ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

วัฏจักร

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -วัฏจักร-, *วัฏจักร*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วัฏจักร(n) cycle, Example: การหมุนเวียนของแร่ธาตุเป็นวัฏจักรของสิ่งแวดล้อมที่สัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย, Thai Definition: ช่วงเวลาของสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นและดำเนินต่อไป หมุนเวียนจากจุดเริ่มไปยังจุดจบต่อไปเรื่อยๆ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
วัฏจักรน. ช่วงระยะเวลาของเหตุการณ์หรือกิจกรรมชุดหนึ่ง ซึ่งเกิดขึ้นและดำเนินติดต่อกันไปอย่างมีระเบียบจนจบลง ณ จุดเริ่มต้นนั้นอีก เช่น วัฏจักรแห่งฤดูกาล วัฏจักรแห่งพืช.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cycleวัฏจักร [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
cycleวัฏจักร [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cycleวัฏจักร [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
masticating cycleวัฏจักร(บด)เคี้ยว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
cycleวัฏจักร, รอบ, วง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
cycleวัฏจักร, รอบ, วง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cycleวัฏจักร, รอบ, วง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
cycleวัฏจักร, วงจร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
cycle of denudation; cycle of erosionวัฏจักรการกร่อน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cycle of erosion; cycle of denudationวัฏจักรการกร่อน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Business cycleวัฏจักรธุรกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Nuclear fuel cycleวัฏจักรเชื้อเพลิงนิวเคลียร์, การปฏิบัติการทุกขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ เริ่มตั้งแต่การทำเหมืองแร่ยูเรเนียมหรือทอเรียม ผ่านกระบวนการทางเคมีเพื่อให้มีความบริสุทธิ์ และการเสริมสมรรถนะยูเรเนียม การประกอบชุดเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ การใช้ในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ การแปรสภาพเชื้อเพลิงใช้แล้ว การวิจัยและพัฒนาใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และการจัดการกากกัมมันตรังสี รวมถึงการเลิกดำเนินงานด้วย [นิวเคลียร์]
Fuel cycleวัฏจักรเชื้อเพลิงนิวเคลียร์, การปฏิบัติการทุกขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ เริ่มตั้งแต่การทำเหมืองแร่ยูเรเนียมหรือทอเรียม ผ่านกระบวนการทางเคมีเพื่อให้มีความบริสุทธิ์ และการเสริมสมรรถนะยูเรเนียม การประกอบชุดเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ การใช้ในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ การแปรสภาพเชื้อเพลิงใช้แล้ว การวิจัยและพัฒนาใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และการจัดการกากกัมมันตรังสี รวมถึงการเลิกดำเนินงานด้วย [นิวเคลียร์]
Business cyclesวัฏจักรธุรกิจ [TU Subject Heading]
Nuclear fuel cycleวัฏจักรเชื้อเพลิงนิวเคลียร์, การปฏิบัติการทุกขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ เริ่มตั้งแต่การทำเหมืองแร่ยูเรเนียมหรือทอเรียม ผ่านกระบวนการทางเคมีเพื่อให้มีความบริสุทธิ์ และการเสริมสมรรถนะยูเรเนียม การประกอบชุดเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ การใช้ในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ การแปรสภาพเชื้อเพลิงใช้แล้ว การวิจัยและพัฒนาใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และการจัดการกากกัมมันตรังสี รวมถึงการเลิกดำเนินงานด้วย [นิวเคลียร์]
Passageวัฏจักรของการเจริญเติบโตและการเพิ่มจำนวนของเซลล์เมื่อเพาะเลี้ยงไว้ในห้องทดลอง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Nitrogen Cycleวัฏจักรไนโตรเจน [สิ่งแวดล้อม]
Water Cycle (Cycle of Water)วัฏจักรของน้ำ, Example: การหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงของน้ำ คือ เมื่อน้ำตามที่ต่าง ๆ ได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์ก็จะระเหยกลายเป็นไอน้ำลอยขึ้นสู่เบื้องบน เนื่องจากไอน้ำมีความเบากว่าอากาศ เมื่อไอน้ำลอยสู่เบื้องบนแล้วจะได้รับความเย็นและกลั่นตัวกลายเป็นละอองน้ำ เล็ก ๆ ลอยจับตัวกันเป็นกลุ่มเมฆ เมื่อจับตัวกันมากขึ้น และกระทบกับความเย็นก็จะกลั่นตัวกลายเป็นหยดน้ำตกลงสู่พื้นโลก น้ำบนพื้นโลกจะระเหยกลายเป็นไอน้ำอีก เมื่อได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์ ไอน้ำจะรวมตัวกันเป็นเมฆและกลั่นตัวกลายเป็นหยดน้ำเมื่อได้รับความเย็น กระบวนการเช่นนี้เกิดขึ้นเป็นวัฎจักรหมุนเวียนต่อเนื่องตลอดเวลาทำให้น้ำ เกิดขึ้นบนโลกอยู่เสมอ [สิ่งแวดล้อม]
Carbon Cycleวัฏจักรคาร์บอน, Example: หมวดคุณภาพน้ำ หมายถึง วัฏจักรการหมุนเวียนของคาร์บอนในสถานะต่างๆ ในธรรมชาติ <br>หมวดทรัพยากรที่ดินและการใช้ที่ดิน หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของคาร์บอนตั้งแต่ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เปลี่ยนเป็นสารอินทรีย์ โดยกระบวนการสังเคราะห์แสงหรือ กระบวนการสังเคราะห์ทางเคมี แล้วถูกปลดปล่อยออกมา โดยกระบวนการหายใจ เมื่อสิ่งมีชีวิตตายลงเกิดการเน่าเปื่อย และถูกย่อยสลาย กลายเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด </br> [สิ่งแวดล้อม]
Business Cycle or Trade Cycleวัฏจักรธุรกิจหรือวัฏจักรการค้า, Example: รูปแบบของการผันผวนขึ้นลงในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยมีภาวะเศรษฐกิจรุ่งเรือง และตกต่ำสลับกันไป โดยทั่วไปเมื่อยามภาวะเศรษฐกิจรุ่งเรือง ธุรกิจจะขยายตัว มีการผลิตมากขึ้น การจ้างงานเพิ่มขึ้น ระดับราคาสินค้า อัตราค่าจ้าง อัตราดอกเบี้ยและผลกำไรจะสูงขึ้นตาม เมื่อถึงจุดสูงสุดจะคงอยู่เพียงชั่วเวลาหนึ่ง หลังจากนั้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจจะเริ่มหดตัวลง การผลิตของธุรกิจการจ้างงาน ระดับราคา ฯลฯ จะลดลงตามไปด้วยจนถึงจุดต่ำสุด หลังจากนั้นเศรษฐกิจก็จะเริ่มฟื้นตัวและเจริญรุ่งเรืองอีกเป็นวัฏจักร [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Why continually repeat this cycle?ทำไมถึงเป็นวัฏจักร? Ghost in the Shell (1995)
sun spot cycles;วัฏจักรของจุดดับในดวงอาทิตย์ Pi (1998)
You said it's all circling the drain. The whole universe. Right?-ท่านเคยพูดว่าจักรวาลมันมีวัฏจักรของมันใช่มั๊ย The Chronicles of Riddick (2004)
"Oh, this whole thing, this is a cyclical phenomenon."อ๋อ... ทั้งหมดนี้มันก็คือปรากฏการณ์ที่เป็นวัฏจักร" An Inconvenient Truth (2006)
Look how far above the natural cycle this is, and we've done that.เห็นไหมว่ามันสูงกว่าวัฏจักรตามธรรมชาติขนาดไหน เราทำมันสำเร็จแล้ว An Inconvenient Truth (2006)
I told you about that circle of life...ผมเคยบอกคุณเกี่ยวกับวัฏจักรของชีวิต... Om Shanti Om (2007)
The circle of life.วัฏจักรชีวิต.. Shoot 'Em Up (2007)
The circle-a jerk of life.วัฏจักรชีวิตอสุจิว่ะ Shoot 'Em Up (2007)
The Northern Territory is home to the biggest population of saltwater crocodiles in the world, spread throughout several large tidal river systems.ลำน้ำทางเหนือ เป็นที่อยู่อาศัยที่ใหญ่ที่สุดในโลก ของบรรดาจระเข้น้ำเค็ม พวกมันแพร่พันธ์กระจายไปทั่ว โดยอาศัยวัฏจักรขึ้นลงของระดับน้ำ Rogue (2007)
It's the constant, it's the cycle.ค่าคงที่ ตามวัฏจักรของมัน Pilot (2008)
Rain cycles are altered.วัฏจักรแห่งสายฝนได้เปลี่ยนแปลง Home (2009)
Yet these glaciers play an essential role in the water cycle.ซึ่งธารน้ำแข็งเหล่านี้มีบทบาท ที่สำคัญต่อวัฏจักรของน้ำ Home (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วัฏจักร[wattajak] (n) EN: cycle ; period  FR: cycle [ m ]
วัฏจักรชีวิตแมลง[wattajak chīwit malaēng] (n, exp) EN: life cycle of insects
วัฏจักรน้ำ[wattajak nām] (n, exp) EN: water cycle  FR: cycle de l'eau [ m ]
วัฏจักรหิน[wattajak hin] (n, exp) EN: rock cycle
วัฏจักรเศรษฐกิจ[wattajak sētthakit] (n, exp) EN: business cycle  FR: cycle économique [ m ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cycle(n) วัฏจักร, See also: วงจร, Syn. revolution of time, circle
revolution(n) วัฏจักร, Syn. cycle

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acyclic(เอโส' คลิค, เอซิด' คลิค) adj. ไม่เป็นวัฏจักร, ไม่มีลักษณ์หมุนรอบ
life cyclen. วัฏจักรชีวิต
life historyn. ชีวประวัติ, วงจรชีวิต, วัฏจักรชีวิต

English-Thai: Nontri Dictionary
circle(n) วงกลม, วงแหวน, วงเวียน, บริเวณ, ขอบเขต, หมู่คณะ, การหมุนเวียน, วัฏจักร
cycle(n) วงจร, การหมุนเวียน, วัฏจักร, รถจักรยาน, วง, รอบ
revolution(n) การปฏิวัติ, การเปลี่ยนแปลง, วัฏจักร, การหมุนเวียน
revolutionary(adj) เกี่ยวกับการปฏิวัติ, เกี่ยวกับการหมุนเวียน, เกี่ยวกับวัฏจักร
revolve(vi) โคจร, หมุนเวียน, เป็นวัฏจักร

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top