ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

วางแผนต่อต้าน

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -วางแผนต่อต้าน-, *วางแผนต่อต้าน*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But I don't know if I'm more skeptical of a burned out ex-fed or the mythical cabal known as the Company.ผมไม่รู้ว่าถ้าผมถูกสงสัยผมอาจจะทำให้คนที่ ex-Fed ผิดหวังได้ หรือก็แค่กลุ่มเล็กๆที่วางแผนต่อต้านบริษัทคอมพานี่ Just Business (2008)
You admit to plotting against your King?เจ้ายอมรับว่าวางแผนต่อต้านกษัตริย์ของเจ้า? The Witch's Quickening (2009)
There's a conspiracy against me.มีการวางแผนต่อต้านฉันอยู่ Chuck Versus the Anniversary (2010)
My friends -- they... abandon me... plot against me.เพื่อนของฉัน พวกเขา... ละทิ้งฉัน... วางแผนต่อต้านฉัน Let It Bleed (2011)
You're planning a move against the government?คุณกำลังวางแผนต่อต้านรัฐบาลเหรอ? Covenant (2011)
My friends... they... abandon me... plot against me.เพื่อนๆของฉัน พวกเขา ทอดทิ้งฉัน วางแผนต่อต้านฉัน The Man Who Knew Too Much (2011)
I told her that Curtis and the rest of them were plotting against me, that it was the only way I could escape.ฉันบอกเธอว่า เคอร์ติสกับพวก วางแผนต่อต้านฉัน มีแค่ทางเดียวที่ฉันจะหนีพ้น Red Lacquer Nail Polish (2013)
Even before your arrival, they plotted against her.วางแผนต่อต้านกัน ตั้งแต่ก่อนท่านมาอีก Stormborn (2017)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
intrigue against[PHRV] คบคิดกันต่อต้าน, See also: วางแผนต่อต้าน, สมคบคิดกันต่อต้าน, Syn. conspire against, plot against

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cabal(คะแบล) {caballed,caballing,cabals} n. กลุ่มเล็ก ๆ ที่วางแผนต่อต้านรัฐบาล,แผนร้าย vt. วางแผนต่อต้าน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top