ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กระสุน

   
62 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กระสุน-, *กระสุน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระสุน[N] bullet, See also: slug, Syn. ลูกปืน, ลูกกระสุน, ลูกกระสุนปืน, Example: เสียงปืนดังรัวขึ้นเขาถูกกระสุนเข้าที่หลังและคอ, Count unit: ลูก, นัด, เม็ด
กระสุนปืน[N] bullet, See also: slug, ammunition, cartridge, Syn. ลูกปืน, ลูกกระสุน, ลูกกระสุนปืน, Example: ผมยังไม่อยากจบชีวิตลงด้วยกระสุนปืนเลย, Count unit: ลูก, นัด, เม็ด
กระสุนวิถี[N] trajectory of a projectile, See also: projectile range, Syn. ทางกระสุน, Example: กระสุนวิถีแฉลบไม่โดนจุดสำคัญ เขาจึงรอดชีวิต
กระสุนหลอก[N] blank cartridge, Syn. กระสุนปลอม, ลูกปืนปลอม, Example: การทดสอบครั้งนี้ใช้กระสุนหลอกทั้งหมด จึงไม่ต้องเป็นห่วงว่าจะมีใครบาดเจ็บ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระสุนน. เครื่องยิงมีคัน ใช้สายโก่งยิงด้วยลูกดินปั้นกลม ซึ่งเรียกว่า ลูกกระสุน
กระสุนลูกปืน.
กระสุนปรายน. ลูกตะกั่วหรือลูกเหล็กเล็ก ๆ สำหรับยัดใส่ในลำกล้องปืนครั้งละหลายลูก เมื่อยิงไปครั้งหนึ่ง ๆ ลูกจะกระจายไป, กระสุนปืนชนิดที่มีลูกตะกั่วหรือลูกเหล็กเล็ก ๆ หลาย ๆ ลูกผสมปนอยู่กับดินปืนในนัดเดียวกัน เวลายิงจะกระจายออก, (ปาก) ลูกปราย.
กระสุนปืนน. ลูกปืน, บางทีก็เรียก กระสุน หรือ ลูกกระสุน.
กระสุนพระอินทร์น. ชื่อกิ้งกือในสกุล Sphaerotherium วงศ์ Sphaerotheriidae ยาวประมาณ ๔ เซนติเมตร หัวแบนเล็ก ลำตัวโค้งนูน มี ๑๓ ปล้อง ผิวลำตัวเรียบมัน ด้านหลังสีน้ำตาล ดำ ครีม หรือเขียว เมื่อถูกกระทบจะม้วนเข้าสอดกับปล้องสุดท้ายจนกลมคล้ายลูกกระสุนดินปั้น พบชุกชุมช่วงต้นฤดูฝนตามพื้นที่สูงที่มีใบไม้ทับถมและชุ่มชื้น, ปักษ์ใต้เรียก มวนชิด.
กระสุนวิถีน. ทางแห่งกระสุน, วิถีกระสุน ก็ว่า.
กระสุนแตกน. ลูกกระสุนที่มีดินปืนอย่างร้ายแรงอยู่ข้างใน เมื่อยิงหรือขว้างไปจะแตกออกเป็นชิ้นเล็ก ๆ, (ปาก) ลูกแตก.
กระสุนโดดน. ลูกปืนที่ยิงออกไปทีละลูก, (ปาก) ลูกโดด.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bulletsกระสุนปืน [TU Subject Heading]
Bulletsกระสุนปืน [การแพทย์]
Bullets, High Velocityกระสุนที่มีความเร็วสูง [การแพทย์]
Missiles, High Velocityกระสุนปืนความเร็วสูง [การแพทย์]
Missiles, Low Velocityกระสุนปืนความเร็วต่ำ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Defective shell. We'll examine it.กระสุนด้าน พวกผมจะไปตรวจดู The Great Dictator (1940)
A bulletproof uniform. The material is as light as silk.ชุดกันกระสุน ทำจากผ้าไหมครับ The Great Dictator (1940)
Actions speak louder than words. A bulletproof uniform.ทำดีกว่าพูด ชุดกันกระสุน The Great Dictator (1940)
Now passing, Tomainia's light artillery.ที่กำลังจะได้ชม คือ ปืนใหญ่กระสุนเพลิง The Great Dictator (1940)
its walls protected against ricocheting bullets.ผนังเหล่านี้กันกระสุน ไม่ให้ทะลุออกไป Night and Fog (1956)
Cartridges.เอากระสุนมา The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Cartridge.กระสุน The Good, the Bad and the Ugly (1966)
It looks like the captain is really asking for a bullet in his guts!ดูเหมือนผู้กองจะรนหา กระสุนใส่ท้องนะ! The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Take a slug of this captain and keep your ears open.ผ่าลูกกระสุนออกมาก่อน... ...แล้วคอยเงี่ยหูฟังไว้ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
and we invented shrapnel.และเราคิดค้นกระสุน เขารู้ดีว่าลูกชายของเขา How I Won the War (1967)
Report me casualties. Ammo, water, petrol remaining.กระสุน, น้ำ, น้ำมันที่เหลืออยู่ How I Won the War (1967)
That's going to be simple.ที่เป็นไปได้ง่าย รวบรวมกระสุนของคุณ How I Won the War (1967)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระสุน[n.] (krasun) EN: bullet ; cartridge ; shell   FR: cartouche [f] ; balle [f]
กระสุนจริง[n. exp.] (krasun jing) EN: ball-cartridge ; live-ball   FR: balle réelle [f] ; balle de guerre [f]
กระสุนปืนลม[n. exp.] (krasun peūnlom) EN: air gun pellet   

English-Thai: Longdo Dictionary
flak jacket(n) เสื้อเกราะกันกระสุน, S. flak vest, bulletproof vest
express bullet(n) กระสุนแรงสูง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bullet[N] กระสุนปืน, See also: ลูกปืน, ลูกกระสุน, ลูกกระสุนปืน, Syn. projectile
dud[N] อาวุธที่ใช้ไม่ได้ผล, See also: กระสุนด้าน, ระเบิดด้าน, Syn. flop, failure
dumdum[N] กระสุนปืน
grapeshot[N] กระสุนปืนลูกเล็ก
gunshot[N] กระสุนปืน, Syn. bullet, ammunition
shrapnel[N] กระสุนที่กระจายกลางอากาศ, See also: กระสุนดาวกระจาย, เศษกระสุน
slug[N] กระสุน (ทางทหาร), See also: ลูกปืน, สิ่งที่ยิงหรือขว้างออกไป, Syn. ammunition, bullet
tracer bullet[N] กระสุนปืนปล่อยควันไฟทำให้เห็นวิถีที่ยิงออกไป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ammunition(แอมมิวนิช' เชิน) n. อาวุธยุทธภัณฑ์, กระสุน, ข้อมูล (shot and shell)
automatic pistolปืนอัตโนมัติที่ดีดปลอกกระสุนปืนออกและใส่กระสุนใหม่โดยอัตโนมัติ
ballproofadj.,n.,vt. กันกระสุนปืน
blank(แบลงคฺ) {blanked,blanking,blanks} adj. ว่าง,ว่างเปล่า,ปราศจากเรื่องราว,ยังไม่ได้เขียนหรือพิมพ์อะไร,จืดชืด,ไม่น่าสนใจ,โดยสิ้นเชิง,ทั้งสิ้น,ซีด,ไร้สี n. สถานที่ว่างเปล่า,ช่องว่างสำหรับเติม,แบบฟอร์มที่ว่างเปล่า,จุดขาวตรงกลางของเป้า,เป้า,กระสุนเปล่า,เครื่องห
blank cartridgen. กระสุนเปล่า,กระสุนหลอก
blowgunn. หลอดเป่ากระสุนอาวุธ
blowpipe(โบล'ไพพฺ) n. ท่ออากาศหรือแก๊สที่พุ่งเข้าสู่เปลวไฟ,หลอดเป่ากระสุนอาวุธ,เครื่องทำความสะอาดโพรง
blowtuben. หลอดเป่ากระสุนอาวุธเหล่าเป่า
buckshotn. กระสุนหัวตะกั่วขนาดใหญ่สำหรับล่าสัตว์
bullet(บูล'ลิท) {bulletted,bulletting,bullets} n. กระสุนปืน,กระสุน,หัวกระสุน,ลูกตะกั่ว,ลูกกลม เล็ก. vi. เคลื่อนที่อย่างรวดเร็วมาก, Syn. shot เครื่องหมายนำสายตา จุดนำหมายถึงสัญลักษณ์รูปต่าง ๆ ที่นำมาวางหน้าข้อความ หรือหัวข้อเพื่อเน้นให้ดูเด่นหรือเห็นชัดขึ้นเช่น* ตัวอักษร* ตัวเลข* เครื่องหมายต่าง ๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
ammunition(n) อาวุธ,ระเบิด,ดินปืน,กระสุน
bullet(n) กระสุนปืน,ลูกตะกั่ว,หัวกระสุน
caisson(n) ลังกระสุน,รถบรรทุกอาวุธ
cannonball(n) ลูกกระสุนปืนใหญ่
cartridge(n) กระสุนปืน,ม้วนเทป,ม้วนฟิล์ม
gunshot(n) เสียงปืน,วิถีกระสุน,กระสุนปืน
load(n) ของบรรทุก,เครื่องบรรทุก,ภาระ,การบรรจุกระสุนปืน,น้ำหนักบรรทุก
load(vt) บรรทุกของ,เป็นภาระ,บรรจุกระสุน,ใส่,ถ่วง,ยัด
magazine(n) นิตยสาร,วารสาร,หนังสือพิมพ์รายเดือน,คลังกระสุน,ซองปืน
projectile(n) สิ่งที่พุ่งไป,สิ่งที่ยิงออกไป,สิ่งที่ขับเคลื่อน,ขีปนาวุธ,กระสุน

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top