ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cycle

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cycle-, *cycle*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cycle(n) กระบวนการที่สมบูรณ์
cycle(vi) ขี่จักรยาน
cycle(n) จักรยาน, Syn. bicycle
cycle(n) ระยะเวลายาวนาน
cycle(n) วงโคจร
cycle(n) วัฏจักร, See also: วงจร, Syn. revolution of time, circle
cycle(vi) หมุนรอบ
cycle(vt) หมุนรอบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cycle(ไซ'เคิล) n. วงจร, วัฎจักร, รอบ, วง, การหมุนเวียน, ชุด vi. ขี่รถจักรยาน, หมุนรอบ, Syn. eon
cycle timeเวลาครบรอบหมายถึงเวลาที่หน่วยประมวลผลกลางใช้ในการปฏิบัติตามคำสั่ง โดยเริ่มตั้งแต่ไปดึงคำสั่งมา (fetch) และลงมือกระทำการ (execute) มีหน่วยวัดเป็น นาโนวินาที (nano second) หรือหนึ่งในพันล้านวินาที และพิโกวินาที (picosecond) หรือหนึ่งในล้านล้านวินาที
autocycle(ออโทไซ'เคิล) จักรยานยนต์
bicycle(ไบ'ไซเคิล, -ซิค'เคิล) { bicycled, bicycling, bicycles } n., vi. (ขี่) จักรยานสองล้อ, See also: bicyclist, bicycler n.
hemicyclen. ครึ่งวงกลม., See also: hemicyclic adj.
kilocycle(คิล'ละไซ'เคิล) n. 1000 ไซเกิล,
life cyclen. วัฏจักรชีวิต
megacycle(เมก`กะไซเคล) n. หนึ่งล้านไซเกิลต่อวินาที
motorcycle(โม'เทอไซเคิล) n., v. (ขับขี่) รถจักรยานยนต์สองล้อ., See also: motorcyclist n.
recycled binถังขยะเป็นศัพท์ที่ใช้ในระบบวินโดว์ 95 ของพีซี (แมคอินทอชใช้ trash) หมายถึง ที่ซึ่งจัดไว้เป็นการเฉพาะสำหรับลากแฟ้มข้อมูลที่ไม่ต้องการทิ้งลงไป สัญรูปก็มีลักษณะเหมือนถังขยะ ใช้เป็นที่ทิ้งสิ่งที่ไม่ต้องการใช้อีกแล้ว (ถ้าเก็บต่อไป จะทำให้เปลืองที่ อย่างน้อยก็ทำให้มีที่ว่างมากขึ้น) มีความหมายคล้ายคำสั่ง delete ในดอสนั่นเอง เมื่อต้องการกำจัดของในถังขยะให้หมดไป ก็ใช้คำสั่ง "empty recycled bin " แต่ถ้าเปลี่ยนใจไม่ลบทิ้ง ก็สามารถเปิดถัง (กดเมาส์ที่ถัง 2 ที) ลากแฟ้มข้อมูลนั้นกลับคืนออกมาได้

English-Thai: Nontri Dictionary
cycle(n) วงจร, การหมุนเวียน, วัฏจักร, รถจักรยาน, วง, รอบ
cycle(vt) ขี่จักรยาน, โคจร, หมุนรอบ, หมุนเวียน
bicycle(n) จักรยานสองล้อ
kilocycle(n) หน่วยวัดความถี่ของคลื่นไฟฟ้า
LIFE life cycle(n) วงจรชีวิต, วงเวียนชีวิต
motorcycle(n) จักรยานยนต์
tricycle(n) รถสามล้อ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cycleวัฏจักร, รอบ, วง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
cycleวัฏจักร, วงจร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
cycleวัฏจักร [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
cycleวงจร, วัฏจักร, รอบ, วง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
cycleวัฏจักร, รอบ, วง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cycleวัฏจักร [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cycleวัฏจักร [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cycleวัฏจักร, รอบ, วง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
cycle counterเครื่องนับรอบ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
cycle insuranceการประกันภัยรถจักรยาน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
cycleรอบ, วง, วัฏจักร, ลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและดำเนินติดต่อกันไปอย่างมีระเบียบจนจบลง ณ จุดเริ่มต้นนั้นอีก  เช่น รอบของการแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกา วงชีวิตของกบวัฏจักรของน้ำ เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Cycle Controlsเครื่องควบคุมจังหวะ [การแพทย์]
Cycle Electron Transfersวัฎจักรของขนส่งอิเล็กตรอน [การแพทย์]
Cycle, Kreb-Henseleitวงจรยูเรีย [การแพทย์]
Cycle, Projectขั้นตอนดำเนินเป็นวงจร [การแพทย์]
Cycle, Regular Temporalวัฏจักรเวลาที่สม่ำเสมอ [การแพทย์]
Cycle/Minuteรอบ/นาที [การแพทย์]
Cycle/Secondรอบต่อวินาที [การแพทย์]
Cycled, Confinedการรวมคุณสมบัติต่างๆมากำหนดรอบ [การแพทย์]
Cyclesวงจร [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
cycleway(n) ทางจักรยาน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Then you're gonna have to work on your boxing or your cycling.งั้นเธอก็ไปชกมวย หรือขี่จักรยานแทนสิ Cool Runnings (1993)
The ancestors said... if the matter is not settled immediately, they will begin... the cycle of destruction!บรรพบุรุษบอกว่าถ้ายังไม่มีการแก้ไขเดี๋ยวนี้ พวกเขาจะเริ่มวงจรแห่งการทำลายล้าง The Joy Luck Club (1993)
Don't worry. I'll use the gentle cycle.ไม่ต้องห่วง ฉันจะใช้ เอ่อ ระบบถนอมผ้า The One with the East German Laundry Detergent (1994)
The cycling of disease epidemics;คาบวงจรของการเกิดโรคระบาดครั้งใหญ่ Pi (1998)
sun spot cycles;วัฏจักรของจุดดับในดวงอาทิตย์ Pi (1998)
This cycle of closeness, then estrangement...วงจรแห่งความใกล้ชิด ความห่างเหิน... The Story of Us (1999)
Only by taking full responsibility... for your actions and their solutions... will you ever break free from the constant cycle of victimhood.เพียงแสดงความรับผิดชอบ ต่อการกระทำของเรา และต่อทางแก้ปัญหาของผู้อื่น คุณต้องแหกวงจรของการเป็นผู้รับเคราะห์ American Beauty (1999)
But the cycle of bloodshed continues.แต่การนองเลือดยังดำเนินต่อไป Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
This says bugs have a short life cycle.พวกนี้มีช่วงชีวิตที่สั้นจะตาย Metamorphosis (2001)
So was my aunt. Figured it was time to break the vicious cycle.น้าฉันก็ด้วย มาคิดดูแล้วก็เลยน่าจะเลิกทำอะไรที่มันเป็นวงจรแบบนั้นดูบ้าง Hothead (2001)
I think it's time to break the vicious cycle.คงถึงเวลาที่ต้องหยุดวงจรนี่แล้วละมั๊ง Hothead (2001)
Why continually repeat this cycle?ทำไมถึงเป็นวัฏจักร? Ghost in the Shell (1995)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cycleA business cycle is a recurring succession of periods of prosperity and periods of depression.
cycleA glance at Chart 2 will reveal that some of these trade cycles are of very short duration.
cycleIt was below zero this morning, but I cycled to school.
cycleMy menstrual cycle is about every four weeks.
cycleMy menstrual cycle is irregular.
cycleThe cycle of blood.
cycleThe cycle of the season.
cycleThe economy is at peak of a business cycle at present.
cycleWe are going to cycle to the lake tomorrow.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วัฏจักร(n) cycle, Example: การหมุนเวียนของแร่ธาตุเป็นวัฏจักรของสิ่งแวดล้อมที่สัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย, Thai Definition: ช่วงเวลาของสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นและดำเนินต่อไป หมุนเวียนจากจุดเริ่มไปยังจุดจบต่อไปเรื่อยๆ
วงจร(n) cycle, Example: มนุษย์ใช้ปลาในการทดลองหาวงจรชีวิตของพยาธิบางจำพวก ที่เป็นอันตรายแก่มนุษย์, Thai Definition: ช่วงระยะจากต้นจนสิ้นสุดรอบ
วัฏสงสาร(n) cycle of birth and death, See also: cycle of life, round of rebirth, round of existences, Syn. การเวียนว่ายตายเกิด, Example: ถ้าเรายังไม่หลุดพ้นจากวัฏสงสารก็ยังไม่พบความสุขที่แท้จริง, Thai Definition: การอยู่ในการหมุนเวียนของการเกิดและการตาย
รอบ(clas) cycle, See also: turn, anniversary, round, show, Example: ผมเดินวนอยู่หลายรอบแล้วยังไม่เจอใครเลย, Thai Definition: ลักษณนามแสดงการบรรจบถึงกัน, การเวียนไปบรรจบถึงกัน
สงสารวัฏ(n) cycle of birth and death, See also: cycle of life, Syn. สังสารวัฏ, วัฏสังสาร, Example: พุทธศาสนาเชื่อว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตสิ่งเดียวที่สามารถหลุดพ้นจากสงสารวัฏได้, Thai Definition: การเวียนว่ายตายเกิด
ไซเกิล(clas) cycle, Syn. เฮิรตซ์, Thai Definition: หน่วยวัดความถี่ของกระแสไฟฟ้าสลับและความถี่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใช้แล้ว[chāi laēo] (adj) EN: used ; second-hand ; recycled  FR: usagé ; d'occasion ; de seconde main ; recyclé
จักร[jak] (n) EN: cycle ; orbit  FR: cercle [ m ] ; cycle [ m ] ; orbite [ f ]
จักรยาน[jakkrayān] (n) EN: bicycle ; bike ; cycle  FR: bicyclette [ f ] ; vélo [ m ] ; bécane [ f ] (fam.) ; cycle [ m ]
จักรยานอากาศ[jakkrayān akāt] (n) FR: bicyclette [ f ] (fam.) ; retourné [ m ]
จักรยานสามล้อ[jakkrayān sāmlø] (n, exp) EN: tricycle  FR: tricycle [ m ]
จักรยานยนต์[jakkrayānyon] (n) EN: motorcycle  FR: vélomoteur [ m ] ; mobylette [ f ]
การนำมาใช้ใหม่[kān nam mā chai mai] (n, exp) EN: recycling ; recycle
แข่งจักรยาน[khaeng jakkrayān] (x) EN: bicycle race  FR: cyclisme [ m ] ; course cycliste [ f ]
คัน[khan] (n) EN: [ classifier : automobiles, carriages and other vehicles (buses, motorbikes ...) ; umbrellas ; spoons, forks ]  FR: [ classificateur : automobiles, cyclomoteurs, bicyclettes, véhicules motorisés ; parapluies, ombrelles ; cuillères, fourchettes ]
คันถีบ[khanthīp] (n) EN: pedal (of a bicycle)  FR: pédale (de bicyclette) [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
cycle
cycled
cycles

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cycle
cycled
cycles

WordNet (3.0)
cycle(n) an interval during which a recurring sequence of events occurs, Syn. rhythm, round
cycle(n) a series of poems or songs on the same theme
cycle(n) a periodically repeated sequence of events
cycle(n) a single complete execution of a periodically repeated phenomenon, Syn. oscillation
cycle(v) cause to go through a recurring sequence
cycle(v) pass through a cycle
cycle(v) recur in repeating sequences
bicycle(n) a wheeled vehicle that has two wheels and is moved by foot pedals, Syn. bike, wheel, cycle
bicycle(v) ride a bicycle, Syn. pedal, bike, wheel, cycle
hertz(n) the unit of frequency; one hertz has a periodic interval of one second, Syn. cps, Hz, cycle per second, cycle, cycles/second

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Cycle

n. [ F. ycle, LL. cyclus, fr. Gr. ky`klos ring or circle, cycle; akin to Skr. cakra wheel, circle. See Wheel. ] 1. An imaginary circle or orbit in the heavens; one of the celestial spheres. Milton. [ 1913 Webster ]

2. An interval of time in which a certain succession of events or phenomena is completed, and then returns again and again, uniformly and continually in the same order; a periodical space of time marked by the recurrence of something peculiar; as, the cycle of the seasons, or of the year. [ 1913 Webster ]

Wages . . . bear a full proportion . . . to the medium of provision during the last bad cycle of twenty years. Burke. [ 1913 Webster ]

3. An age; a long period of time. [ 1913 Webster ]

Better fifty years of Europe than a cycle of Cathay. Tennyson. [ 1913 Webster ]

4. An orderly list for a given time; a calendar. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

We . . . present our gardeners with a complete cycle of what is requisite to be done throughout every month of the year. Evelyn. [ 1913 Webster ]

5. The circle of subjects connected with the exploits of the hero or heroes of some particular period which have served as a popular theme for poetry, as the legend of Arthur and the knights of the Round Table, and that of Charlemagne and his paladins. [ 1913 Webster ]

6. (Bot.) One entire round in a circle or a spire; as, a cycle or set of leaves. Gray. [ 1913 Webster ]

7. A bicycle or tricycle, or other light velocipede. [ 1913 Webster ]

8. A motorcycle. [ PJC ]

9. (Thermodynamics) A series of operations in which heat is imparted to (or taken away from) a working substance which by its expansion gives up a part of its internal energy in the form of mechanical work (or being compressed increases its internal energy) and is again brought back to its original state. [ Webster 1913 Suppl. ]

10. (Technology) A complete positive and negative, or forward and reverse, action of any periodic process, such as a vibration, an electric field oscillation, or a current alternation; one period. Hence: (Elec.) A complete positive and negative wave of an alternating current. The number of cycles (per second) is a measure of the frequency of an alternating current. [ Webster 1913 Suppl. + PJC ]


Calippic cycle, a period of 76 years, or four Metonic cycles; -- so called from Calippus, who proposed it as an improvement on the Metonic cycle. --
Cycle of eclipses, a period of about 6, 586 days, the time of revolution of the moon's node; -- called Saros by the Chaldeans. --
Cycle of indiction, a period of 15 years, employed in Roman and ecclesiastical chronology, not founded on any astronomical period, but having reference to certain judicial acts which took place at stated epochs under the Greek emperors. --
Cycle of the moon, or
Metonic cycle
, a period of 19 years, after the lapse of which the new and full moon returns to the same day of the year; -- so called from Meton, who first proposed it. --
Cycle of the sun,
Solar cycle
, a period of 28 years, at the end of which time the days of the month return to the same days of the week. The dominical or Sunday letter follows the same order; hence the solar cycle is also called the cycle of the Sunday letter. In the Gregorian calendar the solar cycle is in general interrupted at the end of the century.
[ 1913 Webster ]

Cycle

v. i. [ imp. & p. p. Cycled. p. pr. & vb. n. Cycling ] 1. To pass through a cycle{ 2 } of changes; to recur in cycles. Tennyson. Darwin. [ 1913 Webster ]

2. To ride a bicycle, tricycle, or other form of cycle. [ 1913 Webster ]

cycle

v. t. To cause to pass through a cycle{ 2 }. [ PJC ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhōu, ㄓㄡ, / ] cycle; week #332 [Add to Longdo]
[bù, ㄅㄨˋ, ] cycle of 76 years; shade #336,963 [Add to Longdo]
周速[zhōu sù, ㄓㄡ ㄙㄨˋ,  ] cycle time; cycle speed [Add to Longdo]
骑车[qí chē, ㄑㄧˊ ㄔㄜ,   /  ] cycle [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arbeitstakt { m }cycle segment [Add to Longdo]
Periode { f } | Perioden { pl }cycle | cycles [Add to Longdo]
Periodendauer { f }cycle duration [Add to Longdo]
Prozesswirkungsgrad { m }cycle efficiency [Add to Longdo]
Radfahrweg { m }cycle track; bikeway [Add to Longdo]
Radrennen { n }cycle race [Add to Longdo]
Radtour { f }cycle tour [Add to Longdo]
Radweg { m }cycle track [Add to Longdo]
Schaltzyklus { m }cycle of operation [Add to Longdo]
Taktzeit { f }cycle time [Add to Longdo]
Zyklus { m } | Zyklen { pl }cycle | cycles [Add to Longdo]
Zykluszeit { f }cycle time [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
aller à bicycletteปั่นจักรยาน, See also: aller

Japanese-English: EDICT Dictionary
革命[かくめい, kakumei] (n, adj-no) (1) revolution; (2) (See 三革・2, 辛酉) 58th year of the sexagenary cycle (in onmyou-dou); (P) #1,719 [Add to Longdo]
自転車[じてんしゃ(P);じでんしゃ(ik), jitensha (P); jidensha (ik)] (n) bicycle; (P) #2,063 [Add to Longdo]
繰り返し(P);くり返し;繰返し[くりかえし, kurikaeshi] (n, vs, adj-no, adj-na) (1) repetition; reiteration; iteration; cycle; (adv) (2) repeatedly; (P) #2,507 [Add to Longdo]
循環[じゅんかん, junkan] (n, vs, adj-no) circulation; rotation; cycle; (P) #3,727 [Add to Longdo]
競輪[けいりん(P);ケイリン, keirin (P); keirin] (n) (ケイリン is often used for the sport, and 競輪 is often used in the context of gambling) keirin; cycle racing event, usu. 2km with a paced start and sprint finish; (P) #3,751 [Add to Longdo]
[じゅん, jun] (suf, ctr) (See 一巡) counter for tours, cycles, rounds, circuits, etc. #4,110 [Add to Longdo]
周期[しゅうき, shuuki] (n) cycle; period; (P) #5,426 [Add to Longdo]
スズキ[suzuki] (n) Suzuki (Japanese automobile and motorcycle manufacturer) #5,778 [Add to Longdo]
バイク[baiku] (n) bike; motorcycle; (P) #5,874 [Add to Longdo]
オートバイ[o-tobai] (n) motorcycle (wasei #6,333 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
クロックサイクル[くろっくさいくる, kurokkusaikuru] clock cycle [Add to Longdo]
サイクル[さいくる, saikuru] cycle [Add to Longdo]
サイクルスチール[さいくるすちーる, saikurusuchi-ru] cycle stealing [Add to Longdo]
サイクルタイム[さいくるたいむ, saikurutaimu] cycle time [Add to Longdo]
サイクル時間[サイクルじかん, saikuru jikan] cycle time [Add to Longdo]
システムライフサイクル[しすてむらいふさいくる, shisutemuraifusaikuru] system life cycle [Add to Longdo]
デューティサイクルひずみジッタ[でゆーていさいくる ひずみ じった, deyu-teisaikuru hizumi jitta] DCD, duty cycle distortion jitter [Add to Longdo]
フェッチサイクル[ふぇっちさいくる, fecchisaikuru] fetch cycle [Add to Longdo]
マシンサイクル[ましんさいくる, mashinsaikuru] machine cycle [Add to Longdo]
メモリサイクル[めもりさいくる, memorisaikuru] memory cycle [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top