ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

蜜桃

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -蜜桃-, *蜜桃*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蜜桃[shuǐ mì táo, ㄕㄨㄟˇ ㄇㄧˋ ㄊㄠˊ, ] honey peach; juicy peach, #25,172 [Add to Longdo]
蜜桃[mì táo, ㄇㄧˋ ㄊㄠˊ, ] honey peach; juicy peach, #46,546 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, we have fresh strawberry pie and fresh peach pie that we make here ourselves.[CN] 新鲜的草莓派和水蜜桃派 全都是现烤的 A Scanner Darkly (2006)
Cheap-shot me, then leave me to get pinched?[CN] 骗我, 然后抛下我去摘蜜桃? Stealing Harvard (2002)
Rainbow sherbet- that's no dairy...[CN] 彩虹冰砂或雪酪都没加奶 柠檬汁、椰子和水蜜桃 - Rainbow sherbet The Other Woman (2009)
Hey, look, I have peach schnapps.[CN] 瞧 还有蜜桃酒呢 Hey, look, I have peach schnapps. The Flaming Spittoon Acquisition (2011)
What's more vulnerable than a peach?[CN] 有什么比水蜜桃 更让人怜爱的呢 Elf (2003)
Even more tinned peaches![CN] 再来点蜜桃罐头! Cracks (2009)
But... She was worth it, and so is this juicy peach.[CN] 但是 为了她 值了 这个水蜜桃小妞也是 Vamp U (2011)
Hey, we want some pussy[CN] 我们想要"蜜桃" Project X (2012)
And his best idea is about a peach that lives on a farm.[CN] 他设想的是用水蜜桃做主角 Elf (2003)
You look as pretty as a peach.[CN] 你美的像只蜜桃 Frank's Pretty Woman (2011)
We were tricked by the God of Peaches[CN] 后来,我们被蜜桃老祖陷害 Ngo ga yau yat chek hiu dung see (2002)
Now for our next act we have Sunny Days and Peachy Pie reciting their favorite poem on rollerskates![CN] 我们下一个节目是... ... 小晴天和蜜桃派一边背诵诗歌一边... The Show Stoppers (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top