ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cycle

S AY1 K AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cycle-, *cycle*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cycle(n) กระบวนการที่สมบูรณ์
cycle(vi) ขี่จักรยาน
cycle(n) จักรยาน, Syn. bicycle
cycle(n) ระยะเวลายาวนาน
cycle(n) วงโคจร
cycle(n) วัฏจักร, See also: วงจร, Syn. revolution of time, circle
cycle(vi) หมุนรอบ
cycle(vt) หมุนรอบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cycle(ไซ'เคิล) n. วงจร, วัฎจักร, รอบ, วง, การหมุนเวียน, ชุด vi. ขี่รถจักรยาน, หมุนรอบ, Syn. eon
cycle timeเวลาครบรอบหมายถึงเวลาที่หน่วยประมวลผลกลางใช้ในการปฏิบัติตามคำสั่ง โดยเริ่มตั้งแต่ไปดึงคำสั่งมา (fetch) และลงมือกระทำการ (execute) มีหน่วยวัดเป็น นาโนวินาที (nano second) หรือหนึ่งในพันล้านวินาที และพิโกวินาที (picosecond) หรือหนึ่งในล้านล้านวินาที
autocycle(ออโทไซ'เคิล) จักรยานยนต์
bicycle(ไบ'ไซเคิล, -ซิค'เคิล) { bicycled, bicycling, bicycles } n., vi. (ขี่) จักรยานสองล้อ, See also: bicyclist, bicycler n.
hemicyclen. ครึ่งวงกลม., See also: hemicyclic adj.
kilocycle(คิล'ละไซ'เคิล) n. 1000 ไซเกิล,
life cyclen. วัฏจักรชีวิต
megacycle(เมก`กะไซเคล) n. หนึ่งล้านไซเกิลต่อวินาที
motorcycle(โม'เทอไซเคิล) n., v. (ขับขี่) รถจักรยานยนต์สองล้อ., See also: motorcyclist n.
recycled binถังขยะเป็นศัพท์ที่ใช้ในระบบวินโดว์ 95 ของพีซี (แมคอินทอชใช้ trash) หมายถึง ที่ซึ่งจัดไว้เป็นการเฉพาะสำหรับลากแฟ้มข้อมูลที่ไม่ต้องการทิ้งลงไป สัญรูปก็มีลักษณะเหมือนถังขยะ ใช้เป็นที่ทิ้งสิ่งที่ไม่ต้องการใช้อีกแล้ว (ถ้าเก็บต่อไป จะทำให้เปลืองที่ อย่างน้อยก็ทำให้มีที่ว่างมากขึ้น) มีความหมายคล้ายคำสั่ง delete ในดอสนั่นเอง เมื่อต้องการกำจัดของในถังขยะให้หมดไป ก็ใช้คำสั่ง "empty recycled bin " แต่ถ้าเปลี่ยนใจไม่ลบทิ้ง ก็สามารถเปิดถัง (กดเมาส์ที่ถัง 2 ที) ลากแฟ้มข้อมูลนั้นกลับคืนออกมาได้

English-Thai: Nontri Dictionary
cycle(n) วงจร, การหมุนเวียน, วัฏจักร, รถจักรยาน, วง, รอบ
cycle(vt) ขี่จักรยาน, โคจร, หมุนรอบ, หมุนเวียน
bicycle(n) จักรยานสองล้อ
kilocycle(n) หน่วยวัดความถี่ของคลื่นไฟฟ้า
LIFE life cycle(n) วงจรชีวิต, วงเวียนชีวิต
motorcycle(n) จักรยานยนต์
tricycle(n) รถสามล้อ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cycleวัฏจักร, รอบ, วง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
cycleวัฏจักร, วงจร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
cycleวัฏจักร [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
cycleวงจร, วัฏจักร, รอบ, วง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
cycleวัฏจักร, รอบ, วง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cycleวัฏจักร [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cycleวัฏจักร [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cycleวัฏจักร, รอบ, วง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
cycle counterเครื่องนับรอบ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
cycle insuranceการประกันภัยรถจักรยาน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
cycleรอบ, วง, วัฏจักร, ลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและดำเนินติดต่อกันไปอย่างมีระเบียบจนจบลง ณ จุดเริ่มต้นนั้นอีก  เช่น รอบของการแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกา วงชีวิตของกบวัฏจักรของน้ำ เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Cycle Controlsเครื่องควบคุมจังหวะ [การแพทย์]
Cycle Electron Transfersวัฎจักรของขนส่งอิเล็กตรอน [การแพทย์]
Cycle, Kreb-Henseleitวงจรยูเรีย [การแพทย์]
Cycle, Projectขั้นตอนดำเนินเป็นวงจร [การแพทย์]
Cycle, Regular Temporalวัฏจักรเวลาที่สม่ำเสมอ [การแพทย์]
Cycle/Minuteรอบ/นาที [การแพทย์]
Cycle/Secondรอบต่อวินาที [การแพทย์]
Cycled, Confinedการรวมคุณสมบัติต่างๆมากำหนดรอบ [การแพทย์]
Cyclesวงจร [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
cycleway(n) ทางจักรยาน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The ancestors said... if the matter is not settled immediately, they will begin... the cycle of destruction!บรรพบุรุษบอกว่าถ้ายังไม่มีการแก้ไขเดี๋ยวนี้ พวกเขาจะเริ่มวงจรแห่งการทำลายล้าง The Joy Luck Club (1993)
This cycle of closeness, then estrangement...วงจรแห่งความใกล้ชิด ความห่างเหิน... The Story of Us (1999)
Only by taking full responsibility... for your actions and their solutions... will you ever break free from the constant cycle of victimhood.เพียงแสดงความรับผิดชอบ ต่อการกระทำของเรา และต่อทางแก้ปัญหาของผู้อื่น คุณต้องแหกวงจรของการเป็นผู้รับเคราะห์ American Beauty (1999)
But the cycle of bloodshed continues.แต่การนองเลือดยังดำเนินต่อไป Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
Amplify any variant frequency cycle and route them to me.ขยายสัญาญคลื่นความถี่ที่มีการเคลื่อนไหว แล้วระบุเส้นทางให้ผมทราบด้วย Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
Okay. Now let's cycle back.เอาล่ะ ตอนนี้รอบขอกลับ Cubeº: Cube Zero (2004)
To maintain hydration... the body cycles through a minimum of two-and-a-half liters of water per day.เพื่อไม่ให้ร่างกายขาดน้ำ... ร่างกายต้องการน้ำอย่างน้อยที่สุด 2.5 ลิตรต่อวัน Primer (2004)
Look how far above the natural cycle this is, and we've done that.เห็นไหมว่ามันสูงกว่าวัฏจักรตามธรรมชาติขนาดไหน เราทำมันสำเร็จแล้ว An Inconvenient Truth (2006)
You know, pascal is just caught in a cycle of reaction.เธอติดอยู่ในวังวนของปฎิกิริยา An Inconvenient Lie (2007)
I saw your cycle outside.ผมเห็นวงจรของคุณอยู่นอก Sex Trek: Charly XXX (2007)
Yes. It's clear to me. It's just been one long, unbroken cycle of...ใช่แล้ว พ่อเข้าใจแล้ว มันเป็นวงจรอุบทว์... The Simpsons Movie (2007)
and the last cycle on the calendar is this year, December 21st.รอบสุดท้ายของปฏิทินคือปีนี้ วันที่ 21 ธันวาคม 2012 Doomsday (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cycleA business cycle is a recurring succession of periods of prosperity and periods of depression.
cycleA glance at Chart 2 will reveal that some of these trade cycles are of very short duration.
cycleIt was below zero this morning, but I cycled to school.
cycleMy menstrual cycle is about every four weeks.
cycleMy menstrual cycle is irregular.
cycleThe cycle of blood.
cycleThe cycle of the season.
cycleThe economy is at peak of a business cycle at present.
cycleWe are going to cycle to the lake tomorrow.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วัฏจักร(n) cycle, Example: การหมุนเวียนของแร่ธาตุเป็นวัฏจักรของสิ่งแวดล้อมที่สัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย, Thai Definition: ช่วงเวลาของสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นและดำเนินต่อไป หมุนเวียนจากจุดเริ่มไปยังจุดจบต่อไปเรื่อยๆ
วงจร(n) cycle, Example: มนุษย์ใช้ปลาในการทดลองหาวงจรชีวิตของพยาธิบางจำพวก ที่เป็นอันตรายแก่มนุษย์, Thai Definition: ช่วงระยะจากต้นจนสิ้นสุดรอบ
วัฏสงสาร(n) cycle of birth and death, See also: cycle of life, round of rebirth, round of existences, Syn. การเวียนว่ายตายเกิด, Example: ถ้าเรายังไม่หลุดพ้นจากวัฏสงสารก็ยังไม่พบความสุขที่แท้จริง, Thai Definition: การอยู่ในการหมุนเวียนของการเกิดและการตาย
รอบ(clas) cycle, See also: turn, anniversary, round, show, Example: ผมเดินวนอยู่หลายรอบแล้วยังไม่เจอใครเลย, Thai Definition: ลักษณนามแสดงการบรรจบถึงกัน, การเวียนไปบรรจบถึงกัน
สงสารวัฏ(n) cycle of birth and death, See also: cycle of life, Syn. สังสารวัฏ, วัฏสังสาร, Example: พุทธศาสนาเชื่อว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตสิ่งเดียวที่สามารถหลุดพ้นจากสงสารวัฏได้, Thai Definition: การเวียนว่ายตายเกิด
ไซเกิล(clas) cycle, Syn. เฮิรตซ์, Thai Definition: หน่วยวัดความถี่ของกระแสไฟฟ้าสลับและความถี่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใช้แล้ว[chāi laēo] (adj) EN: used ; second-hand ; recycled  FR: usagé ; d'occasion ; de seconde main ; recyclé
จักร[jak] (n) EN: cycle ; orbit  FR: cercle [ m ] ; cycle [ m ] ; orbite [ f ]
จักรยาน[jakkrayān] (n) EN: bicycle ; bike ; cycle  FR: bicyclette [ f ] ; vélo [ m ] ; bécane [ f ] (fam.) ; cycle [ m ]
จักรยานอากาศ[jakkrayān akāt] (n) FR: bicyclette [ f ] (fam.) ; retourné [ m ]
จักรยานสามล้อ[jakkrayān sāmlø] (n, exp) EN: tricycle  FR: tricycle [ m ]
จักรยานยนต์[jakkrayānyon] (n) EN: motorcycle  FR: vélomoteur [ m ] ; mobylette [ f ]
การนำมาใช้ใหม่[kān nam mā chai mai] (n, exp) EN: recycling ; recycle
แข่งจักรยาน[khaeng jakkrayān] (x) EN: bicycle race  FR: cyclisme [ m ] ; course cycliste [ f ]
คัน[khan] (n) EN: [ classifier : automobiles, carriages and other vehicles (buses, motorbikes ...) ; umbrellas ; spoons, forks ]  FR: [ classificateur : automobiles, cyclomoteurs, bicyclettes, véhicules motorisés ; parapluies, ombrelles ; cuillères, fourchettes ]
คันถีบ[khanthīp] (n) EN: pedal (of a bicycle)  FR: pédale (de bicyclette) [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CYCLE S AY1 K AH0 L
CYCLED S AY1 K AH0 L D
CYCLES S AY1 K AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cycle (v) sˈaɪkl (s ai1 k l)
cycled (v) sˈaɪkld (s ai1 k l d)
cycles (v) sˈaɪklz (s ai1 k l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhōu, ㄓㄡ, / ] cycle; week #332 [Add to Longdo]
[bù, ㄅㄨˋ, ] cycle of 76 years; shade #336,963 [Add to Longdo]
周速[zhōu sù, ㄓㄡ ㄙㄨˋ, ] cycle time; cycle speed [Add to Longdo]
骑车[qí chē, ㄑㄧˊ ㄔㄜ, / ] cycle [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arbeitstakt { m }cycle segment [Add to Longdo]
Periode { f } | Perioden { pl }cycle | cycles [Add to Longdo]
Periodendauer { f }cycle duration [Add to Longdo]
Prozesswirkungsgrad { m }cycle efficiency [Add to Longdo]
Radfahrweg { m }cycle track; bikeway [Add to Longdo]
Radrennen { n }cycle race [Add to Longdo]
Radtour { f }cycle tour [Add to Longdo]
Radweg { m }cycle track [Add to Longdo]
Schaltzyklus { m }cycle of operation [Add to Longdo]
Taktzeit { f }cycle time [Add to Longdo]
Zyklus { m } | Zyklen { pl }cycle | cycles [Add to Longdo]
Zykluszeit { f }cycle time [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
aller à bicycletteปั่นจักรยาน, See also: aller

Japanese-English: EDICT Dictionary
革命[かくめい, kakumei] (n, adj-no) (1) revolution; (2) (See 三革・2, 辛酉) 58th year of the sexagenary cycle (in onmyou-dou); (P) #1,719 [Add to Longdo]
自転車[じてんしゃ(P);じでんしゃ(ik), jitensha (P); jidensha (ik)] (n) bicycle; (P) #2,063 [Add to Longdo]
繰り返し(P);くり返し;繰返し[くりかえし, kurikaeshi] (n, vs, adj-no, adj-na) (1) repetition; reiteration; iteration; cycle; (adv) (2) repeatedly; (P) #2,507 [Add to Longdo]
循環[じゅんかん, junkan] (n, vs, adj-no) circulation; rotation; cycle; (P) #3,727 [Add to Longdo]
競輪[けいりん(P);ケイリン, keirin (P); keirin] (n) (ケイリン is often used for the sport, and 競輪 is often used in the context of gambling) keirin; cycle racing event, usu. 2km with a paced start and sprint finish; (P) #3,751 [Add to Longdo]
[じゅん, jun] (suf, ctr) (See 一巡) counter for tours, cycles, rounds, circuits, etc. #4,110 [Add to Longdo]
周期[しゅうき, shuuki] (n) cycle; period; (P) #5,426 [Add to Longdo]
スズキ[suzuki] (n) Suzuki (Japanese automobile and motorcycle manufacturer) #5,778 [Add to Longdo]
バイク[baiku] (n) bike; motorcycle; (P) #5,874 [Add to Longdo]
オートバイ[o-tobai] (n) motorcycle (wasei #6,333 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
クロックサイクル[くろっくさいくる, kurokkusaikuru] clock cycle [Add to Longdo]
サイクル[さいくる, saikuru] cycle [Add to Longdo]
サイクルスチール[さいくるすちーる, saikurusuchi-ru] cycle stealing [Add to Longdo]
サイクルタイム[さいくるたいむ, saikurutaimu] cycle time [Add to Longdo]
サイクル時間[サイクルじかん, saikuru jikan] cycle time [Add to Longdo]
システムライフサイクル[しすてむらいふさいくる, shisutemuraifusaikuru] system life cycle [Add to Longdo]
デューティサイクルひずみジッタ[でゆーていさいくる ひずみ じった, deyu-teisaikuru hizumi jitta] DCD, duty cycle distortion jitter [Add to Longdo]
フェッチサイクル[ふぇっちさいくる, fecchisaikuru] fetch cycle [Add to Longdo]
マシンサイクル[ましんさいくる, mashinsaikuru] machine cycle [Add to Longdo]
メモリサイクル[めもりさいくる, memorisaikuru] memory cycle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cycle \Cy"cle\ (s?"k'l), n. [F. ycle, LL. cyclus, fr. Gr.
   ky`klos ring or circle, cycle; akin to Skr. cakra wheel,
   circle. See {Wheel}.]
   1. An imaginary circle or orbit in the heavens; one of the
    celestial spheres. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. An interval of time in which a certain succession of
    events or phenomena is completed, and then returns again
    and again, uniformly and continually in the same order; a
    periodical space of time marked by the recurrence of
    something peculiar; as, the cycle of the seasons, or of
    the year.
    [1913 Webster]
 
       Wages . . . bear a full proportion . . . to the
       medium of provision during the last bad cycle of
       twenty years.             --Burke.
    [1913 Webster]
 
   3. An age; a long period of time.
    [1913 Webster]
 
       Better fifty years of Europe than a cycle of Cathay.
                          --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   4. An orderly list for a given time; a calendar. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       We . . . present our gardeners with a complete cycle
       of what is requisite to be done throughout every
       month of the year.          --Evelyn.
    [1913 Webster]
 
   5. The circle of subjects connected with the exploits of the
    hero or heroes of some particular period which have served
    as a popular theme for poetry, as the legend of Arthur and
    the knights of the Round Table, and that of Charlemagne
    and his paladins.
    [1913 Webster]
 
   6. (Bot.) One entire round in a circle or a spire; as, a
    cycle or set of leaves. --Gray.
    [1913 Webster]
 
   7. A bicycle or tricycle, or other light velocipede.
    [1913 Webster]
 
   8. A motorcycle.
    [PJC]
 
   9. (Thermodynamics) A series of operations in which heat is
    imparted to (or taken away from) a working substance which
    by its expansion gives up a part of its internal energy in
    the form of mechanical work (or being compressed increases
    its internal energy) and is again brought back to its
    original state.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   10. (Technology) A complete positive and negative, or forward
     and reverse, action of any periodic process, such as a
     vibration, an electric field oscillation, or a current
     alternation; one period. Hence: (Elec.) A complete
     positive and negative wave of an alternating current. The
     number of cycles (per second) is a measure of the
     frequency of an alternating current.
     [Webster 1913 Suppl. + PJC]
 
   {Calippic cycle}, a period of 76 years, or four Metonic
    cycles; -- so called from Calippus, who proposed it as an
    improvement on the Metonic cycle.
 
   {Cycle of eclipses}, a period of about 6,586 days, the time
    of revolution of the moon's node; -- called {Saros} by the
    Chaldeans.
 
   {Cycle of indiction}, a period of 15 years, employed in Roman
    and ecclesiastical chronology, not founded on any
    astronomical period, but having reference to certain
    judicial acts which took place at stated epochs under the
    Greek emperors.
 
   {Cycle of the moon}, or {Metonic cycle}, a period of 19
    years, after the lapse of which the new and full moon
    returns to the same day of the year; -- so called from
    Meton, who first proposed it.
 
   {Cycle of the sun}, {Solar cycle}, a period of 28 years, at
    the end of which time the days of the month return to the
    same days of the week. The dominical or Sunday letter
    follows the same order; hence the solar cycle is also
    called the {cycle of the Sunday letter}. In the Gregorian
    calendar the solar cycle is in general interrupted at the
    end of the century.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cycle \Cy"cle\ (s?"k'l), v. i. [imp. & p. p. {Cycled}. (-k'ld);
   p. pr. & vb. n. {Cycling} (-kl?ng).]
   1. To pass through a cycle[2] of changes; to recur in cycles.
    --Tennyson. --Darwin.
    [1913 Webster]
 
   2. To ride a bicycle, tricycle, or other form of cycle.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 cycle \cy"cle\ (s?"k'l), v. t.
   To cause to pass through a cycle[2].
   [PJC] Cyclic

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cycle
   n 1: an interval during which a recurring sequence of events
      occurs; "the never-ending cycle of the seasons" [syn:
      {cycle}, {rhythm}, {round}]
   2: a series of poems or songs on the same theme; "Schubert's
     song cycles"
   3: a periodically repeated sequence of events; "a cycle of
     reprisal and retaliation"
   4: the unit of frequency; one hertz has a periodic interval of
     one second [syn: {hertz}, {Hz}, {cycle per second},
     {cycles/second}, {cps}, {cycle}]
   5: a single complete execution of a periodically repeated
     phenomenon; "a year constitutes a cycle of the seasons" [syn:
     {cycle}, {oscillation}]
   6: a wheeled vehicle that has two wheels and is moved by foot
     pedals [syn: {bicycle}, {bike}, {wheel}, {cycle}]
   v 1: cause to go through a recurring sequence; "cycle the
      laundry in this washing program"
   2: pass through a cycle; "This machine automatically cycles"
   3: ride a motorcycle [syn: {motorbike}, {motorcycle}, {cycle}]
   4: ride a bicycle [syn: {bicycle}, {cycle}, {bike}, {pedal},
     {wheel}]
   5: recur in repeating sequences

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 cycle
 
 
   1. n. The basic unit of computation. What every hacker wants more of (noted
   hacker Bill Gosper described himself as a ?cycle junkie?). One can describe
   an instruction as taking so many clock cycles. Often the computer can
   access its memory once on every clock cycle, and so one speaks also of
   memory cycles. These are technical meanings of {cycle}. The jargon meaning
   comes from the observation that there are only so many cycles per second,
   and when you are sharing a computer the cycles get divided up among the
   users. The more cycles the computer spends working on your program rather
   than someone else's, the faster your program will run. That's why every
   hacker wants more cycles: so he can spend less time waiting for the
   computer to respond.
 
   2. By extension, a notional unit of human thought power, emphasizing that
   lots of things compete for the typical hacker's think time. ?I refused to
   get involved with the Rubik's Cube back when it was big. Knew I'd burn too
   many cycles on it if I let myself.?
 
   3. vt. Syn. {bounce} (sense 4), from the phrase ?cycle power?. ?Cycle the
   machine again, that serial port's still hung.?
 

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 cycle /sikl/ 
  cycle

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top