ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

honey

HH AH1 N IY0   
116 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -honey-, *honey*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
honey[N] น้ำผึ้ง
honey[N] ผู้เป็นที่รัก (คำไม่เป็นทางการ), See also: ที่รัก, Syn. darling, honeybun, sweetheart
honeybee[N] ผึ้ง (มีชื่อในภาษาละตินว่า Apis mellifera), Syn. bee
honeycomb[N] รังผึ้ง, See also: รวงผึ้ง, Syn. hive
honeycomb[N] สิ่งที่มีลักษณะคล้ายรังผึ้ง
honeymoon[N] การดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์, See also: การไปฮันนีมูน
honeymoon[VI] ไปดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์, See also: ไปฮันนีมูน
honeyed word[N] คำหวาน, Syn. flattery
honey-tongued[ADJ] ที่ปากหวาน, See also: ที่พูดจาดี, ที่พูดเอาใจเก่ง, Syn. flattering
honeydew melon[N] แตงเนื้อขาวชนิดหนึ่งที่มีรสหวาน (มีชื่อในภาษาละตินว่า Cucumis melon), Syn. honeydew, winter melon

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
honey(ฮัน'นี่) n. น้ำผึ้ง,สิ่งที่ดีเด่น vi. เยินยอ,ประจบ., Syn. beauty,wonder,delight
honeybeen. ผึ้ง
honeybunchn. ที่รัก,น้ำผึ้ง
honeycomb(n. รวงผึ้ง,รังผึ้ง,สิ่งที่คล้ายรวงผึ้ง
honeyed(ฮัน'นีดฺ) adj. หวานเหมือนน้ำผึ้ง,เยินยอ,ประจบ,คล้ายหรือประกอบด้วยน้ำผึ้ง
honeymoon(ฮัน'นีมูน) n. การดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์,การทัศนาจรหรือพักผ่อนหย่อนใจของคู่สมรส. vi. ดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์, See also: honeymooner n.
milk and honeyn. ความอุดมสมบูรณ์มาก

English-Thai: Nontri Dictionary
honey(n) ความหวาน,น้ำผึ้ง,ที่รัก
honeybee(n) ผึ้ง
honeycomb(n) รวงผึ้ง,รังผึ้ง
honeydew(n) น้ำหวานของดอกไม้,แตงชนิดหนึ่ง
honeyed(adj) หวานราวกับน้ำผึ้ง
honeymoon(n) การดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์
honeymoon(vi) ไปดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์
honeysuckle(n) ต้นสายน้ำผึ้ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
honeycomb collectorตัวเก็บรังสีแบบรังผึ้ง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Honeyน้ำผึ้ง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Honey?ที่รัก? Drag Me to Hell (2009)
Honey?ว่าไงที่รัก Don't Walk on the Grass (2009)
Honey.ที่รัก Episode #1.16 (2010)
Honey.ลูกรัก 50/50 (2011)
Honey?ลูกรัก? The New Normal (2011)
Honey!น้ำผึ้ง RED 2 (2013)
- Honey!- ที่รัก Deepwater Horizon (2016)
The films of the honeymoon have arrived at last. Do we have time, do you think, before dinner?ฟิล์มฮันนีมูนเพิ่งมาถึง เราพอจะมีเวลาก่อนอาหารค่ำมั้ย Rebecca (1940)
Yes. I wish our honeymoon could have lasted forever, Maxim.ฉันอยากให้ฮันนีมูนของเราไม่มีวันจบ Rebecca (1940)
Well, I went there with Rebecca on our honeymoon.ผมไปที่นั่นกับรีเบคคาตอนฮันนีมูน Rebecca (1940)
What you've saved is my life and my honey pot.สิ่งที่คุณได้บันทึก ไว้เป็น ชีวิตและหม้อน้ำผึ้งของฉัน คุณ มีแน่นอน How I Won the War (1967)
Come on, honey.Come on, honeyThe Godfather (1972)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
honeyA honeymoon to Canada calls for a lot of money.
honeyBees make honey.
honeyBees provide honey for us.
honeyBees provide us with honey.
honeyFor their honeymoon they took a voyage around the world.
honeyHawaii's really the land of milk and honey.
honeyHe turned the bottle upside down and shook it, but still the honey wouldn't come out.
honeyHe used quite a little honey.
honeyHe uses honey instead of sugar.
honeyHoney in the mouth and poison in the heart.
honeyHoney, will you go shopping for me?
honeyHot lemon with honey is a good remedy for colds.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น้ำผึ้งพระจันทร์[N] honeymoon, Syn. ฮันนีมูน, Example: การดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์เป็นระยะที่คู่บ่าวสาวเดินทางไปพักผ่อน หลังจากเหนื่อยกับงานก่อนสมรสและวันสมรส, Thai definition: ความสุขร่วมกันของสามีภรรยาที่เพิ่งสมรสกันใหม่
รวง[N] hive, See also: honeycomb, beehive, Syn. รวงผึ้ง, Example: ผึ้งมาทำรวงอยู่ที่ใต้บันได, Count unit: รวง, Thai definition: รังที่ห้อย (ใช้แก่ผึ้ง)
คำหวาน[N] honeyed word, See also: sweet talk, sugary words, Syn. คำไพเราะ, Example: พ่อหนุ่มหยอดคำหวานใส่หญิงสาวที่ตนชอบ
น้ำผึ้ง[N] honey, Example: คุณป้าเอาน้ำผึ้งมาผสมกับดินสอพองเพื่อพอกหน้า, Thai definition: น้ำหวานมีลักษณะข้นที่แมลงผึ้งเก็บสะสมเอามาจากดอกไม้ต่างๆ
รวงผึ้ง[N] honeycomb, See also: beehive, Syn. รังผึ้ง, Example: บทร้อยกรองเหล่านี้มีความรู้ทั้งปวงของนักปราชญ์ปรากฏอยู่ และได้เล่าขานกันต่อมาด้วยภาษางดงามมีเสน่ห์บริสุทธิ์ดุจน้ำหวานจากรวงผึ้ง, Count unit: รวง
รังผึ้ง[N] beehive, See also: honeycomb, Syn. รวงผึ้ง, Example: วิธีสกัดขี้ผึ้งจากรังผึ้ง เราต้องนำรังผึ้งมาต้มในน้ำเดือดก่อน แล้วขี้ผึ้งจึงจะแยกตัวลอยขึ้นมา และจับเป็นก้อนแข็ง, Count unit: รัง, Thai definition: รังที่ผึ้งทำสำหรับอยู่อาศัยและทำน้ำผึ้ง, รังที่คนทำให้ผึ้งอาศัยทำรวงข้างใน
มธุ[N] honey, See also: nectar, Syn. น้ำหวาน, น้ำผึ้ง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มธุรพจน์[N] honeyed words, See also: sweet language, sweet words, Syn. ถ้อยคำไพเราะ, คำหวาน, วาจาไพเราะ, Example: มธุรพจน์ย่อมทำให้ผู้ฟังชื่นบาน
มธุรส[N] honey, See also: nectar, Syn. น้ำผึ้ง, น้ำหวาน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
การดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์[N] honeymoon, Example: คู่บ่าวสาวส่วนใหญ่มีการดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์หลังจากแต่งงานไปได้ไม่นาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัญชีผี[n. exp.] (banchī phī) EN: phoney account ; phoney list ; cooked account   
ช่วงเวลาฮันนีมูน[X] (chūang wēlā hannīmūn) EN: honeymoon period   FR: lune de miel [f]
ฮันนีมูน[n.] (hannīmūn) EN: honeymoon   FR: lune de miel [f]
หัวน้ำ[n.] (hūanām) EN: honey water   
การดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์[n. exp.] (kān deūm nāmpheungphrajan) EN: honeymoon   
น้ำผึ้ง[n.] (nāmpheung) EN: honey   FR: miel [m]
น้ำผึ้งพระจันทร์[n.] (nāmpheungphrajan) EN: honeymoon   FR: lune de miel [f]
นกฮันนีแบดเจอร์[n. exp.] (nok hannī baētjoē) EN: honey badger   FR: Sibia de Blyth
นกฮันนีไกด์[n. exp.] (nok hannīkait) EN: honeyguide   
นกพรานผึ้ง[n.] (nok phrān pheung) EN: honeyguide   FR: indicateur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
HONEY    HH AH1 N IY0
HONEYS    HH AH1 N IY0 Z
HONEYMAN    HH AA1 N IY0 M AH0 N
HONEYDEW    HH AH1 N IY0 D UW2
HONEYBEE    HH AH1 N IY0 B IY2
HONEYCUTT    HH AH1 N IY0 K AH0 T
HONEYCOMB    HH AH1 N IY0 K OW2 M
HONEYBEES    HH AH1 N IY0 B IY2 Z
HONEYMOON    HH AH1 N IY0 M UW2 N
HONEYWELL    HH AH1 N IY0 W EH2 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
honey    (n) hˈʌniː (h uh1 n ii)
honeys    (n) hˈʌnɪz (h uh1 n i z)
honeyed    (j) hˈʌnɪd (h uh1 n i d)
honeybee    (n) hˈʌnɪbiː (h uh1 n i b ii)
honeydew    (n) hˈʌnɪdjuː (h uh1 n i d y uu)
honeybees    (n) hˈʌnɪbiːz (h uh1 n i b ii z)
honeycomb    (v) hˈʌnɪkoum (h uh1 n i k ou m)
honeymoon    (v) hˈʌnɪmuːn (h uh1 n i m uu n)
honeycombs    (v) hˈʌnɪkoumz (h uh1 n i k ou m z)
honeymoons    (v) hˈʌnɪmuːnz (h uh1 n i m uu n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mì, ㄇㄧˋ, ] honey, #4,632 [Add to Longdo]
蜂蜜[fēng mì, ㄈㄥ ㄇㄧˋ, ] honey, #6,192 [Add to Longdo]
蜜月[mì yuè, ㄇㄧˋ ㄩㄝˋ, ] honeymoon, #20,616 [Add to Longdo]
水蜜桃[shuǐ mì táo, ㄕㄨㄟˇ ㄇㄧˋ ㄊㄠˊ, ] honey peach; juicy peach, #25,172 [Add to Longdo]
金银花[jīn yín huā, ㄐㄧㄣ ˊ ㄏㄨㄚ, / ] honeysuckle, #32,434 [Add to Longdo]
蜜桃[mì táo, ㄇㄧˋ ㄊㄠˊ, ] honey peach; juicy peach, #46,546 [Add to Longdo]
蜜露[mì lù, ㄇㄧˋ ㄌㄨˋ, ] honeydew, #130,160 [Add to Longdo]
蜂蜜梳子[fēng mì shū zi, ㄈㄥ ㄇㄧˋ ㄕㄨ ㄗ˙, ] honeycomb [Add to Longdo]
蜜囊[mì náng, ㄇㄧˋ ㄋㄤˊ, ] honey pouch [Add to Longdo]
蜜月假期[mì yuè jià qī, ㄇㄧˋ ㄩㄝˋ ㄐㄧㄚˋ ㄑㄧ, ] honeymoon [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Honigbiene {f} | Honigbienen {pl}honey bee | honey bees [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シボリキンチャクフグ[, shiborikinchakufugu] (n) honeycomb toby (Canthigaster janthinoptera); spotted puffer (Australia) [Add to Longdo]
スイカズラ科[スイカズラか, suikazura ka] (n) Caprifoliaceae (plant family); honeysuckle [Add to Longdo]
ハーニー[, ha-ni-] (n) honey; sweetheart [Add to Longdo]
ハスカップ[, hasukappu] (n) Blue-berried honeysuckle (Lonicera caerulea subsp. edulis) [Add to Longdo]
ハニー[, hani-] (n) honey [Add to Longdo]
ハニカム[, hanikamu] (n) honeycomb [Add to Longdo]
ハニカム構造[ハニカムこうぞう, hanikamu kouzou] (n) honeycomb construction; honeycomb structure [Add to Longdo]
ハネムーン[, hanemu-n] (n) honeymoon; (P) [Add to Longdo]
ハワイ蜜吸[ハワイみつすい;ハワイミツスイ, hawai mitsusui ; hawaimitsusui] (n) (uk) Hawaiian honeycreeper [Add to Longdo]
ミード[, mi-do] (n) (See 蜂蜜酒) mead; honey wine; ambrosia; nectar of the gods [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Honey \Hon"ey\ (h[u^]n"[y^]), n. [OE. honi, huni, AS. hunig;
   akin to OS. honeg, D. & G. honig, OHG. honag, honang, Icel.
   hunang, Sw. h[*a]ning, Dan. honning, cf. Gr. ko`nis dust,
   Skr. ka[.n]a grain.]
   1. A sweet viscid fluid, esp. that collected by bees from
    flowers of plants, and deposited in the cells of the
    honeycomb.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is sweet or pleasant, like honey.
    [1913 Webster]
 
       The honey of his language.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Sweet one; -- a term of endearment. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Honey, you shall be well desired in Cyprus. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Note: Honey is often used adjectively or as the first part of
      compound; as, honeydew or honey dew; honey guide or
      honeyguide; honey locust or honey-locust.
      [1913 Webster]
 
   {Honey ant} (Zool.), a small ant ({Myrmecocystus melliger}),
    found in the Southwestern United States, and in Mexico,
    living in subterranean formicares. There are larger and
    smaller ordinary workers, and others, which serve as
    receptacles or cells for the storage of honey, their
    abdomens becoming distended to the size of a currant.
    These, in times of scarcity, regurgitate the honey and
    feed the rest.
 
   {Honey badger} (Zool.), the ratel.
 
   {Honey bear}. (Zool.) See {Kinkajou}.
 
   {Honey buzzard} (Zool.), a bird related to the kites, of the
    genus {Pernis}. The European species is {Pernis apivorus};
    the Indian or crested honey buzzard is {Pernis
    ptilorhyncha}. They feed upon honey and the larv[ae] of
    bees. Called also {bee hawk}, {bee kite}.
 
   {Honey guide} (Zool.), one of several species of small birds
    of the family {Indicatorid[ae]}, inhabiting Africa and the
    East Indies. They have the habit of leading persons to the
    nests to wild bees. Called also {honeybird}, and
    {indicator}.
 
   {Honey harvest}, the gathering of honey from hives, or the
    honey which is gathered. --Dryden.
 
   {Honey kite}. (Zool.) See {Honey buzzard} (above).
 
   {Honey locust} (Bot.), a North American tree ({Gleditschia
    triacanthos}), armed with thorns, and having long pods
    with a sweet pulp between the seeds.
 
   {Honey month}. Same as {Honeymoon}.
 
   {Honey weasel} (Zool.), the ratel.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Honey \Hon"ey\, v. i. [imp. & p. p. {Honeyed}; p. pr. & vb. n.
   {Honeying}.]
   To be gentle, agreeable, or coaxing; to talk fondly; to use
   endearments; also, to be or become obsequiously courteous or
   complimentary; to fawn. "Honeying and making love." --Shak.
   [1913 Webster]
 
      Rough to common men,
      But honey at the whisper of a lord.   --Tennyson.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Honey \Hon"ey\, v. t.
   To make agreeable; to cover or sweeten with, or as with,
   honey.
   [1913 Webster]
 
      Canst thou not honey me with fluent speech? --Marston.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 honey
   adj 1: of something having the color of honey
   n 1: a sweet yellow liquid produced by bees
   2: a beloved person; used as terms of endearment [syn:
     {beloved}, {dear}, {dearest}, {honey}, {love}]
   v 1: sweeten with honey

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top