ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กระสุนปืน

   
41 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กระสุนปืน-, *กระสุนปืน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระสุนปืน[N] bullet, See also: slug, ammunition, cartridge, Syn. ลูกปืน, ลูกกระสุน, ลูกกระสุนปืน, Example: ผมยังไม่อยากจบชีวิตลงด้วยกระสุนปืนเลย, Count unit: ลูก, นัด, เม็ด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระสุนปืนน. ลูกปืน, บางทีก็เรียก กระสุน หรือ ลูกกระสุน.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bulletsกระสุนปืน [TU Subject Heading]
Bulletsกระสุนปืน [การแพทย์]
Missiles, High Velocityกระสุนปืนความเร็วสูง [การแพทย์]
Missiles, Low Velocityกระสุนปืนความเร็วต่ำ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It could only be 'cause he realized his scheme had misfired, and the gunshot was intended to kill him, not me.อาจจะเป็นได้เพราะ เขารู้ว่าปืนได้ยิงพลาด และกระสุนปืนนั้น ตั้งใจจะฆ่าเขาไม่ใช่ผม Clue (1985)
And while we all examined the bullet hole, she crept into the study, picked up the dagger, ran to the kitchen, and stabbed the cook.และในขณะที่เราตรวจสอบรูกระสุนปืน เธอเข้ามาในห้องหนังสือ หยิบมีดวิ่งไปที่ห้องครัว และแทงแม่ครัว Clue (1985)
- [ Gunshot ] - [ Screaming ]- [กระสุนปืน] - [กรีดร้อง] Pulp Fiction (1994)
- [ Gunshot ]- [กระสุนปืนPulp Fiction (1994)
- [ Grunts ] - [ Gunshot ]- [ร้อง] - [กระสุนปืนPulp Fiction (1994)
- [ Gunshot ]- [กระสุนปืนPulp Fiction (1994)
- What the fuck's happenin'?- [กระสุนปืน] - อะไรเพศสัมพันธ์ของ happenin '? Pulp Fiction (1994)
I can't stand the fire in gunpowder.ฉันทนกระสุนปืนไม่ได้หรอกนะ Howl's Moving Castle (2004)
Now she'll fly here like a bullet.เดี๋ยวเธอก็รีบมาที่นี่ยังกับลูกกระสุนปืนเนอะ My Little Bride (2004)
A yellow squirt gun was found in the break room, and a three-pack of fish squirters.ปืนฉีดน้ำสีเหลือง เจออยู่ในห้องพักของพนักงาน และลูกกระสุนปืนยิงปลา 3 แพ็ค Mr. Monk and the Employee of the Month (2004)
- Ronnie... give me the ammo.- รอนนี่... เอาลูกกระสุนปืนมาให้ฉัน Mr. Monk and the Employee of the Month (2004)
It's loaded! Get back!ใส่ลูกกระสุนปืนแล้ว ถอยไปห่างๆ Mr. Monk and the Employee of the Month (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระสุนปืนลม[n. exp.] (krasun peūnlom) EN: air gun pellet   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bullet[N] กระสุนปืน, See also: ลูกปืน, ลูกกระสุน, ลูกกระสุนปืน, Syn. projectile
dumdum[N] กระสุนปืน
grapeshot[N] กระสุนปืนลูกเล็ก
gunshot[N] กระสุนปืน, Syn. bullet, ammunition
tracer bullet[N] กระสุนปืนปล่อยควันไฟทำให้เห็นวิถีที่ยิงออกไป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
automatic pistolปืนอัตโนมัติที่ดีดปลอกกระสุนปืนออกและใส่กระสุนใหม่โดยอัตโนมัติ
ballproofadj.,n.,vt. กันกระสุนปืน
bullet(บูล'ลิท) {bulletted,bulletting,bullets} n. กระสุนปืน,กระสุน,หัวกระสุน,ลูกตะกั่ว,ลูกกลม เล็ก. vi. เคลื่อนที่อย่างรวดเร็วมาก, Syn. shot เครื่องหมายนำสายตา จุดนำหมายถึงสัญลักษณ์รูปต่าง ๆ ที่นำมาวางหน้าข้อความ หรือหัวข้อเพื่อเน้นให้ดูเด่นหรือเห็นชัดขึ้นเช่น* ตัวอักษร* ตัวเลข* เครื่องหมายต่าง ๆ
cannonshotn. ลูกปืนใหญ่,รัศมีกระสุนปืนใหญ่
cartridge(คาร์'ทริจฺ) 1. n. กระสุนปืน,ลูกกระสุน,ลำกล้องดินระเบิด,ภาชนะใส่ของเหลวหรือแก๊ส,ที่ม้วนเทป 2. อาจเป็นได้ทั้งตลับเทปหรือกล่อง ใช้เก็บข้อมูล ปัจจุบัน ไม่ค่อยนิยมใช้ บางทีใช้เป็นที่บรรจุเกมส์ต่าง ๆ เรียกว่า game cartridge ส่วน font cartridge หมายถึง ตลับที่ใช้เก็บแบบตัวอักษรสำหรับใส่ในเครื่องพิมพ์บางชนิด ถ้าใช้กับเครื่องพิมพ์หมายถึงที่ใส่หมึกสำหรับพิมพ์ เรียกว่า toner cartridge
crater(เคร'เทอะ) n. ปากปล่องภูเขาไฟ,แอ่งบนพื้นผิวดาวนพเคราะห์ที่เกิดจากลูกอุกกาบาตชนหลุมกระสุนปืนใหญ่
gunflint(กัน'ฟลินทฺ) ชนวนท้ายปลอกกระสุนปืน,ชนวนหินเหล็กไฟที่ไกปืน
gunlock(กัน'ลอค) n. ไกปืน,กลไก ที่ทำให้กระสุนปืนระเบิด
gunshot(กัน'?ชอท) n. กระสุนปืน,เครื่องกระสุนปืน,ระยะกระสุนปืน,การยิงด้วยปืน. adj. ซึ่งเกิดจากกระสุนปืน, Syn. bullet
magazine(แมก'กะซีน) n. นิตยสาร,ห้องเก็บดินปืนหรือวัตถุระเบิดอื่น ๆ ,กล่องใส่กระสุนในปืนอัตโนมัติ,กระสุนปืนรวมทั้งแก๊ป,ปลอกกระสุนและหัวตะกั่ว, See also: magazinish adj. magaziny adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
bullet(n) กระสุนปืน,ลูกตะกั่ว,หัวกระสุน
cannonball(n) ลูกกระสุนปืนใหญ่
cartridge(n) กระสุนปืน,ม้วนเทป,ม้วนฟิล์ม
gunshot(n) เสียงปืน,วิถีกระสุน,กระสุนปืน
load(n) ของบรรทุก,เครื่องบรรทุก,ภาระ,การบรรจุกระสุนปืน,น้ำหนักบรรทุก
shell(n) กระสุนปืนใหญ่,กระดอง,เปลือก,คราบ,ฝัก,ปลอก,ชั้นหิน
shot(n) กระสุนปืน,วิถีกระสุน,การยิง,นัด,มือปืน,โอกาส,คำหนึ่ง

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top