
 
   Syn: command, statement, line of code, program line.
     [PJC]
 
   Syn: Education; teaching; indoctrination; information;
     advice; counsel. See {Education}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 instruction
   n 1: a message describing how something is to be done; "he gave
      directions faster than she could follow them" [syn:
      {direction}, {instruction}]
   2: the activities of educating or instructing; activities that
     impart knowledge or skill; "he received no formal education";
     "our instruction was carefully programmed"; "good classroom
     teaching is seldom rewarded" [syn: {education},
     {instruction}, {teaching}, {pedagogy}, {didactics},
     {educational activity}]
   3: the profession of a teacher; "he prepared for teaching while
     still in college"; "pedagogy is recognized as an important
     profession" [syn: {teaching}, {instruction}, {pedagogy}]
   4: (computer science) a line of code written as part of a
     computer program [syn: {instruction}, {command}, {statement},
     {program line}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 instruction /ɛ̃stʀyksjɔ̃/ 
  education; directions; instruction

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top