ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inaccuracy

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inaccuracy-, *inaccuracy*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inaccuracy(n) ความไม่ถูกต้อง, See also: ความผิดพลาด, การขาดความเที่ยงตรง, Syn. incorrectness, Ant. accuracy, correctness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inaccuracy(อินแอค' คิวระซี) n. ความไม่แม่นยำ, ความไม่ละเอียด, ความไม่เที่ยง, ความไม่แน่นอน, Syn. errore, fault, mistake

English-Thai: Nontri Dictionary
inaccuracy(n) ความไม่แน่นอน, ความไม่เที่ยง, ความไม่แม่นยำ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inaccuracyความไม่แม่นยำ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
inaccuracyThere are a number of methodological problems here, not to mention the inaccuracy of some of the results.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
inaccuracy

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inaccuracy

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ungenauigkeit { f } | Ungenauigkeiten { pl }inaccuracy | inaccuracies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
不正確[ふせいかく, fuseikaku] (adj-na, n) uncertainty; inaccuracy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inaccuracy \In*ac"cu*ra*cy\, n.; pl. {Inaccuracies}.
   [1913 Webster]
   1. The quality of being inaccurate; lack of accuracy or
    exactness.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is inaccurate or incorrect; mistake; fault;
    defect; error; as, in inaccuracy in speech, copying,
    calculation, etc.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inaccuracy
   n 1: the quality of being inaccurate and having errors [ant:
      {accuracy}, {truth}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top