ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สมคบคิดกันต่อต้าน

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สมคบคิดกันต่อต้าน-, *สมคบคิดกันต่อต้าน*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา สมคบคิดกันต่อต้าน มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *สมคบคิดกันต่อต้าน*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is a conspiracy against me!สมคบคิดกันต่อต้านฉัน Dark Cousin (2012)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
conspire against[PHRV] วางแผนลับเพื่อต่อต้าน, See also: สมคบคิดกันต่อต้าน, Syn. intrigue against
intrigue against[PHRV] คบคิดกันต่อต้าน, See also: วางแผนต่อต้าน, สมคบคิดกันต่อต้าน, Syn. conspire against, plot against

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top