Search result for

ทางเข้า

(60 entries)
(0.008 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทางเข้า-, *ทางเข้า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทางเข้า[N] entrance, Syn. ปากทาง, Ant. ทางออก, Example: ป้ายคัตเอาต์ขนาดใหญ่ ตั้งตระหง่านหน้าทางเข้าสนามม้า, Count unit: ทาง, Thai definition: หนทางสำหรับเข้าไปสู่สถานที่
ทางเข้าออก[N] doorway, See also: gateway, Example: ยามตรวจรถตรงทางเข้าออกของบริษัท, Count unit: ทาง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
inletทางเข้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
portaทางเข้าออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pelvic inletทางเข้าเชิงกราน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
inlet, pelvicทางเข้าเชิงกราน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Parellel port ทางเข้า/ออกแบบขนาน [คอมพิวเตอร์]
serial portทางเข้า/ออกแบบขนาน
ตัวเชื่อมต่อบนเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ยอมให้ส่งข้อมูลผ่านไปมาได้ทีละหนึ่งบิต [คอมพิวเตอร์]
Air Wayทางเข้าของอากาศ, เส้นทางบิน, หลอดลม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She's close. Lock the bay doors on every level.ปิดทางเข้าให้หมดเลย Dead Space: Downfall (2008)
The entrance to the computer core should be up ahead.ทางเข้าเมน#8203; เฟรม น่าจะอยู่ข้างหน้า Dead Space: Downfall (2008)
In his entry hallway getting his mail.ที่โถงทางเข้าบ้าน จะไปเอาจดหมายของเขา The Itch (2008)
There are rose petals in the front entry.มีกุหลาบไร้กลีบที่โถงทางเข้า The Itch (2008)
Well, then why did Taub find rose petals in your entry hallway?ดังนั้นทำไมเทาป์ จึงพบกลีบกุหลาบ ที่โถงทางเข้าบ้าน The Itch (2008)
Not to mention you should wait till at least 30 to punish that pleasure portal with a 7-pound tissue expander.ไม่ต้องกังวล คุณสามารถรอได้จนอายุ 30 ทางเข้าที่น่าพอใจ ด้วยการคลี่ทิชชู่หนัก 7 ปอนด์ Dying Changes Everything (2008)
In rare cases, it plummets through the plumbing entirely.ในเคสหยาบๆ.. มันต้องวัดด้วยลูกดิ่งผ่านทางเข้าของลูกดิ่ง Dying Changes Everything (2008)
They all know about the private entrance.ทุกคนต่างรู้ว่าทางเข้าส่วนตัวอยู่ตรงไหน And How Does That Make You Kill? (2008)
We'll need Goldie to open secured hatches and access the station's computer for us.เราต้องการโกลดี้ เพื่อไปเปิดประตูทางเข้า และเจาะเข้าไป ในคอมพิวเตอร์ของสถานีให้เรา Duel of the Droids (2008)
- The entrance looks sealed.- ดูเหมือนว่าทางเข้าจะถูกปิด Lair of Grievous (2008)
We specialize in making entrances.เราเชี่ยวชาญในการสร้างทางเข้าครับ Lair of Grievous (2008)
In the back is an underground car park with direct access to the shops' basements.ด้านหลังชั้นใต้ดินก็จะเป็นที่จอดรถ ซึ่งตรงกับทางเข้าห้องใต้ดินของร้านค้า The Bank Job (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทางเข้า[n.] (thāngkhao) EN: entrance ; entry   FR: entrée [f]
ทางเข้าชานชาลา[n. exp.] (thāngkhao chānchālā ) EN: gate to platform   FR: accès aux quais [m] ; porte d'accès aux quais [f]
ทางเข้าสำนักงาน[n. exp.] (thāngkhao samnakngān) FR: entrée du bureau [f]
ทางเข้าออก[n.] (thāngkhao-øk) EN: doorway   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
access[N] ทางเข้า, Syn. entrance, passage, way
door[N] ประตู, See also: ทางเข้าออก, ช่องทาง, Syn. entry, portal, gate, doorway
doorway[N] ทางเข้าออก, See also: ประตู
entrance[N] ทางเข้า, See also: ประตูเข้า, ประตูออก, ประตู, Syn. door, entry, gate
gate[N] ประตูรั้ว, See also: ทางเข้าออก, ประตูเข้าออก, ประตู, Syn. gateway, entrance
gateway[N] ทางเข้าออก, See also: ประตูเข้าออก, ประตู, Syn. door, entrance
ingress[N] ทางเข้า, See also: สิทธิในการเข้า, Syn. entrance, admission
ingression[N] ทางเข้า, See also: สิทธิในการเข้า, Syn. entrance, entry, access
orifice[N] ทางเข้า, See also: รูเปิด, Syn. aperture, opening, mouth
portal[N] ประตู, See also: ทางเข้า, Syn. doorway

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
access(แอค' เซส) n. ทางเข้า, การเข้าไปได้, วิธีเข้า,อารมณ์รุนแรงและกระทันหัน, Syn. way
adit (แอด' ดิท) n. ทางตามแนวนอนเช้าสู่เหมือง, การเข้าหา, ทางเข้า
archway(อาร์ค'เวย์) n. ทางเข้าหรือทางเดินมีส่วนโค้งบังอยู่ข้างบน,ส่วนโค้งปิด, Syn. covering arch)
bottleneck(บอท'เทิลเนค) n. ทางเข้าที่แคบสถานที่หรือระยะเวลาที่อยู่ในภาวะลำบาก vt. ขัดขวาง vt. อุดตัน,อยู่ในภาวะที่ลำบาก
centronics portช่องเซ็นโทรนิกส์ <ความหมาย>หมายถึง ช่องทางเข้า/ออกที่เดิมใช้เสียบสายเชื่อมต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ กับเครื่องพิมพ์เซ็นโทรนิก ปัจจุบันใช้หมายถึงเพียงช่องขนาน (pararell port) ที่อยู่ทางด้านหลังของตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ ดู pararell port เปรียบเทียบ
channel(แชน'เนิล) n. ช่องแคบ,ช่อง,ทางน้ำไหล,ทางเดินเรือ,ราง,วิถีทาง,แนวทาง,ทางผ่าน,ท่อ -vi. นำผ่านทาง,บุกเบิกทาง,ขุดทาง,ขุดทางน้ำ,นำทาง, See also: channeler,channeller n. ร่องข้อมูลช่องหมายถึงร่องข้อมูลหรือแถวสำหรับบันทึกข้อมูลตามยาวลงบนกระดาษหรือแถบบันทึกแม่เหล็ก (magnetic tape) หรืออาจหมายถึงช่องทางเข้าออกของหน่วยรับข้อมูลและหน่วยแสดงผล (input/output channel) ซึ่งติดต่อกับตัวประมวลผล (processor)
door(ดอร์,โดร์) n. ประตู,ทางเข้า,ทางผ่าน,บ้านที่มีประตูริมทาง,วิธีการ -Id. (show someone the door ขอให้ออกไปได้), Syn. doorway,means
entrance(เอน'เทรินซฺ) n. การเข้า,ทางเข้า,ปากทางเข้า,การเข้าโรงเรียน,การเข้าสนาม,การเข้ารับตำแหน่ง,การเริ่มลงมือ,วิธีการเข้า,ลักษณะการเข้า -vt. ทำให้ปิติยินดี,ทำให้งงงวย., See also: entrancement n. ดูentrance entrancingly adv. ดูentrance
entree(อาน'เทร) n. การเข้า,ทางเข้า,สิทธิในการเข้า,วิธีการเข้า,รายการอาหารสำคัญ, Syn. entry
entry(เอน'ทรี) n. การเข้า,ทางเข้า,สิทธิในการเข้า,การบันทึก,การจดบันทึก,การลงทะเบียน,การเข้าบัญชี,ผู้เข้าแข่งขัน,การครอบครองที่ดินโดยการเหยียบย่ำ, Syn. door,access

English-Thai: Nontri Dictionary
door(n) ประตู,ทางเข้า,ทางผ่าน
doorway(n) ทางเข้าประตู
entrance(n) การเข้า,ทางเข้า,ปากแม่น้ำ,ปากทาง,การเข้าเรียน
entry(n) ทางเข้า,การเข้า,การลงทะเบียน,การจดบันทึก
gate(n) ประตู,ช่องแคบ,ทางผ่าน,ทางเข้าออก
gateway(n) ทางเข้าออก,ทางผ่าน
ingress(n) การเข้า,ทางเข้า,ทางผ่าน
inlet(n) ทางเข้า,เวิ้งน้ำ,ปากทาง
lobby(n) ห้องโถง,ทางเข้า,ซุ้มประตู,เฉลียง,ห้องรับรอง,ลอบบี้โรงแรม
orifice(n) รู,ปาก,ช่อง,ทางเข้า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
入口[いりぐち, iriguchi] (n) ทางเข้า
出入口[でいりぐち, deiriguchi] (n) ทางเข้าออก
正面玄関[しょうめんけんかん, shoumenkenkan] (n) ทางเข้าหลัก, ประตูใหญ่

German-Thai: Longdo Dictionary
Eingang[อาย-กัง] (n) |der, pl. Eingänge| ทางเข้า, See also: A. Ausgang

French-Thai: Longdo Dictionary
entrée(n) |f, pl. entrées| ทางเข้า

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top