ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หัวน้ำ

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หัวน้ำ-, *หัวน้ำ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หัวน้ำ[N] honey water, Example: คนโบราณเขาว่าหัวน้ำมีประโยชน์กว่าน้ำหวานเสียอีก, Thai definition: น้ำหวานที่อยู่ในรวงผึ้ง
หัวน้ำลง[N] start of the ebb tide, See also: turn of the tide, Ant. หัวน้ำขึ้น, Example: ปลาพวกนี้จะชุมตรงหัวน้ำลง, Thai definition: น้ำที่เริ่มไหลในระดับลดลง
หัวน้ำขึ้น[N] start of the flood tide, See also: turn of the tide, Ant. หัวน้ำลง, Example: เราพายเรือไปตอนหัวน้ำขึ้นจะง่ายกว่า, Thai definition: น้ำที่เริ่มไหลในระดับสูงขึ้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หัวน้ำน. นํ้าหวานที่อยู่ในตอนบนของรวงผึ้ง.
หัวน้ำขึ้นน. นํ้าที่เริ่มไหลขึ้น.
หัวน้ำลงน. นํ้าที่เริ่มไหลลง.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There's a bottle labeled "Essence of Dittany".มีขวดแดงมันเขียนว่าหัวน้ำมันดิฟคานี่ Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวน้ำ[n.] (hūanām) EN: honey water   
หัวน้ำขึ้น[n.] (hūanāmkheun) EN: start of the flood tide ; turn of the tide   FR: début de la marée montante [m]
หัวน้ำมัน[n.] (hūanāmman) EN: essential oil   FR: huile essentielle
หัวน้ำมันระเหย[n. exp.] (hūanāmman rahoēi) EN: essential oil   FR: huile essentielle
หัวน้ำลง[n.] (hūanāmlong) EN: start of the ebb tide ; turn of the tide   FR: début de la marée descendante [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
essential(adj) จำเป็นที่สุด, ซึ่งขาดเสียมิได้, เป็นส่วนประกอบที่สำคัญ, เป็นเนื้อแท้, เป็นปัจจัยพื้นฐาน, เกี่ยวกับตัวยาสำคัญ, เกี่ยวกับหัวน้ำหอม, เป็นธรรมชาติ, ซึ่งเกิดขึ้นเอง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
attar(แอท'ทาร์) n. หัวน้ำนม,หัวน้ำหอม.
essence(เอส'เซินซฺ) n. ส่วนประกอบสำคัญ,เนื้อแท้,แก่นแท้,ใจความ,ปัจจัย,จุดสำคัญ,หัวใจ,ตัวยาสำคัญ,หัวน้ำมัน,หัวน้ำหอม,เอกลักษณ์,สิ่งที่มีอยู่จริง, Syn. quintessence
essential(อะเซน'เชิล) adj. จำเป็นที่สุด,ซึ่งขาดเสียมิได้,เป็นส่วนประกอบที่สำคัญ,เป็นปัจจัย,เกี่ยวกับตัวยาสำคัญ,เกี่ยวกับหัวน้ำมัน,เกี่ยวกับหัวน้ำหอม,เป็นธรรมชาติ,ซึ่งเกิดขึ้นเอง., See also: essentialness n. ดูessential, Syn. funda
spirit(สพิ'ริท) n. จิตใจ,วิญญาณ,ใจ,ญาณ,เจตนา,หัวใจ,ความในใจ,อารมณ์,ความเด็ดเดี่ยว,ความมุ่งมั่น,ความองอาจ,ภูติผีปีศาจ,หัวน้ำหอม,ของเหลวระเหยที่ได้จากการกลั่น,สารละลายแอลกอฮอล์,แอลกอฮอล์ vt. เร้าใจ,ปลุกใจ,กระตุ้น,ให้กำลังใจ,ลักพาไปอย่างลึกลับ adj. เกี่ยวกับของเหลวระเหยที่ได้จากการกลั่น,เกี่ยวกับสารละลายแอลกอฮอลล์

English-Thai: Nontri Dictionary
attar(n) หัวน้ำหอมกลิ่นกุหลาบ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top