ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ใช้แล้ว

   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ใช้แล้ว-, *ใช้แล้ว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใช้แล้ว[ADJ] used, See also: recycled, Example: ที่บ้านผมจะถูกพ่อปลูกฝังมากในเรื่องการนำสิ่งของที่ใช้แล้ว มาดัดแปลง หรือมาใช้ประโยชน์อื่นๆ ให้ได้มากที่สุด, Thai definition: ที่ได้มีการใช้ประโยชน์แล้ว
ใช้แล้ว[ADJ] used, See also: second-hand, Example: ฉันไม่ชอบซื้อของใช้แล้ว อย่างที่เอามาเปิดท้ายขายกันถูกๆ, Thai definition: ที่เอาคุณสมบัติของสิ่งนั้นมาทำให้เกิดประโยชน์ล่วงไปแล้ว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's not used now.ตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้ว มันเป็นห้องที่สวยที่สุดในบ้าน Rebecca (1940)
Looks like I've got myself some gasoline, eh?ท่าว่าฉันจะได้น้ำมันใช้แล้วใช่มั้ย The Road Warrior (1981)
Suddenly, Lardass opened his mouth and before Bill Travis knew it he was covered with five pies worth of used blueberries.ทันใดนั้น ไอ้ตูดหมูก็อ้าปากออก และก่อนที่ บิล ทราวิส จะรู้ตัว เขาก็ถูกราดด้วยพายบลูเบอร์รี่ ที่ผ่านการใช้แล้วท่วมตัว Stand by Me (1986)
Well, you may wanna rethink the dirty underwear.นายก็เอา กกน. ใช้แล้วออกไปก่อนสิ The One with the East German Laundry Detergent (1994)
- They're using it.- พวกมันเอาไปใช้แล้ว Pi (1998)
Marla's philosophy of life was that she might die at any moment.ผู้คนที่ผมพบ ในแต่ละเที่ยวบิน มีความเป็นเพื่อนแบบ "ใช้แล้วทิ้ง" Fight Club (1999)
Emergency water landing, 600mph.คือเพื่อนแบบ"ใช้แล้วทิ้ง" ที่ผมเคยได้พบ ก็เจอกัน--แล้วก็ลืมกันไป Fight Club (1999)
Blank faces. Calm as Hindu cows.ทุกอย่างบนเครื่องบิน มันเป็นแบบ"ใช้แล้วทิ้ง"น่ะ Fight Club (1999)
Guys, our money problems are over! We're officially on welfare.ทุกคน ปัญหาเรื่องเงินจะหมดไป \ ตอนนี้เราได้เงินสวัสดิการมาใช้แล้ว Death Has a Shadow (1999)
Damn it!โคตรแย่ ตอนนี้ฉันเป็นคนใช้แล้ว Valentine (2001)
Yeah, he fucking misses you a lotใช้แล้ว เขาคิดถึงเธอฉิบหายเลยหละ Failan (2001)
It's a code prompt.ใช้แล้ว มันให้ป้อนรหัส Terminator 3: Rise of the Machines (2003)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใช่แล้ว [X] (chai laēo) EN: exactly   
ใช้แล้ว[adj.] (chāi laēo) EN: used ; second-hand ; recycled   FR: usagé ; d'occasion ; de seconde main ; recyclé
ใช้แล้วทิ้ง[adj.] (chāi laēo thing) EN: throwaway ; disposable   FR: jetable ; à usage unique

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
secondhand[ADJ] มือสอง, See also: ใช้แล้ว, Syn. repeated, used, consumed

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
advanced technologyเทคโนโลยีก้าวหน้าใช้ตัวย่อว่า AT หมายถึงคอมพิวเตอร์ของไอบีเอ็มรุ่นหนึ่งที่ใช้บัสชนิด 16 บิต แทนแผ่นวงจร 8 บิตที่ใช้ก่อนหน้านั้น ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้น ปัจจุบันไม่ใช้แล้ว
algol(แอล' กอล) n. Algo (rithmic) L (anguge) เป็นภาษาหนึ่งในการทำ programming ของระบบคอมพิวเตอร์ ย่อมาจากคำว่า ALGOrithmic Language เป็นภาษาที่ใช้ ในการเขียนโปรแกรม ปัจจุบันนี้ ภาษานี้เกือบจะไม่มีใช้แล้ว เพราะเป็นภาษาที่ค่อนข้างสลับซับซ้อน แต่ก็ถือกันว่าเป็นต้นตระกูลของ ภาษาปาสกาล (Pascal)
dirt linenn. เสื้อผ้าที่ใช้แล้ว,เรื่องไม่ดีภายในครอบครัว
disposable(ดิสโพ'ซะบัล) adj. ซึ่งใช้แล้วทิ้ง,จัดการได้
edlin(เอ็ดลิน) เป็นชื่อโปรแกรมประเภท line editor ที่รวมอยู่ในโปรแกรมระบบดอส รุ่น 5.0 หรือรุ่นต่ำกว่านี้ ถ้าเป็นรุ่น 6.0 จะไม่มีโปรแกรมนี้แล้ว (ปัจจุบันไม่มีใครใช้แล้ว) ดู editor ประกอบ
gw-basic(จีดับบลิวเบสิก) เป็นชื่อภาษาเบสิกแบบหนึ่งที่ดัดแปลงไปจากภาษาเบสิกธรรมดา ปัจจุบันไม่นิยมใช้แล้วหันไปใช้ QBASIC แทน
hand-me-downn. สิ่งของที่ใช้แล้ว
hellbox(เฮล'บอคซ) n. กล่องใส่ตัวเรียงพิมพ์ที่ใช้แล้ว
hollerith cardบัตรฮอลเลอริทหมายถึงบัตรที่ฮอลเลอริท (Dr. John Hollerith) เป็นผู้ออกแบบ ทำด้วยกระดาษ ต้องมีขนาดมาตรฐาน (7 1/8 x 3 1/4 นิ้ว) ใช้สำหรับบรรจุข้อมูลโดยเจาะเป็นรูตามรหัสที่กำหนด คอมพิวเตอร์สามารถอ่านรูบนบัตรเหล่านี้แล้วนำไปเก็บในหน่วยความจำเพื่อใช้ประมวลผลได้ ปัจจุบันไม่นิยมใช้แล้ว เพราะใช้สื่อเก็บข้อมูลอย่างอื่น สะดวกกว่า ผิดพลาดน้อยกว่า เช่น จานบันทึก แถบบันทึก มีความหมายเหมือน computer card
i486(ไอฟอเอตตี้ซิกซ์) ย่อมาจาก Intel 80486DX เป็นชื่อตัวไมโครโพรเซสเซอร์ (microprocessor) ที่บริษัทอินเทล (Intel) แห่งสหรัฐอเมริกา เป็นผู้ผลิต ปัจจุบันไม่ใช้แล้วดู Intel ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
secondhand(adj) มือสอง,ใช้แล้ว

German-Thai: Longdo Dictionary
nagelneu(adj) ใหม่เอี่ยม, ใหม่จากโรงงาน (ต่างกับ neu ตรงที่ neu อาจหมายถึงของที่ใช้แล้วแต่เราเพิ่งซื้อมาใหม่ นั่นคือ ใหม่สำหรับเราคนเดียว), See also: Related: neu
Gebrauchtwagen(n) |der, pl. Gebrauchtwagen| รถที่ใช้แล้ว, รถมือสอง
gebraucht(adj) มือสอง, ที่ถูกใช้แล้ว, ไม่ใหม่, See also: S. getragen, aus zweiter Hand

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top