ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ทางออกฉุกเฉิน

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทางออกฉุกเฉิน-, *ทางออกฉุกเฉิน*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ทางออกฉุกเฉิน (n ) emergency exit

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The car crashes and burns with everyone trapped inside."ถ้าคุณนั่งอยู่ในบริเวณ ทางออกฉุกเฉิน" นั่นแหละ... Fight Club (1999)
Four men were deployed to the east side of the terminal in front of the ticket counter, the other two to the west side of the terminal in front of the emergency exits.4คนอยู่ทางตอ.ของอาคาร ตรงหน้าช่องขายตั๋ว อีก2อยู่ทางตต.ของอาคาร ตรงหน้าทางออกฉุกเฉิน Day 5: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2006)
There will be an emergency exit.จะมีทางออกฉุกเฉิน Knight Rider (2008)
On your right, there's gonna be an emergency exit.ทางขวานาย มันจะมีทางออกฉุกเฉิน Sí se puede (2008)
Well, I guess I'm just hoping that you won't. Emergency exit- walk, Don't run.งั้น ผมก็หวังว่าคุณจะไม่ทำอย่างนั้น ทางออกฉุกเฉิน Chapter Three 'Building 26' (2009)
I came out to the emergency exit and was smoking.ผมออกมาทางทางออกฉุกเฉิน แล้วก็มายืนสูบบุหรี The Case of Itaewon Homicide (2009)
What you saw wasn't Alex coming out of the restroom, or him out of the emergency exit, but Alex coming up the stairs.สิ่งที่คุณเห็น ไม่ใช่อเล็กซ์ออกมาจากห้องน้ำ หรือเขาเดินออกมาจากทางออกฉุกเฉิน แต่คุณเห็นอเล็กซ์กำลังขึ้นบันไดมาต่างหาก The Case of Itaewon Homicide (2009)
There's an emergency exit off the rear staircase.มีทางออกฉุกเฉินตรงบันไดหลัง Withdrawal (2010)
It's got an emergency exit over there, near the playground between Beverly and Church.มีทางออกฉุกเฉินตรงโน้น ใกล้สนามเด็กเล่น ระหว่างเบฝเวอร์รี่ กับ โบสถ์ Samaritan (2010)
Use the Emergency Exit.ใช่ทางออกฉุกเฉินสิ Finding Mr. Destiny (2010)
I'm going to see my name up in lights is if I change it to Emergency Exit.ทางเดียวที่ผมจะดังได้ผมต้องเปลี่ยนชื่อ เป็น "ประตูทางออกฉุกเฉินOne Day (2011)
Maybe it's just an exit down to... like this way to the emergency exit.ทางนี้มันจะต้องเป็นทางออกฉุกเฉินซิ Grave Encounters (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทางออกฉุกเฉิน[n. exp.] (thāng-øk chukchoēn) EN: emergency exit   FR: sortie de secours [f]

German-Thai: Longdo Dictionary
Notausgang(n ) |der, pl. Notausgänge| ทางออกฉุกเฉิน เช่น Notausgänge müssen den Gesetzen und Vorschriften entsprechen. Sie stellen sicher, dass im Gefahrenfall das Gebäude sicher verlassen werden kann.

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Notausgang {m} (n ) ทางออกฉุกเฉิน

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top