ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sweet words

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sweet words-, *sweet words*, sweet word
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your sweet words have moved me.คำหวานของเจ้า ทำเอาข้าซึ้งทีเดียว The Pointy End (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sweet wordsI was almost deceived by a certain trader's sweet words into making a huge loss.
sweet wordsShe was beguiled by his sweet words.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ออดอ้อนออเซาะ[v. exp.] (øt-øn øsǿ) EN: talk sweetly ; butter up ; wheedle ; flatter ; plead with sweet words   
วาจาไพเราะ[n. exp.] (wājā phairǿ) EN: soft and sweet words ; flowery speech   

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
甜言[tián yán, ㄊㄧㄢˊ ㄧㄢˊ, ] sweet words; fine talk [Add to Longdo]
甜言美语[tián yán měi yǔ, ㄊㄧㄢˊ ㄧㄢˊ ㄇㄟˇ ㄩˇ, / ] sweet words, beautiful phrases (成语 saw); hypocritical flattery [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
甘い言葉[あまいことば, amaikotoba] (exp) (See おだて) alluring words; endearing words; sugared words; sweet words; honeyed words; flattery; cajolery [Add to Longdo]
甘言は偶人を喜ばす[かんげんはぐうじんをよろこばす, kangenhaguujinwoyorokobasu] (exp) (id) sweet words only please a fool (prov); flattery works on puppets and fools [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top