ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สมคบคิดกับ

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สมคบคิดกับ-, *สมคบคิดกับ*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're that family with the conspiracy theory about the Founding Fathers?คุณคือตระกูลที่เกี่ยวข้อง กับทฤษฏีสมคบคิดกับผู้ก่อตั้งงั้นหรือ? National Treasure (2004)
Agent Strahm was theorizing about the possibility of an additional accomplice to Jigsaw, other than Amanda Young.เจ้าหน้าที่ สตาฟ กำลังสืบหาใครคนหนึ่ง ซึ่งสมคบคิดกับ จิ๊กซอว์... ...ใครสักคนที่ชื่อ อแมนด้า Saw V (2008)
You were with me the whole way, so do not act like this is my fault.มึงก็สมคบคิดกับกูทุกอย่าง อย่ามาโทษว่ากูผิดคนเดียว To Love Is to Bury (2008)
I shall meet the lords of the neighboring fortresses, and alert them to Baegeuk's treason and King Daeso's tyranny, asking them to support us against them.ข้าจะไปพบกับหัวหน้าในป้อมใกล้เคียง และเตือนพวกเขาให้รู้ถึงเรื่องที่แบกิอุคสมคบคิดกับ กษัตริย์ก่อการกบฎ และขอให้พวกเขาสนับสนุนเรา The Kingdom of the Winds (2008)
We believe Senator Clovis is conspiring with the Separatists.เราเชื่อว่าวุฒิสมาชิกโคลวิส สมคบคิดกับฝ่ายแบ่งแยก Senate Spy (2009)
Clovis is conspiring with the Separatists?โคลวิสสมคบคิดกับพวกแบ่งแยกอย่างนั้นรึ? Senate Spy (2009)
They schemed to put me away. They've joined with Shim Gun Wook!มันใช้อุบายกับฉัน มันสมคบคิดกับชิมกอนอุค Episode #1.17 (2010)
They say he conspired with Robert's brothers to deny the throne to Prince Joffrey.ว่ากันว่า เขาสมคบคิดกับ\ พวกน้องชายโรเบิร์ต เพื่อถอดเจ้าชายจอฟฟรี่ย์\ ออกจากบัลลังก์ The Pointy End (2011)
The sleeping giant in cahoots with the minister and Denoff there.ยักษ์หลับสมคบคิดกับบาทหลวงและตัวตลกด้วย Source Code (2011)
I suspect this is some kind of conspiracy with Minister Cai.เรื่องที่ข้าวิตกที่สุดนั่นคือ เขาอาจสมคบคิดกับอำมาตย์ไช่ The Four (2012)
Hannah McKay... she spent six years in juvie after pleading guilty to being Wayne Randall's accomplice.แฮนนาห์ แม็คเคย์... เธอปล่อยเวลาผ่านไป 6 ปีในสถานรับเลี้ยงเด็ก หลังจากที่เธอรู้สึกผิด รู้สึกผิดที่สมคบคิดกับเวย์น แรนดอล Swim Deep (2012)
How can you be so sure? That you're not working with Paul?ว่าคุณไม่ได้สมคบคิดกับพอลน่ะหรือ Answers (2012)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
connive with[PHRV] สมคบคิดกับ, Syn. conspire with, intrigue with, plot with

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top