ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หลงทาง

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หลงทาง-, *หลงทาง*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หลงทาง(v) be misguided, See also: be misled, be mistaken, Syn. หลงผิด, Example: ลูกชายของเขาหลงทางไปมั่วสุมกับพวกติดยา, Thai Definition: เคลิบเคลิ้มไปกับอบายมุขโดยสำคัญผิด
หลงทาง(v) get lost, See also: lose one's way, Example: ปศุสัตว์หลงทางเข้าไปในสนามยิงเป้า, Thai Definition: จำทิศทางไม่ได้

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hey Corporal afraid he'll get lost?เฮ้ หมู่ กลัวมันหลงทางรึไง? The Good, the Bad and the Ugly (1966)
We could get lost and never find water and never make it back to the plane.เราอาจหลงทางและก็หาน้ำไม่เจอ แล้วก็หาทางกลับมาที่เครื่องบินไม่ได้ The Little Prince (1974)
Don't be lost when the time comes!ไม่หลงทางเมื่อเวลานั้นมาถึง The Blues Brothers (1980)
#Though thou hast surely strayed #ถึงแม้ว่าเธอจะหลงทาง An American Tail (1986)
He takes 10, 000 Gl Joes, ... ..slaps some gills on 'em, webs their feet, packages them in seaweed.คุณจะได้ไม่หลงทาง ราตรีสวัสดิ์ Big (1988)
Lost tourist?นักท่องเที่ยวหลงทางเหรอ Rambo III (1988)
Stupid Mei Always getting lostเมย์โง่ หลงทางอยู่เรื่อย My Neighbor Totoro (1988)
I guess she got lost on the way to the hospitalเมย์ไปชิโคคุยามะแต่หลงทางแน่นอน My Neighbor Totoro (1988)
Chaps, no one wander off.อย่าแตกแถวเดี๋ยวหลงทาง Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
He got lost once in his own museum.เขาเคยหลงทางในพิพิธภัณฑ์ ของเขาเอง Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Got lost in his own museum, huh?หลงทางในพิพิธภัณฑ์ของตัวเอง, ฮ๋า? Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Very good time. They always get lost on the way. Come in.มาตรงเวลาดี ส่วนมากเขาจะหลงทางกัน เชิญข้างในครับ Basic Instinct (1992)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หลงทาง[long thāng] (x) EN: lose one's way ; get lost ; be lost  FR: s'égarer ; se perdre ; se fourvoyer ; perdre son chemin

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
drift(vi) หลง, See also: หลงทาง, พลัดหลง, Syn. digress, depart, Ant. advance
get lost(phrv) หลงทาง, Syn. drop dead
go astray(phrv) หลงทาง
lose in(phrv) หลงทางใน, See also: หายไปใน
lose oneself(phrv) หลงทาง
lose(vt) หลงทาง, See also: หลง
lost(adj) สับสนจนหลงทิศทาง, See also: หลงทาง, Syn. confused, puzzled
straggle(vi) หลงทาง, See also: พลัดหลง, Syn. stray
stray(vi) พลัดหลง, See also: หลงทาง, พลัดพราก, Syn. straggle
stray(adj) ซึ่งพลัดหลง, See also: หลงทาง, Syn. abandoned, lost

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
astray(แอสเทร') adv., adj. หลงทาง, หลงผิด, ในทางที่ผิด, Syn. wandering, lost, amiss
divagate(ดี'วะเกท) vt. ท่องเที่ยวทั่วไป, เถลไถล, หลงทาง, พูดนอกเรื่อง., See also: divagation n.
errant(เออ'เรินทฺ) adj. พเนจร, ท่องเที่ยว, เดินทาง, จารึก, หลงทาง, ออกนอกทาง, เดินผิดทาง, See also: errantry n. ดูerrant
miscarry(มิสแค'รี) vi. ประสบความล้มเหลว, หลงทาง, สูญเสียในระหว่างทาง, แท้งลูกโดยธรรมชาติ, Syn. fail
straggle(สแทรก'เกิล) vi. หลงทาง, หลงพวก, พลัดฝูง, พลัดพราก, ล้าหลัง, กระจัดกระจาย, เรี่ยราด -straggler n., See also: stragglingly adv.
stray(สเทร) vi. บ่ายเบน, หันเห, หลงทาง, พลัดพราก, เร่ร่อน, พเนจร.adj., n. (ผู้) หลงทาง, พลัดพราก, พเนจร, ร่อนเร่., See also: strayer n., Syn. rove, roam, lose, deviate
waif(เวฟ) n. บุคคลที่ไร้บ้านไร้เพื่อน, เด็กจรจัด, ของเก็บตก, ของตกหาย, ของไม่มีเจ้าของ, สัตว์หลงทางหรือไม่มีเจ้าของ, สัญญาณ, Syn. urchin, gamin
wander(วอน'เดอะ) vi. vt. ท่องเที่ยว, เดินเตร่, เตร็ดเตร่, ไปโดยไม่มีจุดหมายแน่นอน, ทิ้งความสนใจ, สาบสูญ, หลงทาง, หันเหจากเดิม, ห่างประเด็น, See also: wanderer n., Syn. stray, roam

English-Thai: Nontri Dictionary
astray(adj) ผิดทาง, หลงผิด, เหลวไหล, ออกนอกลู่นอกทาง, หลงทางไป
errant(vi) ท่องเที่ยว, จาริก, เดินทางผิด, หลงทาง, กระทำผิด
miscarry(vi) ผิดพลาด, ล้มเหลว, แท้งลูก, หลงทาง
straggle(vi) เรี่ยราด, กระจัดกระจาย, หลงทาง, พลัดพราก
stray(adj) กระจัดกระจาย, หลงทาง, พลัดพราก, เร่ร่อน
wander(vi) เถลไถล, เคลื่อนไหว, เตร็ดเตร่, หลงทาง
wanderer(n) คนเถลไถล, คนเตร็ดเตร่, คนหลงทาง

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
迷う[まよう, mayou] TH: หลงทาง  EN: to lose one's way

German-Thai: Longdo Dictionary
sich verlaufen(vt) |verlief sich, hat sich verlaufen| เดินหลงทาง เช่น Ich habe mich im Wald verlaufen. ฉันเดินหลงทางในป่า

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
verlaufen(vi) หลงทาง

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top