Search result for

fall in

(69 entries)
(0.6128 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fall in-, *fall in*
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
fall in line[ฟอลอินไลน์] (vt ) agree on (a position) Syn. align oneself with a group or a way of thinking

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fall in[PHRV] ทำให้ตกลงไป, See also: ตกลง, จมลง
fall in[PHRV] ตอบลง (แก้ม), See also: จมลง (แก้ม), Syn. fall away
fall in[PHRV] ล่มสลาย, See also: พังทลาย
fall in[PHRV] เข้าแถว, See also: จัดแถว, Syn. fall out
fall in[PHRV] จ่ายได้, See also: สามารถจ่ายได้, Syn. fall due
fall in[PHRV] เห็นด้วย
fall in[PHRV] ตกอยู่ในอันตราย
fall into[PHRV] ตกลงไปใน, Syn. fall in, tumble into
fall into[PHRV] เริ่มตกอยู่ในสภาพ, See also: เริ่มเข้าสู่สภาวะ, Syn. get into
fall into[PHRV] ถูกจัดอยู่ในกลุ่มของ, Syn. come under

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, he took a pretty nasty fall in the fire last night.อืม คนไข้ล้มค่อนข้างแรงนะเมื่อคืน Me and My Town (2008)
Author Harlan Ellison wrote, the minute people fall in love, they become liars.ฮาร์ลาน เอลลิสัน ผู้ประพันธ์ เคยเขียนไว้ ณ นาทีที่คนเราตกหลุมรัก นาทีนั้น พวกเขาก็กลายเป็นคนโกหก 52 Pickup (2008)
GENERALLY, THEY FALL INTO TYPES. SOME ARE REFORMERS. THEY'RE ON A MISSION TO SAVE OR RESCUE THESE MURDERERS.และที่สำคัญถูกปลดปล่อยความคิดเก็บกด เรื่องเซ็กส์และการถูกกดขี่ของเพศหญิง The Angel Maker (2008)
After that, I did everything I could to make you fall in love with me.I had to get rid of my anger. And that's exactly what you did. Power Trip (2008)
You fall in love with your partner,คุณหลงรักเพื่อนร่วมงานของคุณเอง The Dreamscape (2008)
If those i.d.s fall into the wrong hands...ถ้าบัตรประชาชนตกไปอยู่กับคนผิด Brothers of Nablus (2008)
Rise and fall in its intensity, in its power.การเพิ่มและลดระดับของพลังงาน It Might Get Loud (2008)
But that doesn't mean you have to fall into it.แต่นั่นไม่ได้หลายความว่า คุณต้องยอมให้มันควบคุมคุณ Metamorphosis (2008)
Save her life, get her to fall in love with me.ช่วยชีวิตหล่อน ทำให้เธอตกหลุมรักฉัน Chapter Six 'Dying of the Light' (2008)
Should it fall into the wrong hands,มันควรจะตกไปอยู่ในมือคนผิดหรือ Chapter One 'The Second Coming' (2008)
I mean, why would a girl like me ever fall in love with a dorky nerd like him?ฉันหมายถึง, ทำไมผู้หญิงอย่างฉัน ถึงได้ไปตกหลุมรัก เด็กเรียนเชยๆ อย่างเขา? Chuck Versus the Cougars (2008)
I'm just a guy who likes math, you know, and somehow I got a beautiful girl like that to fall in love with me.ฉันเป็นแค่ผู้ชายที่ชอบคำนวณ และบางทีฉันก็มี ผู้หญิงสวยๆมารักฉัน Chuck Versus the Cougars (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fall inAs he was about to fall into the river, he took hold of the tree.
fall inDid you fall in love with her at first sight?
fall inDon't fall in love because we hate you still.
fall inDon't go too close to the pond so that you won't fall in.
fall inEvery time I fall in love, Dad tells me the girl is my half sister.
fall inFall in and out of love quickly.
fall inI couldn't help but fall in love with you.
fall inIt's easy to fall into bad habits.
fall inI will never fall in love again.
fall inJeff thinks he will never fall in love.
fall inLeaves begin to fall in October.
fall inLooking for someone to fall in love with.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จัดแถว[V] fall into line, See also: form a line facing each other, Syn. ตั้งแถว, Ant. สลายแถว, Example: กองทัพทั้งสองฝ่ายจัดแถวหันหน้าเข้าหากัน
ตกหลุมรัก[V] fall in love, Syn. หลงรัก, หลงเสน่ห์, Example: พระเอกตกหลุมรักนางเอกเร็วเกินไป ทำให้เรื่องไม่ค่อยสมจริง, Thai definition: รู้สึกพอใจหรือเกิดความรักใคร่
หลงรัก[V] fall in love, See also: be in love, be infatuated with, be enamoured with, be crazy over, Syn. ตกหลุมรัก, หลงใหล, หลงเสน่ห์, Example: เขาหลงรักเธออย่างไม่ลืมหูลืมตา
ตกหลุมพราง[V] fall into the trap, Example: ผู้ชายส่วนใหญ่มักตกหลุมพราง เพราะความสวยและความช่างประจบของเธอ, Thai definition: เสียรู้หรือถูกลวงด้วยเล่ห์กลอุบาย
แพ้รู้[V] fall into a trap, See also: be foiled, be deceived or frustrated by another, Syn. เสียที, เสียรู้, พลาดท่า, Example: ฝ่ายเราจะแพ้รู้มันไม่ได้ดังนั้นอย่าประมาทเป็นดีที่สุด, Thai definition: แพ้ความคิด
เสียกล[V] fall into trap, See also: be misled, Syn. พลาดท่า, เสียที, หลงกล, Example: ขุนสามชนเสียกลแก่พระนเรศวร, Thai definition: พลาดไปเพราะรู้ไม่ถึงเล่ห์เหลี่ยมเขา
ตก[V] fall into, See also: fall on, Syn. ได้, ถึง, , Example: เขากำลังตกที่นั่งลำบากเมื่อบริษัทมีนโยบายปลดคนออก
ติดพัน[V] be infatuated with, See also: fall in love with, Example: เขากำลังติดพันนักร้องที่ผับแห่งหนึ่งย่านสุขุมวิท, Thai definition: รักใคร่ชอบพอ, เข้าไปยุ่งเกี่ยวเพราะมีความชอบพอ
ติดแร้ว[V] be trapped in a snare, See also: fall into the net (/snare), Example: นก 2 ตัวติดแร้วอยู่ที่ริมห้วยตรงหน้าผา, Thai definition: เข้าไปโดนหรือเข้าไปกระทบแร้วที่ใช้ดักสัตว์
ต้องธรณีสาร[V] fall into vice, See also: hoodoo, fall into depravity, Example: เขามีมือและเท้าใหญ่ต้องธรณีสารแก่บ้านเมือง, Thai definition: เป็นเสนียดจัญไร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หลงรัก[v. exp.] (long rak) EN: fall in love ; be in love ; be infatuated with ; be enamoured with ; be crazy over   FR: tomber amoureux (de) ; s'amouracher (de) (péj.) ; s'enticher (de)
ลงตัว[v.] (longtūa) EN: be divisible ; come out right ; come out even ; balance ; fall into place   FR: tomber juste
หมอบคลาน[v. exp.] (møp khlān) EN: prostrate ; crouch ; crawl ; grovel ; fall into swoon ; kowtow   
ปองรัก[v. exp.] (pøng rak) EN: fall in love (with) ; direct one's affections toward   FR: tomber amoureux
เรียงแถว[v.] (rīengthaēo) EN: line up ; queue up ; stand in a line ; fall into line ; file   FR: s'aligner ; se ranger
สบเนื้อต้องใจ[v. exp.] (sop neūa tǿngjai) EN: fall in love with   
ถลำใจ[v.] (thalamjai) EN: fall into love ; get stuck in love   
ถล่ม[v.] (thalom) EN: fall down ; collapse ; tumble down ; fall in   FR: s'écrouler ; s'effondrer ; dégringoler
ถูก[v.] (thūk) EN: suffer ; undergo ; be a victim of ; be hit by ; fall into   
ติดกับ[v.] (tit kap) EN: trap ; snare ; be caught in a spring trap ; fall into a trap ; be trapped in   FR: pièger ; prendre au piège ; être pris au piège

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kurseinbruch {m}fall in prices; slump [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ポタポタ落ちる;ぽたぽた落ちる[ポタポタおちる(ポタポタ落ちる);ぽたぽたおちる(ぽたぽた落ちる), potapota ochiru ( potapota ochiru ); potapotaochiru ( potapota ochiru )] (exp,v1) to fall in drops; to drip down; to trickle down [Add to Longdo]
暗れ塞がる[くれふたがる;くれふさがる, kurefutagaru ; kurefusagaru] (v5r) (1) to be shrouded by darkness; (2) to fall into deep sadness or despair [Add to Longdo]
家賃を溜める[やちんをためる, yachinwotameru] (exp,v1) to let the rent fall into arrears [Add to Longdo]
株が下がる[かぶがさがる, kabugasagaru] (exp,v5r) to fall in public esteem; to fall in value (stocks) [Add to Longdo]
陥れる;落とし入れる;落し入れる;おとし入れる[おとしいれる, otoshiireru] (v1,vt) (1) to trick someone into (committing a crime, etc.); to hatch a plan and deceive someone; (2) to assault (a castle, etc.); (3) to drop something and have it fall into something [Add to Longdo]
計略に乗る[けいりゃくにのる, keiryakuninoru] (exp,v5r) to fall into a trap; to play into another's hands [Add to Longdo]
見初める[みそめる, misomeru] (v1,vt) to see for the first time; to fall in love at first sight [Add to Longdo]
誤りに陥る[あやまりにおちいる, ayamariniochiiru] (exp,v5r) to fall into error [Add to Longdo]
好きになる[すきになる, sukininaru] (exp) to come to like; to become fond of; to fall in love [Add to Longdo]
荒れる[あれる, areru] (v1,vi) (1) to be stormy; to be rough; (2) to be ruined; to fall into ruin; (3) to be in a bad temper; to lose one's temper; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
崩陷[bēng xiàn, ㄅㄥ ㄒㄧㄢˋ, ] fall in; cave in [Add to Longdo]
[tuí, ㄊㄨㄟˊ, ] fall in ruins; soft [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fall in
   v 1: break down, literally or metaphorically; "The wall
      collapsed"; "The business collapsed"; "The dam broke"; "The
      roof collapsed"; "The wall gave in"; "The roof finally gave
      under the weight of the ice" [syn: {collapse}, {fall in},
      {cave in}, {give}, {give way}, {break}, {founder}]
   2: to take one's place in a military formation or line; "Troops
     fall in!"
   3: become part of; become a member of a group or organization;
     "He joined the Communist Party as a young man" [syn: {join},
     {fall in}, {get together}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top