ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

motorcycle

M OW1 T ER0 S AY2 K AH0 L   
63 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -motorcycle-, *motorcycle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
motorcycle[N] รถจักรยานยนต์, See also: รถเครื่อง, รถมอเตอร์ไซค์, Syn. motorbike, bike
motorcycle[VI] ขับรถจักรยานยนต์, See also: ขับรถมอเตอร์ไซค์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
motorcycle(โม'เทอไซเคิล) n.,v. (ขับขี่) รถจักรยานยนต์สองล้อ., See also: motorcyclist n.

English-Thai: Nontri Dictionary
motorcycle(n) จักรยานยนต์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
motorcycle insuranceการประกันภัยจักรยานยนต์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Motorcycle helmetsหมวกนิรภัยสำหรับจักรยานยนต์ [TU Subject Heading]
Motorcycle industryอุตสาหกรรมจักรยานยนต์ [TU Subject Heading]
Motorcycle industry workersคนงานในอุตสาหกรรมจักรยานยนต์ [TU Subject Heading]
Motorcycle racingการแข่งรถจักรยานยนต์ [TU Subject Heading]
Motorcycle theftโจรกรรมจักรยานยนต์ [TU Subject Heading]
Motorcycle theft investigationการสืบสวนคดีโจรกรรมจักรยานยนต์ [TU Subject Heading]
Motorcyclesจักรยานยนต์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That guy on the motorcycle thinks I'm a nut.ผู้ชายขี่มอเตอร์ไซค์คิดว่าผมเป็นบ้า Oh, God! (1977)
I miss that quirky little motorcycle of yours.ฉันคิดถึงเจ้าจอมซิ่งคันนั้นของคุณจัง Mannequin (1987)
That peckerhead doubled back on me. I saw his motorcycle out front.ไอ้วายร้ายสองหน้านั่นมันตลบหลังผมทีเผลอ มอเตอร์ไซค์ของมันจอดอยู่หน้าห้าง... Mannequin (1987)
The Motorcycle Guy. His helmet has secret compartments."มนุษย์มอเตอร์ไซค์ มีอาวุธลับอยู่ที่หมวก" Punchline (1988)
- [ Yawns ] - [ Motorcycle Engines, Explosions Continue ]- [yawns] - [เครื่องยนต์รถจักรยานยนต์ระเบิด Continue] Pulp Fiction (1994)
- A motorcycle movie.- หนังรถจักรยานยนต์ Pulp Fiction (1994)
Butch, whose motorcycle is this?บุทช์ที่มีรถมอเตอร์ไซด์นี้คืออะไร Pulp Fiction (1994)
And Iwata had a motorcycle accident.และ อิวาตะ ประสบอุบัติเหตุทางรถมอเตอร์ไซค์. Ringu (1998)
His mother told me he was buried in his lucky motorcycle jacket.แม่มันบอกกับผมว่า ฝังมันกับพร้อมเสื้อแจ็คเก็ตมอไซค์นำโชคของมัน Ken Park (2002)
Tae-sung's motorcycle accident.มอเตอร์ไซค์ของแทซองประสบอุบัติเหตุ Romance of Their Own (2004)
Well, nothing says "I love you" like a motorcycle helmet.อืมม ไม่มีคำพูดว่า "ฉันรักคุณ" เหมือนหมวกกันนอ็คมอเตอร์ไซด์ Crusade (2004)
- Hell with her, Motorcycle Diaries!-อย่าสนเลย ไปดูมอเตอร์ไซค์ ไดอารี่กัน Match Point (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
motorcycleFather bought me a motorcycle.
motorcycleFather bought me the latest model motorcycle.
motorcycleHe is not the rough motorcycle gang member he was before.
motorcycleHe is saving money so that he may buy a motorcycle.
motorcycleHe is wild to buy a new motorcycle.
motorcycleHis motorcycle is the latest model.
motorcycleI cannot drive a motorcycle, much less a car.
motorcycleI don't know how much this motorcycle is.
motorcycleI really want a motorcycle.
motorcycleIt's fun to ride a motorcycle.
motorcycleI want to ride a motorcycle.
motorcycleI wish I could buy a motorcycle.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รถจักรยานยนต์[N] motorcycle, Syn. รถเครื่อง, จักรยานยนต์, รถมอเตอร์ไซค์, มอเตอร์ไซค์, Example: จอมกระโดดซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ควบหายไปต่อหน้าต่อตาผม, Count unit: คัน, Thai definition: รถจักรยานที่มีเครื่องยนต์
มอเตอร์ไซค์[N] motorcycle, Syn. รถจักรยานยนต์, Example: เขามีอาชีพเสริมคือขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างในซอย, Notes: (อังกฤษ)
รถเครื่อง[N] motorcycle, Syn. จักรยานยนต์, รถจักรยานยนต์, มอเตอร์ไซค์, รถมอเตอร์ไซค์, Example: รถเครื่องนิยมทำเสียงให้ดังผิดปกติ รบกวนชาวบ้าน, Count unit: คัน, Thai definition: รถจักรยานที่มีเครื่องยนต์, Notes: (ปาก)
รถมอเตอร์ไซค์[N] motorcycle, See also: motorbike, Syn. จักรยานยนต์, รถจักรยานยนต์, รถเครื่อง, มอเตอร์ไซค์, Example: ปี 2526 รถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ในกทม.หายทั้งสิ้น 495 คัน, Count unit: คัน, Thai definition: รถจักรยานที่มีเครื่องยนต์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จักรยานยนต์[n.] (jakkrayānyon) EN: motorcycle   FR: vélomoteur [m] ; mobylette [f]
มอเตอร์ไซค์[n.] (møtoēsai) EN: motorcycle   FR: moto [f]
รถจักรยานยนต์[n.] (rot jakkrayānyon) EN: motorcycle   FR: vélomoteur [m] ; moto [f] ; motocyclette [f] ; motocycle [m]
รถเครื่อง[n.] (rotkhreūang) EN: motorbike ; motorcycle   
รถมอเตอร์ไซค์[n.] (rot møtoērsai) EN: motorcycle   FR: cyclomoteur [m] ; moto [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MOTORCYCLE    M OW1 T ER0 S AY2 K AH0 L
MOTORCYCLES    M OW1 T ER0 S AY2 K AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
motorcycle    (n) mˈoutəsaɪkl (m ou1 t @ s ai k l)
motorcycles    (n) mˈoutəsaɪklz (m ou1 t @ s ai k l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Motorradreifen {m}motorcycle tyre [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オートバイ[, o-tobai] (n) motorcycle (wasei [Add to Longdo]
オートバイレース[, o-tobaire-su] (n) motorcycle race [Add to Longdo]
カミナリ族[カミナリぞく, kaminari zoku] (n) hot rodders; thunder tribe; vrooming motorcycle gangs [Add to Longdo]
スズキ[, suzuki] (n) Suzuki (Japanese automobile and motorcycle manufacturer) [Add to Longdo]
タンデム[, tandemu] (n) tandem; (riding with a) passenger on a motorcycle; (P) [Add to Longdo]
ネイキッドバイク[, neikiddobaiku] (n) style of motorcycle having the engine exposed and visible [Add to Longdo]
バイク[, baiku] (n) bike; motorcycle; (P) [Add to Longdo]
メーターバイザー[, me-ta-baiza-] (n) small shield over motorcycle gauges (wasei [Add to Longdo]
モーターサイクル[, mo-ta-saikuru] (n) motorcycle; (P) [Add to Longdo]
逆輸入車[ぎゃくゆにゅうしゃ, gyakuyunyuusha] (n) reverse-imported vehicle (esp. high-displacement motorcycles meant for sale outside Japan) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 motorcycle \mo"tor*cy`cle\, or motor cycle \mo"tor cy`cle\, n.
   A two-wheeled vehicle having a motor attached so as to be
   self-propelled. In common usage, a motorcycle is of heavier
   construction with larger wheels, a more powerful motor, and a
   higher maximum speed than a {motorbike}.
 
   Note: A motorcycle may have a small appended compartment
      called a sidecar, supported by a third wheel, which can
      carry a passenger.
      [Webster 1913 Suppl.]
 
   Note: In Great Britain as of 1913 the term motor cycle was
      treated by statute (--3 Ed VII. c. 36) as limited to
      motor cars (self-propelled vehicles) designed to travel
      on not more than three wheels, and weighing unladen
      (that is, without water, fuel, or accumulators
      necessary for propulsion) not more than three hundred
      weight (336 lbs.).
      [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 motorcycle \motorcycle\ v. i.
   to ride a motorcycle.
 
   Syn: cycle.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 motorcycle
   n 1: a motor vehicle with two wheels and a strong frame [syn:
      {motorcycle}, {bike}]
   v 1: ride a motorcycle [syn: {motorbike}, {motorcycle}, {cycle}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top