ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

บทสรุป

   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บทสรุป-, *บทสรุป*
Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
结局[jié jú, ㄐㄧㄝˊ ㄐㄩˊ] (n ) บทสรุป, ตอนจบ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บทสรุป[N] conclusion, Syn. ผลสรุป, ข้อสรุป, Example: บทสรุปจากการประเมินผลการดำเนินแผนฟื้นฟูการเกษตรในปีแรกแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของโครงการ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Synopsisบทสรุปย่อ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- l guess that wraps it up.- ผมเดาว่ามันได้บทสรุปแล้ว Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
At present, I'm writing the definitive work on the subject.ตอนนี้ ข้ากำลังเขียนบทสรุปขั้นสุดท้าย ของหัวข้อนี้อยู่ The Princess Bride (1987)
It's a poor conclusion, is it not?เป็นบทสรุปที่แย่เอาการ ใช่ไหมเล่า Wuthering Heights (1992)
I wrote it in the dirt, and I fucking pissed on it!ฉันเขียนในสิ่งสกปรก, และฉันเป็นร่วมเพศในบทสรุปมันมั In the Name of the Father (1993)
I pissed on it... because I did foul the ball.I บทสรุปมันในนั้น ... เพราะว่าผมทำลูกเหม็น In the Name of the Father (1993)
Here we go again.-นั่นลูกผม -นี่เป็นบทสรุปสำหรับคืนนี้ Rock Star (2001)
The upshot of the whole thing was that I was supposed to lead an organization of 500000 men which would be able to take over the functions of government...บทสรุปของเรื่องทั้งหมดก็คือ ผมได้รับการจ้างวานให้จัดตั้ง องค์กรที่มีสมาชิกราว 500,000 คน ซึ่งสามารถเข้าควบคุมกลไกของรัฐบาลได้... The Corporation (2003)
Now that is enough. You are not to see him anymore. And that's final.คงต้องพอเท่านี้ ลูกจะต้องไม่ไปเจอกับเค้าอีกต่อไป และนั่นแหละคือบทสรุป The Notebook (2004)
- No, it's not final. - Yes it is.ไม่ นั่นไม่ใช่บทสรุป / ใช่สิ The Notebook (2004)
- No, it's not final!ไม่ นั่นไม่ใช่บทสรุปThe Notebook (2004)
Look, it's good, it's good, but let's please do not jump to conclusions.เอาล่ะ ดี ดีมาก /Nแต่อย่าเพิ่งโดดไปถึงบทสรุปเลย Compulsion (2005)
Gideon, rush to conclusions, jump to conclusions.กิเดียน เร่งหาบทสรุป/Nโดดหาบทสรุป Compulsion (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บทสรุป[n.] (botsarup) EN: conclusion ; concluding remarks ; summary   FR: conclusion [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
capitulation[N] บทสรุป, Syn. summary, synopsis
compend[N] บทสรุป, See also: บทคัดย่อ, Syn. compendium, abridgment
compendium[N] บทสรุป, See also: บทคัดย่อ, Syn. compend, abridgment
digest[N] บทสรุป, See also: งานย่อ, บทสรุปใจความสำคัญ, บทคัดย่อ, Syn. abstract, brief, Ant. amplification
finish[N] ตอนจบ, See also: บทสรุป, ตอนอวสาน, วาระสุดท้าย, Syn. end, conclusion, finale, Ant. beginning, start
peroration[N] บทสรุป, See also: คำสรุป, Syn. envoi, sequel, coda
prospectus[N] รายการแสดงความก้าวหน้า, See also: บทสรุปความก้าวหน้า, Syn. outline, scheme
roundup[N] บทสรุป, See also: สาระ, ใจความสำคัญ, Syn. summary
rundown[N] บทสรุป, See also: บทย่อ, Syn. review, ontline, summary
syllabus[N] บทสรุปของรายงานการพิจารณาคดี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
capitulation(คะพิชชุเล'เชิน) n. การยอมแพ้,การยอมจำนน,บทสรุป, See also: capitulatory adj.
compendium(คัมเพน'เดียม) หนังสือย่อเรื่อง,บทย่อ,บทสรุป,รายการเต็ม., Syn. summary -pl. -diums,compendia
conclusion(คันคลู'เชิน) n. การลงเอย,การสิ้นสุดลง,การสรุป,บทสรุป,ผล,การตกลงขั้นสุดท้าย,การตัดสินใจครั้งสุดท้าย, Syn. inference
conspectusn. ปริทรรศน์,การมองหรือความเห็นอย่างกว้าง ๆ ,การสำรวจ,ข้อสรุป,บทสรุป
peroration(เพอระเร'เชิน) n. คำสรุป,บทสรุปของคำปราศรัย., See also: perorational adj.
precis(เพรซี',เพร'ซี) n. บทย่อ,ย่อความ,บทสรุป,สาระสำคัญ
roundup(เราน์ดฺ'อัพ) n. การไล่ปศุสัตว์มารวมกัน,ผู้ขี่ม้าไล่ปศุสัตว์มารวมกัน,การจับกลุ่ม,การชุมนุม,การสรุป,บทสรุป,สาระ,ใจความสำคัญ, Syn. collect,gather,amass,rally
syllabus(ซิล'ละบัส) n. หลักสูตร,สาระสำคัญ,บทสรุปของการพิจารณาของศาล pl.syllabuses,syllabi, Syn. synopsis,abstract,outline

English-Thai: Nontri Dictionary
compendium(n) บทสรุป,หนังสือย่อเรื่อง
peroration(n) การสรุปความ,การสาธยาย,บทสรุป
syllabus(n) ประมวลวิชา,หัวข้อย่อๆ,หลักสูตร,สาระสำคัญ,บทสรุป

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
要旨[ようし, youshi] Thai: บทสรุป English: summary

German-Thai: Longdo Dictionary
Zusammenfassung(n) |die, pl. Zusammenfassungen| บทสรุป, ใจความ, บทคัดย่อ, สาระสำคัญ, เนื้อหาหลัก, See also: S. die Übersicht, die Kurzfassung, das Schlusswort,

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top