ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ซึ่งไม่สมควร

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ซึ่งไม่สมควร-, *ซึ่งไม่สมควร*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And some things that should not have been forgotten were lost.และสิ่งสำคัญซึ่งไม่สมควรถูกลืม ก็หายสาบสูญ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Ladies and gentlemen, please accept my apologies for the inexcusable acts of the vampires that have terrorized you.คุณผู้หญิงและคุณผู้ชาย รบกวนรับคำขอโทษของผมด้วย สำหรับการกระทำซึ่งไม่สมควรให้อภัย ของเหล่าแวมไพร์ ที่ได้คุกคามพวกคุณ Hopeless (2012)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inadvisable[ADJ] ซึ่งไม่เหมาะสม, See also: ซึ่งไม่สมควร, Syn. inexpedient, prudent, Ant. advisable, expedient
inapt[ADJ] ซึ่งไม่เหมาะสม, See also: ซึ่งไม่สมควร, Syn. inappropriate, unsuitable, Ant. appropriate, apt, suitable
incorrect[ADJ] ซึ่งไม่เหมาะสม, See also: ซึ่งไม่สมควร
indiscreet[ADJ] ซึ่งไม่รอบคอบ, See also: ซึ่งไม่สมควร, ซึ่งไม่ระวัง, Syn. impolitie, incautious, tactless, Ant. discreet, tactful
infelicitous[ADJ] ซึ่งไม่เหมาะสม, See also: ซึ่งไม่สมควร, Syn. inexpedient, unsuitable, ineligible, Ant. fitting, conductive
unmentionable[ADJ] ซึ่งไม่สามารถเอ่ยถึงได้, See also: ซึ่งไม่สมควรพูดถึง, Syn. ignoble, disgraceful, scandalous

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top