ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ทางออก

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง




ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทางออก-, *ทางออก*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง




Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
ทางออกฉุกเฉิน(n) emergency exit

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทางออก(n) exit, See also: outlet, Syn. ประตูออก, Ant. ทางเข้า, Example: หมู่บ้านนี้อยู่ใกล้ๆ กับทางออกสู่ทะเลบริเวณปากแม่น้ำ, Count Unit: ทาง, Thai Definition: ประตูที่ให้ออก
ทางออก(n) way out, See also: better way, solution, Syn. ทางรอด, วิธีแก้ปัญหา, Example: คนหลายคนพบทุกข์แล้วยอมแพ้ฆ่าตัวตายนั้น เป็นทางออกที่ผิด, Count Unit: ทาง, วิธี, Notes: (สำนวน)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทางออกน. ทางรอด, วิธีแก้ปัญหา.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
outletทางออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pelvic outletทางออกเชิงกราน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
outlet, pelvicทางออกเชิงกราน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There's gotta be another way out of here.จะต้องมีทางออก ทางอื่นอีก. Suspiria (1977)
Every possible exit has been blocked, every highway, every road, every fire break.ทุกทางออกถูกบล็อก ทางหลวง ทุกถนน ทุกแยกไฟ First Blood (1982)
The building's perimeter's covered. No exits.ปริมณฑลของอาคารครอบคลุม ไม่มีทางออก First Blood (1982)
You sure that's all of 'em ?วินโดวส์อยู่ในห้องฟังเพลงเขายังคงพยายามหาทางออกไป ส่วนคนอื่น ๆ อยู่ในห้องอัดเสียงครับ The Thing (1982)
Got a flare ?อากาศในนี้เย็นเป็นบ้า ไม่มีทางออกไปจากที่นี้ได้หรอก. The Thing (1982)
There's no way out. All the windows have bars.มันไม่มีทางออก หน้าต่างทั้งหมดมีลูกกรง Clue (1985)
People got different ideas concerning what they want out of life.คนเรา หาทางออกให้ชีวิตไม่เหมือนกัน Day of the Dead (1985)
You have 13 hours in which to solve the labyrinth... before your baby brother... becomes one of us... forever.เจ้ามีเวลาแค่13ชั่วโมง ในการหาทางออกจากเขาวงกต ก่อนที่น้องชายเล็กๆของเธอ จะกลายเป็นหนึ่งในพวกของเรา Labyrinth (1986)
The only way out of here is to try one of these doors.ทางออกจากที่นี่มีีทางเดียว ผ่านประตูตรงนี้ Labyrinth (1986)
Oh, you're looking around now, aren't you?อ้อ เธอจะเริ่มหาทางออกแล้วเหรอ ใช่ไหม Labyrinth (1986)
Now, what you've gotta do is get out of here.แล้วที่เธอต้องทำคือ หาทางออก Labyrinth (1986)
- You were gonna do that anyway.แล้วผมจะบอกทางออก จากเขาวงกต - คุณว่าจะทำยังงั้นอยู่แล้วนี่ Labyrinth (1986)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทางออก[thāng-øk] (n) EN: exit ; way out ; outlet  FR: sortie [ f ] ; issue [ f ]
ทางออกขึ้นเครื่อง[thāng øk kheun khreūang] (n, exp) EN: gate  FR: porte [ f ] ; sortie [ f ]
ทางออกฉุกเฉิน[thāng-øk chukchoēn] (n, exp) EN: emergency exit  FR: sortie de secours [ f ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
departure(n) การออกเดินทาง, See also: ทางออก, Syn. exit
egress(n) ทางออก, Syn. doorway, passage
exit(n) ทางออก, Syn. door, doorway, way out

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blind(ไบลนดฺ) adj., adv., vi., vt., n. (ทำให้, สิ่งที่ทำให้) ตาบอด, ไม่สามารถเข้าใจ, ไร้เหตุผล, ไร้สติ, เมาเหล้า, มืด, ไม่บังเกิดผล, ซ่อนเร้น, ลึกลับ, ดูไม่ออก, เข้าใจยาก, อุดตัน, ไม่มีทางออก, ตัวล่อ, นกต่อ, See also: blindness n. ดูblind, Syn. s
debouche(เดบูเช') n. ปากทาง, ทางออกจากที่แคบ, ป่าหรือภูเขาสู่ที่โล่ง, การจำหน่ายสินค้า
embouchure(อามบูชัว') n., Fr. ปากแม่น้ำ, ทางออกของหุบเขาที่เข้าไปในที่ราบ,
excurrent(เอคซฺเคอ'เรินทฺ) adj. ซึ่งไหลออก, เป็นทางออก, ซึ่งมีแกนยืดออก, ซึ่งพ้นยอด
exit(เอค'ซิท, เอค'ซิท) n. ทางออก, ประตูฉุกเฉิน, การจากไป, การลงจากเวที, การตาย. vi. ออกไป, จากไป, ลงจากเวที, ตาย. -make one's exit ออกไป, จากไป, Syn. outlet, ออกทางออกหมายถึงคำสั่งที่ผู้ใช้โปรแกรมใช้ เมื่อต้องการหยุดหรือเลิกใช้โปรแกรมนั้นเพื่อกลับออกไปสู่ระบบปฏิบัติการ operating systems หลังจากที่ใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้ว โปรแกรมต่าง ๆ ของแมคอินทอชมักจะใช้คำว่า Quit แทน ซึ่งก็มีความหมายเหมือนกัน ในระบบวินโดว์ของพีซี ทุกโปรแกรมจะมีคำสั่งนี้ไว้ให้เลือกใต้เมนู File ซึ่งเป็นคำสั่งกลับออกไปยังระบบวินโดว์นั้นเอง
infinite loopวงวนไม่จุดจบหมายถึง คำสั่งในโปรแกรมที่สั่งให้เครื่องปฏิบัติการไปตามคำสั่งตามลำดับขั้นตอน แต่กลับวนไปที่คำสั่งเก่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างไม่รู้จักจบ เพราะหาทางออกไม่ได้ (อาจเกิดจากความบกพร่องในการเขียนโปรแกรม) มีความหมายเหมือน endless loop
issue(อิช'ชิว) n. การปล่อยออกมา, การออกคำสั่ง, การตีพิมพ์ออกมา, สิ่งที่ปล่อยออก, สิ่งตีพิมพ์, จำนวนหรือปริมาณที่ปล่อยออกมาแต่ละครั้ง, ฉบับ, ชุด, คราว, ปัญหา, ผลที่เกิดขึ้น, บุตร, ทายาท, ทางออก, ผลผลิต, ผลกำไร. -Phr. (at issue ที่กำลังเป็นปัญหา ที่กำลังถกเถียงกัน) vt., vi. ไหล
landlocked(แลนดฺ'ลอคทฺ) adj. ไม่มีทางออกสู่ทะเล, ล้อมรอบไปด้วยแผ่นดิน, อยู่ในน้ำที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล
manifold(แมน'นะโฟลด์) adj. หลายชนิด, หลากหลาย, มากมาย, นานา, หลาย n. สิ่งที่มีหลายส่วนหลายลักษณะ, สิ่งจำลอง, (เครื่องกลไก) ห้องที่มีทางออกหลายทาง. vt. ถ่ายสำเนา, อัดสำเนา., See also: manifoldness n.
outcome(เอาทฺ'คัม) n. ผลลัพธ์, ผล, ทางออก

English-Thai: Nontri Dictionary
blind(adj) ตาบอด, มองไม่เห็น, เข้าใจยาก, ไม่มีทางออก
exit(n) ทางออก, ประตูฉุกเฉิน, การจากไป, การตาย
outcome(n) ผลลัพธ์, ผลสุดท้าย, ทางออก
outgoing(n) ทางออก, ค่าใช้จ่าย
outlet(n) ทางระบาย, ทางออก, ช่องลม, ปากน้ำ
solution(n) การละลายน้ำ, การแก้ปัญหา, ทางออก, คำตอบ, วิธีแก้
vent(n) ช่องว่าง, ทางออก, ช่องระบายอากาศ, ทวารหนัก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
出口[でぐち, deguchi] (n) ทางออก

German-Thai: Longdo Dictionary
heraus(adv) บ่งชี้ทิศทางออกข้างนอกของผู้พูด เช่น Heraus mit dir! ออกไปซะ
Ausgang(n) |der, pl. Ausgänge| ทางออก เช่น Das Haus hat mehrere Ausgänge. บ้านหลังนี้มีทางออกหลายทาง, See also: A. der Eingang
Notausgang(n) |der, pl. Notausgänge| ทางออกฉุกเฉิน เช่น Notausgänge müssen den Gesetzen und Vorschriften entsprechen. Sie stellen sicher, dass im Gefahrenfall das Gebäude sicher verlassen werden kann.

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Notausgang { m }(n) ทางออกฉุกเฉิน

French-Thai: Longdo Dictionary
partir(vi) |je pars, tu pars, il part, nous partons, vous partez, ils partent| ออกไป, ไป, เริ่มออกไป เช่น Il est parti en France à huit heures. เขาเดินทางออกไปฝรั่งเศสตอนแปดโมงแล้ว, Syn. aller, provenir

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top