ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

erroneous

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -erroneous-, *erroneous*, erroneou
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
erroneous(adj) ไม่ถูกต้องเนื่องจากเข้าใจผิด, Syn. inaccurate, incorrect, wrong

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
erroneous(เอโร'เยิส) adj. เกี่ยวกับความผิด, เข้าใจผิด, ไม่ถูกต้อง, See also: erroneousness n., Syn. false

English-Thai: Nontri Dictionary
erroneous(adj) ผิดพลาด, ทำผิด, เข้าใจผิด, ไม่ถูกต้อง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
erroneous assumptionการหลงสันนิษฐานพลาดไป, การสันนิษฐานผิดพลาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
erroneous judgmentคำพิพากษาที่ผิดพลาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Um, erroneous?อืม เป็นการเข้าใจผิด The Beginning in the End (2010)
We made an erroneous accusation.เราจับกุมแบบเข้าใจผิด Carbon Copy (2013)
Erroneous?เข้าใจผิด Carbon Copy (2013)
Well, erroneous message or not, what's in it for releasing evil upon Sleepy Hollow?การที่เธอปล่อยภูติผีมาสลีปปี้ฮอลโลว์ The Sisters Mills (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
erroneousRie has erroneous ideas.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
erroneous
erroneous
erroneously

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
erroneous
erroneously

WordNet (3.0)
erroneous(adj) containing or characterized by error
erroneousness(n) inadvertent incorrectness, Syn. error

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Erroneous

a. [ L. erroneus, fr. errare to err. See Err. ] 1. Wandering; straying; deviating from the right course; -- hence, irregular; unnatural. [ Obs. ] “Erroneous circulation.” Arbuthnot. [ 1913 Webster ]

Stopped much of the erroneous light, which otherwise would have disturbed the vision. Sir I. Newman. [ 1913 Webster ]

2. Misleading; misled; mistaking. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

An erroneous conscience commands us to do what we ought to omit. Jer. Taylor. [ 1913 Webster ]

3. Containing error; not conformed to truth or justice; incorrect; false; mistaken; as, an erroneous doctrine; erroneous opinion, observation, deduction, view, etc. -- Er*ro"ne*ous*ly, adv. -- Er*ro"ne*ous*ness, n. [ 1913 Webster ]

erroneousness

n. inadvertent incorrectness.
Syn. -- error. [ WordNet 1.5 ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
侯选人[hòu xuǎn rén, ㄏㄡˋ ㄒㄩㄢˇ ㄖㄣˊ,    /   ] erroneous variant of 候選人|候选人, candidate #93,594 [Add to Longdo]
谬见[miù jiàn, ㄇㄧㄡˋ ㄐㄧㄢˋ,   /  ] erroneous views; false idea; false opinion #209,556 [Add to Longdo]
核銷[hé xiāo, ㄏㄜˊ ㄒㄧㄠ,  ] erroneous variant of 覈銷|核销, to audit and write off [Add to Longdo]
误读[wù dú, ㄨˋ ㄉㄨˊ,   /  ] erroneous reading (of character); mistaken interpretation (of data) [Add to Longdo]
议和团[yì hé tuán, ㄧˋ ㄏㄜˊ ㄊㄨㄢˊ,    /   ] erroneous variant of 義和團|义和团, the righteous harmonious fists; the Boxers [Add to Longdo]
阴帝[yīn dì, ㄧㄣ ㄉㄧˋ,   /  ] erroneous variant of 陰蒂|阴蒂 clitoris [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
鳳凰[ほうおう, houou] (n) mythical Firebird Goddess (sometimes erroneously associated with 'phoenix'); female Hinotori #16,026 [Add to Longdo]
誤判[ごはん, gohan] (n) misjudgement; misjudgment; erroneous judgement; miscarriage of justice [Add to Longdo]
[ひが, higa] (pref) evil; untrue; erroneous [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top