ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

น้ำแข็ง

   
77 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -น้ำแข็ง-, *น้ำแข็ง*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
บิงซู (n ) น้ำแข็งใสสไตล์เกาหลี

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น้ำแข็ง[N] ice, See also: frozen water, Example: น้ำในตู้เย็นเย็นจัดจนกลายเป็นน้ำแข็งหมดแล้ว, Count unit: ก้อน, Thai definition: น้ำที่ถูกความเย็นจัดจนแข็งตัวเป็นก้อน
น้ำแข็งแห้ง[N] dry ice, See also: solid carbon dioxide, Example: การทำฝนเทียมใช้น้ำแข็งแห้งเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่ง, Thai definition: คาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งอยู่ในสภาพเป็นของแข็ง เย็นจัด ลักษณะคล้ายน้ำแข็ง ใช้ประโยชน์เป็นตัวทำความเย็น
น้ำแข็งเปล่า[N] ice water, See also: plain ice water, Syn. น้ำแข็ง, Example: ลูกค้าสั่งน้ำแข็งเปล่าแก้วกับเป๊บซี่หนึ่งขวด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
น้ำแข็งน. นํ้าที่ถูกความเย็นจัดจนแข็งตัวเป็นก้อน.
น้ำแข็งกดน. น้ำแข็งไสที่ใส่กระบอกหรือแก้วอย่างหนา กดให้เป็นแท่งแล้วเสียบไม้ ราดน้ำหวาน.
น้ำแข็งเปล่าน. น้ำแข็งก้อนเล็ก ๆ ใส่แก้วเป็นต้น ใส่น้ำหรือน้ำชา.
น้ำแข็งแห้งน. คาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งอยู่ในสภาพเป็นของแข็ง เย็นจัด ลักษณะคล้ายนํ้าแข็ง ใช้ประโยชน์เป็นตัวทำความเย็น
น้ำแข็งแห้งน้ำแข็งก้อนเล็ก ๆ ใส่แก้วเป็นต้น ไม่ใส่น้ำ.
น้ำแข็งไสน. น้ำแข็งที่ได้จากการไสก้อนน้ำแข็งไปบนเครื่องไส มีลักษณะเป็นเกล็ดฝอย.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
freeze-upน้ำแข็งจับ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
anchor ice; bottom iceน้ำแข็งท้องน้ำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
bottom ice; anchor iceน้ำแข็งท้องน้ำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Iceน้ำแข็ง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Dry iceน้ำแข็งแห้ง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Dry iceน้ำแข็งแห้ง [TU Subject Heading]
Iceน้ำแข็ง [TU Subject Heading]
Dried Iceน้ำแข็งแห้ง [การแพทย์]
Dry Iceน้ำแข็งแห้ง [การแพทย์]
Aircraft ice accretion - Aircraft icingน้ำแข็งจับพอก หรือจับเกาะเครื่องบิน [อุตุนิยมวิทยา]
Iceน้ำแข็ง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Work in the snow that quickly turns to frozen mud.ทำงานกลางหิมะ ที่เป็นกลายโคลนน้ำแข็งในพริบตา Night and Fog (1956)
When the ice breaks dive straight in.เมื่อแบ่งน้ำแข็งดำน้ำตรงใน มันอยู่ทางขวามือ Help! (1965)
As we get closer And closer and closerเหมือนน้ำแข็งอ่อนตัวลงทุกวัน เมื่อเราได้ใกล้ชิดกัน ใกล้ชิดกัน มากขึ้นทุกวัน The Little Prince (1974)
- And a little ice.- มีน้ำแข็งนิดหน่อย Airplane! (1980)
And a little ice.มีน้ำแข็งนิดหน่อย Airplane! (1980)
- and they chopped it out.ซากสัตว์ฝังในน้ำแข็ง ก็เลยเจาะ The Thing (1982)
There's only ice there.ไม่มีอะไร แต่น้ำแข็งลงไปที่นั่น เพื่อให้ 2010: The Year We Make Contact (1984)
I tell you, Victor, there's some kind of new life down there trying to get through all that ice.ฉันบอกคุณวิคเตอร์ มีชนิดของชีวิตใหม่บางลงไปที่ นั่น พยายามที่จะได้ผ่านทุกน้ำแข็ง 2010: The Year We Make Contact (1984)
My uncle is dead, I swear. I touched him, he was stone-cold dead!ลุงผมตายแล้ว สาบานได้ ผมจับดู ตัวเย็นยังกะน้ำแข็งNight of the Living Dead (1990)
When the ice is thin, you have to walk fast.เมื่อน้ำแข็งเป็นบางที่คุณต้องเดินเร็ว The Russia House (1990)
The bartender got $100 just for keeping the ice cubes cold.บาร์เทนเดอร์ได้หนึ่งร้อย เพียงแค่คอยเติมน้ำแข็ง Goodfellas (1990)
Two souls as different as the moonbeam from lightning... or frost from fire.สองดวงวิญญาณต่างกลับราวกับ แสงจันทร์แล อสุนีบาต น้ำแข็งแลเตาไฟ Wuthering Heights (1992)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น้ำแข็ง[n.] (nāmkhaeng) EN: ice ; frozen water   FR: glace [f] ; glaçon [m]
น้ำแข็งก้อน[n. exp.] (nāmkhaeng køn) FR: glaçon [m]
น้ำแข็งลอย[n. exp.] (nāmkhaeng løi) EN: floating ice ; ice floe   FR: glace flottante
น้ำแข็งเปล่า[n. exp.] (nāmkhaeng plāo) EN: ice water ; plain ice water   
น้ำแข็งแห้ง[n. exp.] (nāmkhaeng haēng) EN: dry ice ; solid carbon dioxide   

English-Thai: Longdo Dictionary
glacier(n) ธารน้ำแข็ง
Image:
ice cap(n) ดินแดนที่ปกคลุมด้วยน้ำแข็งต่ำกว่า 50,000 ตารางกิโลเมตร เช่น บริเวณขั้วโลก
sorbet(n) ของหวานที่ทำจากน้ำผลไม้ปั่นที่แช่จนเป็นน้ำแข็ง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ice[N] น้ำแข็ง
sludge[N] น้ำแข็งที่แตกเป็นเศษ (ลอยอยู่ในทะเล)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anti-icer(แอนทีไอ' เซอะ) n. เครื่องมือป้องกันการเกิดน้ำแข็ง, ของเหลวที่มีฤทธิ์ดังกล่าว
aquifer(แอค'วิเฟอะ) n. ส่วนของพื้นดินหรือหินที่มีน้ำแข็งอยู่. -aquiferous adj.
avalanche(แอฟ'วะลานชฺ) n. ก้อนหิมะ (น้ำแข็ง,ดิน,หิน) ที่พังทลายลงมา,สิ่งที่พังทลายลงมา. -vi. พังทลายลงมา -vt. ทะลัก, ทะลักเข้าสู่
cirrostratusn. ชั้นเมฆผลึกน้ำแข็ง มีความสูงอยู่ระหว่าง 20,000-40,000 ฟุต
cocktail(คอค'เทล) {cocktailed,cocktailing,cocktails} n. เหล้าผสมหลายชนิดที่เขย่าในหม้อน้ำแข็ง vi. ดื่มเหล้าค็อกเทล.
condense(คันเดนซฺ') {condensed,condensing,condenses} vt. ทำให้แน่นขึ้น,ลดปริมาตร,ทำให้สั้น,ทำให้กะทัดรัด,ย่อให้สั้น,ทำให้ข้น, (ไอน้ำ) จับตัวกันเป็นของเหลวหรือน้ำแข็ง,ทำให้เป็นของเหลว., See also: condensability n. ดูcondense condensibility n. ดูcondense
crevasse(คระแวส') n. รอยแยก (บนน้ำแข็งหรือพื้นโลก) ,รอยร้าว,ร่อง,ช่อง, Syn. fissure
cryo-Pref. "เย็นเหมือนน้ำแข็ง"
curling stoneลูกกลิ้งหินหรือ เหล็กที่มีจับจ้างบน ใช้เล่นโยนไถลบนน้ำแข็งไปที่เป้า
cutwatern. สันปันน้ำ,มุมปันน้ำ,สันตัดน้ำแข็งที่หน้าเรือ

English-Thai: Nontri Dictionary
berg(n) ภูเขาน้ำแข็ง
freeze(vi) กลายเป็นน้ำแข็ง,แข็งตัว,ติดแน่น,แช่เย็น
freezer(n) ช่องแช่แข็ง,ตู้น้ำแข็ง,กระติกน้ำแข็ง
frosty(adj) เย็นจัด,มีน้ำค้างแข็ง,เต็มไปด้วยน้ำแข็ง,หนาวจัด,แก่เฒ่า,เฉื่อยชา
glacial(adj) มีน้ำแข็งมาก,เหมือนน้ำแข็ง,เป็นเกล็ด,เย็น,แช่เย็น
glacier(n) แม่น้ำ,น้ำแข็ง,ธารน้ำแข็ง
ice(n) น้ำแข็ง,ความเย็นชา,ความเฉยเมย,สินบน
iceberg(n) ภูเขาน้ำแข็ง
iceboat(n) เรือตัดน้ำแข็ง
icicle(n) น้ำแข็งย้อย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Kryosphäre {f}น้ำแข็งทั้งหมดบนโลก
shave ice[เชฟ-ไอซ์] น้ำแข็งใส

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ひ, hi] (n) น้ำแข็ง
氷柱[つらら、ひょうちゅう, tsurara , hyouchuu] (n ) น้ำแข็งย้อย

German-Thai: Longdo Dictionary
Hagel(n) |der, nur Sg.| ลูกเห็บ(เม็ดน้ำแข็ง)ที่ตกลงมาจากฟ้า, See also: hageln vt.
schlittschuhlaufen(vi) |lief schlittschuh, ist schlittschuhgelaufen| เล่นสเก็ตน้ำแข็ง
Gletscher(n) |der| ธารน้ำแข็ง
Image:
eisig(adj) ที่เย็นชาเหมือนน้ำแข็ง, ที่ไม่เป็นมิตร เช่น ein eisiger Blick สายตาที่ไม่เป็นมิตร, See also: S. unfreundlich,
Ich habe den Sprung ins kalte Wasser gewagt.กล้าเสี่ยงที่จะทำอะไรบางอย่าง (แปลตามตรง ฉันกล้าที่จะกระโดดลงไปในน้ำเย็น ในที่นี้ไม่ใช้น้ำร้อนเพราะว่าถ้าโดดลงไปในน้ำร้อน เราก็จะพอเดาผลได้ คือตัวเราเองจะโดนต้มสุก แต่การกระโดดลงไปในน้ำเย็นนั้น เราไม่รู้ว่าเราจะหนาวจนตาย แข็งจนตาย หรือรอดชีวิตได้ เพราะในน้ำเย็นอาจจะต้องใช้เวลาก่อนที่เราจะแข็งเป็นน้ำแข็ง ดังนั้นในที่นี้จึงหมายความว่าเป็นการเสี่ยงในการทำอะไรบางอย่าง โดยที่ไม่รู้ผลลัพธ์ที่ตามมา)
Tauwetter(n) |das, nur Sg.| สภาวะที่น้ำแข็งหรือหิมะละลายเป็นน้ำ

French-Thai: Longdo Dictionary
faire du patin à glace(vt) เล่นสเก็ตน้ำแข็ง
patiner(SPORT)เล่นสเก็ตน้ำแข็ง, (personne)ลื่น,ไถล
patineur,-euse(n) นักเล่นสเก็ตน้ำแข็ง
patinoire,-s(n) la, = ลานเล่นสเก็ตน้ำแข็ง

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top