ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

amour

AA2 M UW1 R   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -amour-, *amour*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
amour(n) การลักลอบรักกัน, See also: เรื่องชู้สาว, Syn. liaison, love affair, romance
amour-propre(n) ความรักตัวเอง (ภาษาฝรั่งเศส), Syn. self-esteem

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amour(อะมัวร์') n. เรื่องรัก ๆ ใคร่ ๆ , ความรัก, เรื่องชู้สาว, Syn. love affair, liaison, romance
amour-propre(อะมัวพรอ' พระ) n., fr. ความรักตัวเอง, ความหยิ่งในศักดิ์ศรี
clamour(เคลม'เมอะ) n. เสียงอึกทึกครึกโครม, เสียงดังอลหม่าน vi. ทำเสียงอึกทึก, ร้องเสียงดัง, ผลักดัน, ใช้เสียงดัง
enamour(เอนแนม'เมอะ) vt. ทำให้หลงรัก, ทำให้ลุ่มหลง, Syn. entice
glamour(แกลม'เมอะ) n. เสน่ห์, ความดึงดูดใจ, ความตื่นเต้นและการผจญภัย, Syn. allure, charm
glamourous(แกลม'เมอรัส) adj. ซึ่งดึงดูดใจ, มีเสน่ห์, เต็มด้วยความตื่นเต้นและการผจญภัย, Syn. enchanting
paramour(แพ'ระมัวร์) n. ชู้รัก, คนรัก

English-Thai: Nontri Dictionary
amour(n) ความรัก, การแสดงความรัก, เรื่องรักๆใคร่ๆ
clamour(n) เสียงโห่ร้อง, เสียงเอ็ดตะโร, เสียงอึกทึกครึกโครม
clamour(vt) ส่งเสียงดัง, ส่งเสียงกึกก้อง, ส่งเสียงเอ็ดตะโร, โห่ร้อง
glamour(n) ความงาม, เสน่ห์, ความเย้ายวนใจ, ความดึงดูดใจ
paramour(n) ชู้รัก, คนรัก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอากัน[ao kan] (v, exp) FR: faire l'amour
ชายชู้[chāichū] (n) EN: adulterer ; paramour ; lover  FR: amant [ m ]
ชำเรา[chamrao] (v) EN: copulate  FR: faire l'amour ; copuler (fam.)
ชู้[chū] (n) EN: adulterer ; paramour ; lover ; sweetheart  FR: amant [ m ] ; adultère [ m ]
ดวงใจ[dūangjai] (n) EN: dearest ; sweetheart ; beloved one ; darling ; heart  FR: petit coeur [ m ] ; amour [ m ]
แฟน[faēn] (n) EN: boyfriend ; girlfriend ; sweetheart ; lover ; one's beloved ; darling ; dear ; sweetie ; suitor ; beau  FR: petit ami [ m ] ; petite amie [ f ] ; flirt [ m ] ; amoureux [ m ] ; amoureuse [ f ] ; soupirant [ m ] ; prétendant [ m ]
แฟน[faēn] (n) EN: fan ; aficionado ; supporter ; admirer ; follower ; devotee  FR: fan [ m, f ] ; amoureux [ m ] ; passionné [ m ]
แฟนคนแรก[faēn khon raēk] (n, exp) EN: first boyfriend ; first girlfriend  FR: premier amour [ m ]
โห่ร้อง[hōrøng] (v) EN: acclaim ; cheer ; hail ; clamour ; applaud  FR: acclamer ; pousser des vivats
ใจเดียว[jaidīo] (v) EN: be faithful ; be constant in love ; be single-minded  FR: être fidèle en amour

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
AMOUR AA2 M UW1 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
amour (n) ˈəmˈuəʳr (@1 m u@1 r)
amours (n) ˈəmˈuəʳz (@1 m u@1 z)
amour-propre (n) ˌæmuəʳ-prˈɒprə (a2 m u@ - p r o1 p r @)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Liebschaft { f }; Affäre { f } | Liebschaften { pl }; Affären { pl }amour | amours [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
amour(n) |m| l'amour = ความรัก ex: faire l'amour = มีความสัมพันธ์ทางเพศ
Image:
lettre d'amour(n) |f| จดหมายรัก

Japanese-English: EDICT Dictionary
グラマー[gurama-] (adj-na, n) (1) glamour; glamor; glamour girl; glamor girl; (2) buxom; full-breasted; (3) grammar; (P) [Add to Longdo]
グラマーガール[gurama-ga-ru] (n) glamour girl; glamor girl [Add to Longdo]
グラマーストック[gurama-sutokku] (n) glamour stock; glamor stock [Add to Longdo]
トラグラ[toragura] (n) (abbr) transistor glamour; transistor glamor [Add to Longdo]
トランジスターグラマー[toranjisuta-gurama-] (n) transistor glamour; transistor glamor [Add to Longdo]
ワンワン;わんわん[wanwan ; wanwan] (adv-to, adv) (1) (on-mim) bow-wow (barking sound); arf arf; woof; bark; (2) (on-mim) waah-waah (crying sound); (3) (on-mim) clamouring; clamoring; echoing; (n) (4) (chn) a bow-wow (i.e. a dog); doggy [Add to Longdo]
喚く(P);叫く[わめく, wameku] (v5k, vi) (uk) to shout; to cry; to scream; to clamour; (P) [Add to Longdo]
姦夫[かんぷ, kanpu] (n) (obsc) adulterer; paramour [Add to Longdo]
間男[まおとこ, maotoko] (n) (1) married woman's secret lover; paramour; (n, vs) (2) adultery (by a married woman) [Add to Longdo]
間夫[まぶ, mabu] (n) a married woman's paramour; lover [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Amour \A*mour"\, n. [F., fr. L. amor love.]
   1. Love; affection. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. Love making; a love affair; usually, an unlawful
    connection in love; a love intrigue; an illicit love
    affair.
    [1913 Webster]
 
   {In amours with}, in love with. [Obs.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 amour
   n 1: a usually secretive or illicit sexual relationship [syn:
      {affair}, {affaire}, {intimacy}, {liaison}, {involvement},
      {amour}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 amour /amuʀ/ 
  affection; love

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top