Search result for

intrigu

(53 entries)
(0.0182 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -intrigu-, *intrigu*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
intrigue[VT] ก่อให้เกิดความสนใจ, Syn. interest, attract, fascinate
intrigue[N] การลักลอบเป็นชู้กัน, Syn. liaison, amour
intrigue[N] เล่ห์เพทุบาย, See also: กลอุบายในการหลอกลวง, Syn. stratagem, wile, plot
intrigue[VT] วางแผนร้าย, See also: คบคิดกันวางแผนทำลายล้าง, Syn. plot, conspire, scheme
intrigue with[PHRV] คบคิดกับ, See also: วางแผนร่วมกับ, สมคบคิดกับ, Syn. connive with, conspire with, plot with
intrigue against[PHRV] คบคิดกันต่อต้าน, See also: วางแผนต่อต้าน, สมคบคิดกันต่อต้าน, Syn. conspire against, plot against

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
intrigue(อินทริก') v.,n. (การ) วางอุบาย,วางแผนร้าย,คบคิดอุบาย,ได้มาโดยกลอุบาย,ทำให้ประหลาดใจ,ลักลอบเป็นชู้, See also: intriguer n. intriguingly adv., Syn. scheme,

English-Thai: Nontri Dictionary
intrigue(n) การคิดอุบาย,เล่ห์กระเท่ห์,การคบชู้สู่สาว
intrigue(vi) คบคิด,ติดต่อ,มีลับลมคมใน,วางแผน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
intrigue (vt) ทำให้แปลกใจ
intriguing (n adj) น่าทึ่ง, เต็มไปด้วยเลห์, อย่างมีสเนห์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I was intrigued by those markings.มันมีคำจารึกไว้ด้วย Excalibur (2008)
A lovely man. Intriguing.ผู้ชายน่ารักที่พยายามวางอุบายอยู่ Passengers (2008)
How about the intriguing part?แล้วอุบายนี้พอใช้ได้มั๊ย? Passengers (2008)
I was intrigued by your letter, but I can't say I wholly understood it.- ครับ ฉันประหลาดใจกับจดหมายของคุณ แต่ขอบอกว่าไม่ค่อยเข้าใจนัก The Reader (2008)
We're learning new and intriguing things about each other.เราคงต้องมาเรียนรู้อะไรใหม่ ๆ กันบ้าง ในอีกแ่ง่มุมหนึ่ง Chapter Seven 'Cold Snap' (2009)
I'm intrigued to meet this Girl in the Green Scarf.ฉันอยากรู้จัก สาวผ้าพันคอเขียวจัง Confessions of a Shopaholic (2009)
- Yes. It can be edgy and yet intriguing.ใช่ค่ะ มันดูน่าสงสัยแต่ก็น่าสนใจด้วย The Ugly Truth (2009)
Now, I've studied the Sumerian civilization for most of my career, and what I have found is intriguing.ตอนนี้, ฉันได้ศึกษาภาษาซูเมเรี่ยน มากที่สุดในอาชีพ, และฉันได้พบสิ่ง อันเป็นที่รัก. The Fourth Kind (2009)
Your gifts will make for an intriguing immortal,พรสวรรค์ของเธอจะทำให้เธอน่าทึ่ง และเป็นอมตะ The Twilight Saga: New Moon (2009)
I just talked to him, and he's intrigued.ฉันเพิ่งพูดกับเขา และเขาก็สนใจมาก Home Is the Place (2009)
Oh! Well, that's an intriguing offer.อืม ดีนะ มันเป็นข้อเสนอที่ดีมาก Mama Spent Money When She Had None (2009)
How intriguing.น่าสนใจดีนี่ Scratches (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
intriguHe watches for an opportunity to intrigue against his rival.
intriguThe employees were intrigued by the odd behavior of their boss.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เล่ห์[N] trick, See also: intrigue, cunning, wiles, artifice, Syn. กล, อุบาย, เลห์กล, Example: รอยยิ้มของเขาประหลาดเยือกเย็น และแฝงไปด้วยเล่ห์, Thai definition: กลอุบายหรือเงื่อนงำอันอาจทำให้คนอื่นหลงผิด เข้าใจผิด
ตีท้ายครัว[V] intrigue, See also: have a dealing on the sly or at the back door, make friends with the wife or family of a p, Example: เป็นเพื่อนกันอยู่ดี ๆ เขาก็แอบมาตีท้ายครัวเสียแล้ว, Thai definition: เข้าติดต่อตีสนิททางภรรยา (มักใช้ในทางชู้สาว), Notes: (สำนวน)
คบคิด[V] conspire, See also: intrigue, connive, plot, Example: หล่อนคบคิดกับชู้หลอกเอาเงินสามี, Thai definition: ร่วมคิดกันทำการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยไม่เปิดเผย
วางแผน[V] conspire, See also: intrigue, connive, plot, Syn. คบคิด, ออกอุบาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จิตร[adj.] (jit) EN: delicate ; exquisite ; beautiful ; marvelous ; wonderful ; intriguing ; artistic ; variegated   FR: ravissant ; magnifique ; beau ; enchanteur ; artistique
คบคิด[v.] (khopkhit) EN: conspire ; intrigue ; connive ; plot   FR: conspirer ; comploter ; intriguer ; machiner ; manigancer
โครงเรื่อง[n. exp.] (khrōng reūang) EN: story line ; plot   FR: intrigue [f] ; scénario [m] ; canevas [m] ; script [m]
เล่ห์[n.] (lē) EN: trick ; intrigue ; cunning ; wiles ; artifice ; stratagem   FR: artifice [m] ; subterfuge [m] ; stratagème [m]
เนื้อเรื่อง[n.] (neūareūang) EN: plot ; outline ; story ; scenario ; subject   FR: thème [m] ; sujet [m] ; intrigue [f] ; scénario [m] ; teneur [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
INTRIGUE    IH2 N T R IY1 G
INTRIGUED    IH1 N T R IY0 G D
INTRIGUES    IH2 N T R IY1 G Z
INTRIGUING    IH2 N T R IY1 G IH0 NG
INTRIGUINGLY    IH2 N T R IY1 G IH0 NG L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
intrigue    (v) (i1 n t r ii1 g)
intrigued    (v) (i1 n t r ii1 g d)
intrigues    (v) (i1 n t r ii1 g z)
intriguing    (v) (i1 n t r ii1 g i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
そそられる[, sosorareru] (v1,vt) to be interesting; to be fascinating; to be tantalizing; to be intriguing; (P) [Add to Longdo]
悪巧み;悪だくみ[わるだくみ, warudakumi] (n,vs) wiles; sinister design; trick; conspiracy; intrigue [Add to Longdo]
異心[いしん, ishin] (n) treachery; intrigue [Add to Longdo]
陰謀[いんぼう, inbou] (n) plot intrigue; conspiracy; (P) [Add to Longdo]
企み[たくらみ, takurami] (n) plan; design; artifice; trick; intrigue; (P) [Add to Longdo]
権謀術策[けんぼうじゅっさく, kenboujussaku] (n) trickery; wiles; intriguing strategy cleverly designed to fool others; Machiavellism [Add to Longdo]
魂胆[こんたん, kontan] (n,vs) (1) soul; (2) ulterior motive; secret design; plot; intrigue; scheme; (P) [Add to Longdo]
策士[さくし, sakushi] (n) intriguer; tactician; schemer; machinator [Add to Longdo]
術策[じゅっさく, jussaku] (n) artifice; intrigue [Add to Longdo]
密通[みっつう, mittsuu] (n,vs) adultery; misconduct; intrigue; criminal connection [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top