ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

incorrect

IH2 N K ER0 EH1 K T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -incorrect-, *incorrect*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
incorrect(adj) ซึ่งไม่ถูกต้อง, See also: ผิดพลาด, Syn. erroneous, inaccurate, Ant. accurate, correct, perfect
incorrect(adj) ซึ่งไม่เหมาะสม, See also: ซึ่งไม่สมควร
incorrectly(adv) อย่างไม่ถูกต้อง, See also: อย่างผิดพลาด, อย่างไม่สมควร, Syn. erroneously, inaccurately, Ant. accurately, correctly
incorrectness(n) ความไม่ถูกต้อง, Syn. wrongness, Ant. correctness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
incorrect(อินคะเรคทฺ') adj. ไม่ถูกต้อง, ไม่เหมาะสม., See also: incorrectly adv. incorrectness n., Syn. inexact, inaccurate

English-Thai: Nontri Dictionary
incorrect(adj) ไม่ถูกต้อง, ไม่เหมาะสม, ผิด

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Incorrect voice recognition.สัญญานเสียงไม่ถูกต้อง [ Rec ] 2 (2009)
Down. Incorrect code. Reenter code.ข้างล่าง รหัสผิด ใส่รหัสใหม่ รหัสผิด ใส่รหัสใหม่ Your World to Take (2010)
And is that feeling a good feeling or an incorrect feeling?จะได้รู้ไงว่าเราชอบหรือไม่ชอบกัน? Pitch Perfect (2012)
Did you know someone entered three incorrect passwords in a row into your computer last month?คุณรู้ไหมว่า มีคนใส่รหัสผิด 3 ครั้ง ติดต่อกัน ในคอมของคุณเดือนที่แล้ว You're Way Too Pretty to Go to Jail (2012)
What would we call an incorrect response?แล้วเราจะเรียกปฏิกิริยาที่ไม่ถูกต้องว่าอะไรดี Morgan (2016)
Yeah, sure. Laughter would be an incorrect response, yeah.อ้อ ใช่สิ การหัวเราะจะเป็นปฏิกิริยาที่ไม่ถูกต้อง Morgan (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
incorrectA new study suggests that hospital records for patients older than 65 are often incorrect, which may lead to serious treatment errors.
incorrectBecause this is such a highly technical subject, I would like to point out in advance the likelihood that some of what I'm about to say may include information that is incorrect.
incorrectCross out the incorrect words.
incorrectHe answered incorrectly.
incorrectHe broke the machine by using it incorrectly.
incorrectHer answer was incorrect.
incorrectI noted that her answer was incorrect.
incorrectStrictly speaking, this sentence is grammatically incorrect.
incorrectThis data is incorrect.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความไม่ถูกต้อง(n) incorrectness, See also: wrongness, inaccuracy, faulty, Ant. ความถูกต้อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คลาดเคลื่อน[khlātkhleūoen] (v) EN: be incorrect ; be inexact ; err ; be in error ; miss  FR: être incorrect
คลาดเคลื่อน[khlātkhleūoen] (adj) EN: incorrect  FR: incorrect ; infidèle
ความผิดพลาด[khwām phitphlāt] (n) EN: error ; faulty ; wrong ; incorrectness ; wrongness  FR: erreur [ f ]
ลักลั่น[laklan] (adj) EN: unsystematic ; not in proper order ; inconsistent ; overlapping ; incorrect ; incompatible ; mismatched ; incongruous ; ill-fitting ; skewed
ไม่ถูก[mai thūk] (adj) FR: inexact ; incorrect ; faux
ผิด[phit] (adj) EN: wrong ; incorrect ; mistaken ; erroneous ; untrue ; false ; different ; unlike ; dissimilar  FR: faux ; erroné ; incorrect ; inexact
ผิด ๆ ถูก ๆ[phit-phit thūk-thūk] (adv) EN: à tort ; à tort et à travers ; de travers ; incorrectement
ผิดพลาด[phitphlāt] (v, exp) EN: be wrong ; be mistaken ; be incorrect ; be erroneous ; be amiss ; make a mistake ; miss ; err ; do something wrong  FR: se tromper ; commettre une erreur ; commettre une faute ; avoir tort ; faire erreur

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
INCORRECT IH2 N K ER0 EH1 K T
INCORRECTLY IH2 N K ER0 EH1 K T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
incorrect (j) ˌɪnkərˈɛkt (i2 n k @ r e1 k t)
incorrectly (a) ˌɪnkərˈɛktliː (i2 n k @ r e1 k t l ii)
incorrectness (n) ˌɪnkərˈɛktnəs (i2 n k @ r e1 k t n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不对[bù duì, ㄅㄨˋ ㄉㄨㄟˋ, / ] incorrect; wrong; amiss; abnormal; queer #3,423 [Add to Longdo]
错字[cuò zì, ㄘㄨㄛˋ ㄗˋ, / ] incorrect character; typo (in Chinese text) #43,267 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fehllieferung { f }incorrect delivery [Add to Longdo]
inkorrekt; unrichtig { adj } | inkorrekter | am inkorrektestenincorrect | more incorrect | most incorrect [Add to Longdo]
unsachgemäß { adj } | unsachgemäße Nutzungincorrect | incorrect usage [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
×[ばつ;ぺけ;ペケ, batsu ; peke ; peke] (n) (1) (See 罰点) x-mark (used to indicate an incorrect answer in a test, etc.); (2) (ペケ only) (uk) impossibility; futility; uselessness #448 [Add to Longdo]
[うそ, uso] (n) (1) lie; falsehood; incorrect fact; (2) (col) Really!; Unbelievable!; No way!; (P) #4,830 [Add to Longdo]
誤用[ごよう, goyou] (n, vs) abuse; misuse; incorrect use; malapropism #19,718 [Add to Longdo]
いくない[ikunai] (exp, adj-i) (incorrect conjugation of 良い) (See 良い・1) not good [Add to Longdo]
やむ終えない[やむおえない, yamuoenai] (exp, adj-i) (incorrect variant of やむを得ない) (See やむを得ない) cannot be helped; unavoidable [Add to Longdo]
やもう得ない[やもうえない, yamouenai] (exp, adj-i) (incorrect variant of やむを得ない) (See やむを得ない) cannot be helped; unavoidable [Add to Longdo]
嘘字[うそじ, usoji] (n) incorrect character [Add to Longdo]
灰汁[あく(gikun), aku (gikun)] (n) (1) lye; (2) harsh taste; (3) scum (formed when cooking some foods); (4) (uk) (also written incorrectly as 悪) (excessive) strength of will [Add to Longdo]
間違う[まちがう, machigau] (v5u) to make a mistake; to be incorrect; to be mistaken; (P) [Add to Longdo]
言葉狩り[ことばがり, kotobagari] (n) word-hunting; search for and censorship of politically incorrect words [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top