ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

come under

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -come under-, *come under*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Forgive me, but with you gone, me and Pete will come under Barzini's thumb.Forgive me, but with you gone, me and Pete will come under Barzini's thumb. The Godfather (1972)
Danger to those who come under your thrall.อันตรายจะย่างกรายสู่คนที่รักใคร่ในตัวคุณ The Red Violin (1998)
I've come under the Queen's curse.ที่โดนคำสาปของราชินีใจร้าย My Girl and I (2005)
We've got no indication anyone's come under any harm.เราไม่พบหลักฐานว่ามีคนตกอยู่ในอันตราย Silent Hill (2006)
- Will you come under the umbrella?เข้ามาอยู่ในร่มก่อนเถอะ Awake (2007)
i've tried to do my best, but what matters now is if strauss replaces me, this whole unit will come under scrutiny.ผมพยายามทำดีที่สุดแล้ว แต่ประเด็นในตอนนี้คือ ถ้าสเตราส์มาแทนตำแหน่งผม หน่วยนี้ทั้งหมด จะถูกตรวจสอบอย่างละเอียด Cradle to Grave (2009)
This building may very well come under attack tomorrow night.อาคารหลังนี้อาจจะ ถูกโจมตีในคืนพรุ่งนี้ The Negotiation (2010)
You were right. You should never come under me.นายทำถูกแล้ว นายไม่ควรอยู่กับฉัน Episode #1.4 (2010)
We have intelligence that your plant will come under imminent attack.เรามีข่าวกรองมาว่าโรงงานของคุณ จะมีการโจมตีเกิดขึ้น Turnabout (2011)
Thank you, Kelly. Moments ago New York has come under attackขอบคุณ เคลลี่ เมื่อไม่นานมานี้\ มหานครนิวยอร์คได้ถูกโจมตี Iron Sky (2012)
I come under the authority of Praetor Gaius Claudius Glaber.ผมมาอยู่ภายใต้อำนาจ ของออกุสตุ Praetor คาร์ดินัล glaber Chosen Path (2012)
If you do come under attack, use the appropriate force necessary to deter or defeat that threat.ถ้าคุณมาอยู่ภายใต้การโจมตี ใช้แรงที่เหมาะสมจำเป็น เพื่อยับยั้งหรือเอาชนะภัย คุกคามที่ Lone Survivor (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
come underCome under my umbrella, or you'll get wet.
come underI've come under pressure from my boss.
come underWhales come under mammals.
come underWhat heading does this book come under?
come underWhat heading does this come under?
come underYour tie has come underdone.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ล้าหลัง[v.] (lālang) EN: fall behind ; become underdeveloped   

Japanese-English: EDICT Dictionary
掛かる(P);懸かる(P);掛る;懸る[かかる, kakaru] (v5r,vi) (1) (See 時間がかかる) to take; (v5r) (2) to hang; (3) (See お目にかかる) to come into view; to arrive; (4) to come under (a contract, a tax); (5) to start (engines, motors); (6) to attend; to deal with; to handle; (v5r,aux-v) (7) to have started to; to be on the verge of; (8) to overlap (e.g. information in a manual); to cover; (9) to (come) at; (10) (See 鍵がかかる) to be fastened; (11) to be covered (e.g. with dust, a table-cloth, etc.); (12) (See 罠にかかる) to be caught in; (13) (See 電話が掛かる) to get a call; (14) to depend on; (P) [Add to Longdo]
属す[ぞくす, zokusu] (v5s,vi) (See 属する・ぞくする) to belong to; to come under; to be affiliated with; to be subject to [Add to Longdo]
属する[ぞくする, zokusuru] (vs-s,vi) to belong to; to come under; to be affiliated with; to be subject to; (P) [Add to Longdo]
当てはまる(P);当て嵌まる[あてはまる, atehamaru] (v5r) to apply (a rule); to be applicable; to come under (a category); to fulfill; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top