ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความไม่ถูกต้อง

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความไม่ถูกต้อง-, *ความไม่ถูกต้อง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความไม่ถูกต้อง[N] incorrectness, See also: wrongness, inaccuracy, faulty, Ant. ความถูกต้อง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
irregularityความไม่ถูกต้อง (ตามระเบียบแบบแผน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What do you mean by irregularities?คุณหมายความว่าไง ? ความไม่ถูกต้องI Kissed a Girl (2011)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
falsity[N] ความไม่ถูกต้อง, See also: ความไม่จริง, ความไม่ซื่อสัตย์, ความหลอกลวง, Syn. distortion, falsehood, misleading, Ant. fact, truth
impropriety[N] ความไม่เหมาะสม, See also: ความไม่ถูกต้อง, Syn. indecency, unseemliness, Ant. decency, propriety, seemliness
inaccuracy[N] ความไม่ถูกต้อง, See also: ความผิดพลาด, การขาดความเที่ยงตรง, Syn. incorrectness, Ant. accuracy, correctness
incorrectness[N] ความไม่ถูกต้อง, Syn. wrongness, Ant. correctness
wrongfulness[N] ความไม่ถูกต้อง, See also: ความไม่ชอบด้วยกฎหมาย, Syn. illegality, illicitness, unlawfulness, Ant. legality, lawfulness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
falsity(ฟอล'ซิที) n. ความไม่จริง,ความเท็จ,ความไม่ถูกต้อง,ความไม่ซื่อสัตย์,การหักหลัง,ความหลอกลวง,สิ่งที่ไม่จริง,ของปลอม
impropriety(อิมพระไพร' อิที) n. ความไม่เหมาะสม, ความไม่ถูกต้อง, ความไม่บังควร, ความผิดพลาด, การใช้คำที่ไม่เหมาะสม, Syn. mistake, slip, blunder

English-Thai: Nontri Dictionary
falsity(n) การปลอมแปลง,ความเท็จ,ความผิดพลาด,ความไม่ถูกต้อง
impropriety(n) ความไม่เหมาะ,ความไม่ถูกต้อง,ความไม่สมควร

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top