Search result for

cup

(151 entries)
(0.0208 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cup-, *cup*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cup[N] การแข่งขันกีฬา
cup[N] ความจุหนึ่งถ้วยตวง (เท่ากับ 237 มิลลิลิตร), Syn. cupful
cup[N] โชคชะตา
cup[N] ถ้วย
cup[N] ถ้วยรางวัล
cup[VT] ถือไว้ในอุ้งมือ
cup[VT] ทำเป็นรูปถ้วย
cup[N] ปริมาณหนึ่งถ้วย, Syn. cupful
cup[N] ลักษณะคล้ายถ้วย
cup[N] ส่วนของชุดชั้นในสตรีที่รับเต้านม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cup(คัพ) n. ถ้วย,ถ้วยกีฬา,ปริมาณความจุหนึ่งถ้วย
cupbearern. คนรินเหล้า
cupboardn. ตู้ถ้วยชาม,ตู้เสื้อผ้า,ตู้อาหาร
cupful(คัพ'ฟูล) n. ปริมาณเต็มถ้วย -pl. cupfuls
cupid(คิว'พิด) n. เทพเจ้าแห่งความรักของชาวโรมัน เป็นเด็กทารกเปลือยกาย มีปีก ศรและธนู,กามเทพ
cupidity(คิวพิด'ดิที) n. ความอยากได้,ความโลภ, Syn. avarice ###A. generosity
cupola(คิว'พะละ) n. หลังคารูปกลม,หอเล็ก ๆ รูประฆังบน
cupper(คัพ'เพอะ) n. ผู้ใช้ถ้วยดูดเลือด
cuppingn. การใช้ถ้วยดูดเลือด (โดยทำให้เกิดสุญญากาศในถ้วย)
cuppy(คัพ'พี) adj. เป็นรูปถ้วย,เกี่ยวกับถ้วย,เป็นหลุมเป็นบ่อ,เว้า,ขรุขระ

English-Thai: Nontri Dictionary
cup(n) ถ้วย,ถ้วยกีฬา,เหล้า,ยาดอง,เบ้า,กระเปาะ
cupboard(n) ตู้,ตู้กับข้าว,ตู้อาหาร,ตู้เสื้อผ้า
cupid(n) กามเทพ
cupidity(n) ความโลภ,ความละโมบ,ความตะกละ,ความอยากได้
acupuncture(n) การฝังเข็ม
hiccup(n) การสะอึก
hiccup(vi) สะอึก
occupancy(n) การครอบครอง,การยึดครอง,การพักอาศัย
occupant(n) ผู้ครอบครอง,ผู้ยึดครอง,ผู้เช่า,ผู้พักอาศัย
occupation(n) อาชีพ,การงาน,การยึดครอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cup coral; horn coral; solitary coralปะการังเดี่ยว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cup, physiologicรอยหวำจานประสาทตา, ก้นจานประสาทตา [มีความหมายเหมือนกับ eyecup ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cup-shaped; cotyliform; cotyloid-รูปถ้วย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cupola๑. หอหลังคาโดม๒. หลังคาโดม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cupriteคิวไพรต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cuprous-ทองแดง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cupula pleurae; pleura, cervicalเยื่อหุ้มปอดส่วนยอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cupule๑. กาบรูปถ้วย๒. กาบหุ้มผล [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cup anemometerแอนนีมอมิเตอร์ หรือเครื่องวัดลมแบบลูกถ้วย [อุตุนิยมวิทยา]
Cup Systemระบบถ้วยสูญญากาศ [การแพทย์]
Cupid (Rome deity)กามเทพ [TU Subject Heading]
Cupid's Bowโค้งเหมือนคันศร [การแพทย์]
Cuppingลักษณะหวำคล้ายก้นถ้วย [การแพทย์]
Cupping Therapeutic Methodการครอบกระปุกรักษาโรค [การแพทย์]
Cuprimineคิวพริมีน [การแพทย์]
Cuprite คิวไพรต์
แหล่ง - ในประเทศไทย พบหลายจุดในจังหวัดน่าน ประโยชน์ - เป็นสินแร่ทองแดงที่สำคัญเพราะมีเนื้อทองแดงสูง [สิ่งแวดล้อม]
Cupriteคิวไปรต์ [การแพทย์]
Cups, Mountingฝาปิด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Tell him, cupcake.บัตรเชิญอะไร? Committed (2008)
Barn, tiger, car, hammer, tree, building, cup, phone, toaster, house, doll, football, book, umbrella, bench, paper clip.โรงนา เสือ รถ ฆ้อน ต้นไม้ ตึก ถ้วย โทรศัพท์ เครื่องปิ้งขนมปัง บ้าน ตุ๊กตา ฟุตบอล หนังสือ ร่ม กิ่งไม้ คลิปหนีบกระดาษ Odyssey (2008)
I didn't need Thirteen here for that, and I don't need you making my employees punch a clock or pee in a cup.13 ไม่จำเป็นต่องอยู่ที่นี่เพื่อผ่าตัด และผมก็ไม่ต้องการคุณ เป็นลูกน้องผม พักงานหรือฉี่ใส่ถ้วย Lucky Thirteen (2008)
It's not gonna be me and a cup.มันไม่ได้ทำให้ฉันมากับถ้วย Joy (2008)
I found a place where you could put things. It's called a cupboard.ข้าเจอสถานที่ที่เราเอาไว้เก็บข้าวของ .มันเรียกว่า The Mark of Nimueh (2008)
I cannot take your cup but I'm happy to forget the pastข้ามิอาจรับการขอขมาจากท่าน แต่ข้ายินดีที่จะลืมสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต Portrait of a Beauty (2008)
That's a broom cupboard.นั่นตู้เก็บไม้กวาด To Kill the King (2008)
The Cup of Life, blessed by centuries of powerful sorcery so that it contains the very secret of life itself.เหยือกน้ำแห่งชีวิต ปลุกเสกด้วยผู้วิเศษมาแสนนาน เต็มเปี่ยมไปด้วยความลับแห่งชีวิต Le Morte d'Arthur (2008)
If Arthur drinks water from the cup...he will live.หากอาเธอร์ได้ดื่มน้ำจากเหยือกนี้ เขาก็จะฟื้นขึ้นมา Le Morte d'Arthur (2008)
Water, drawn from the Cup of Life.น้ำจากเหยือกแห่งชีวิต Le Morte d'Arthur (2008)
Do you want a cup of green tea?คุณต้องการดื่มชาเขียวสักถ้วยมั้ย? Beethoven Virus (2008)
But can Jung Myung use this to make an fine cup of green tea?คุณว่า จุงมยอง จะสามารถใช้เจ้านี่ทำชาเขียวดีๆสักถ้วยได้มั๊ย? Beethoven Virus (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cupHe dashed the cup on the floor.
cupIt is hard to wake up without a strong cup of coffee.
cupWould you like a cup of coffee?
cupA cup of coffee relieved me of my headache.
cupThe president and the secretary talked over a cup of coffee.
cupPlease leave a urine sample in this cup.
cupSandra takes a slice of bread and a cup of coffee for breakfast.
cupA cup of tea, please.
cupI would like a cup of tea.
cupWon't you have another cup of coffee?
cupI replaced the broken cups with new ones.
cupThey talked over a cup of coffee.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ป้องหู[V] cup one's ear, See also: put one's hand to one's ear for hearing better, Example: เสียงฟ้าร้องนั้นดูเหมือนอยู่ไกลมาก จนเขาต้องป้องหูฟัง, Thai definition: ใช้มือบังหูเพื่อกักหรือกั้นเสียงไว้
มัลก[N] cup, See also: water bowl, water-cup, tumbler, Syn. ถ้วย, ขันน้ำ, ขัน, Count unit: ใบ, Notes: (บาลี)
มัทนะ[N] Cupid, See also: god of Love, Syn. กามเทพ, Example: เมื่อเจ้าบ่าวเจ้าสาวพบหน้ากัน มัทนะก็ยิงศรรักปักอกทันที, Count unit: ตน, Thai definition: เทพเจ้าแห่งความรัก, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มัทนะ[N] Cupid, See also: god of Love, Syn. กามเทพ, Example: เมื่อเจ้าบ่าวเจ้าสาวพบหน้ากัน มัทนะก็ยิงศรรักปักอกทันที, Count unit: ตน, Thai definition: เทพเจ้าแห่งความรัก, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มัลก[N] cup, See also: water bowl, water-cup, tumbler, Syn. ถ้วย, ขันน้ำ, ขัน, Count unit: ใบ, Notes: (บาลี)
ตะเภา[N] bowl, See also: cup or basin used to hold water like a jug, Syn. ขันน้ำ, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: ชื่อขันน้ำชนิดหนึ่ง
ถ้วย[CLAS] bowl, See also: cup, tumbler, Example: เมื่อเปิดสำรับออกมาพบว่ามีกับข้าวตั้งเรียงอยู่ 4 ถ้วย, Thai definition: ลักษณนามเรียกถ้วยที่มีสิ่งของบรรจุ
ถ้วย[N] cup, See also: bowl, tumbler, Example: เครื่องภาชนะใช้สอยมีจาน ชาม ถ้วย และช้อน ควรจัดไว้เป็นอย่างๆ และใส่ตู้เก็บไว้ส่วนหนึ่ง, Thai definition: ภาชนะก้นลึก มีรูปต่างๆ สำหรับใส่น้ำหรือของบริโภค
ถ้วยรางวัล[N] trophy, See also: cup, Example: รางวัลที่เขาได้รับมีเงิน 1 แสน 5 หมื่นบาทพร้อมถ้วยรางวัลใบโต, Count unit: ใบ, ลูก, ถ้วย, Thai definition: สิ่งที่ทำด้วยโลหะ มีรูปร่างคล้ายถ้วย มีเชิง สำหรับให้เป็นรางวัลในการแข่งขันกีฬา เป็นต้น
มทนะ[N] cupid, See also: god of Love, Syn. กามเทพ, Notes: (สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีพ[n.] (āchīp) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work   FR: profession [f] ; métier [m] ; occupation [f] ; activité [f] ; boulot [m] (fam.) ; job [m] (fam.)
อาชีวะ[n.] (āchīwa) EN: trade ; occupation ; vocation ; profession ; career ; calling   
เอาใจใส่[v. exp.] (aojaisai) EN: look after ;pay attention ; take an interest in ; attend ; care ; be conscientious   FR: prendre soin ; s'occuper de ; être attentif à ; être soucieux de
เอาคืนมา[v. exp.] (ao kheūn mā) FR: reprendre ; récupérer
ใบ[n.] (bai) EN: [classifier : leaves (of trees); round and hollow objects (hats, cups, glasses, bowls, tin-cans, eggs, fruit, bags, wallets); small documents (tickets, certificates, leaflets)]   FR: [classificateur : feuilles (arbres et plantes); objets ronds et creux (chapeaux, coupes, bols, cannettes, oeufs, fruits); petits documents (billets, tickets, certificats)]
บรรจุ[v.] (banju) EN: put in a suitable position ; appoint ; occupy ; assign   FR: occuper
บรรจุตำแหน่ง[v. exp.] (banju tamnaeng) EN: fill a post ; put in a position ; assign someone to a post ; settle someone in a place   FR: nommer à un poste ; occuper une position
บุกยึด[v. exp.] (buk yeut) FR: envahir ; occuper
ใช้เวลาว่าง[v. exp.] (chai wēlā wāng) FR: s'occuper ; passer son temps
ฉิ่ง[n.] (ching) EN: small cymbals ; small cup-shaped cymbals ; alto-cymbals   FR: petite cymbale [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CUP    K AH1 P
CUPO    K Y UW1 P OW0
CUPP    K AH1 P
CUPS    K AH1 P S
CUPPS    K AH1 P S
CUPID    K Y UW1 P AH0 D
CUPIT    K Y UW1 P IH2 T
CUPPY    K AH1 P IY0
CUPIDS    K Y UW1 P AH0 D Z
CUPPETT    K AH1 P EH0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cup    (v) (k uh1 p)
cups    (v) (k uh1 p s)
Cupar    (n) (k uu1 p @ r)
Cupid    (n) (k y uu1 p i d)
cuppa    (n) (k uh1 p @)
cupful    (n) (k uh1 p f u l)
cupola    (n) (k y uu1 p @ l @)
cuppas    (n) (k uh1 p @ z)
cupped    (v) (k uh1 p t)
cupric    (j) (k y uu1 p r i k)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flachrundschraube {f} mit Vierkantansatz [techn.]cup square screw [Add to Longdo]
Pokalendspiel {n}cup final [Add to Longdo]
Pokalsieger {m}cup winner [Add to Longdo]
Pokalspiel {n}cup tie [Add to Longdo]
Schierlingsbecher {m}cup of hemlock [Add to Longdo]
Tasse {f} | Tassen {pl} | eine Tasse Kaffee | eine Tasse Tee | nicht alle Tassen im Schrank habencup | cups | a cup of coffee | a cup of tea | to be wrong in the garret [Add to Longdo]
Becherkoralle {f} (Turbinaria spp.) [zool.]cup coral [Add to Longdo]
Dichtungshalter {m} (Ventileinsatz)cup (valve); valve cup [Add to Longdo]
Napfdichtung {f}cup gasket; plunger washer [Add to Longdo]
Tellerdichtung {f}cup gasket; plunger washer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
W杯[ワールドカップ(P);ダブルはい, wa-rudokappu (P); daburu hai] (n) World Cup (soccer); (P) [Add to Longdo]
お水[おみず, omizu] (n) (1) (a cup of) water; (adj-na) (2) racy; titillating; sexy; suggestive [Add to Longdo]
お代わり(P);お替り;お替わり;御代わり;お代り;御代り[おかわり, okawari] (n,vs) (1) (See 代わり・かわり・4) second helping; another cup; seconds; (int) (2) (See お手・おて・3) command to have dog place its second paw in one's hand; (P) [Add to Longdo]
お猪口;御猪口[おちょこ, ochoko] (n) (1) (uk) (See 猪口) small cup; sake cup; (2) cup-shaped [Add to Longdo]
がらがら[, garagara] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) clattering; rattling; gargling; (adj-na,adj-no) (2) empty; bare; uninhabited; vacant; unoccupied; (3) raspy (voice); gravelly; (n) (4) rattle (e.g. baby's toy) [Add to Longdo]
ぐい飲み;ぐい呑[ぐいのみ, guinomi] (n) (1) large sake cup; (n,vs) (2) gulping down a drink; taking a swig at something [Add to Longdo]
けん玉;剣玉;拳玉[けんだま, kendama] (n) Japanese bilboquet (cup-and-ball game) [Add to Longdo]
さん[, san] (suf) (1) Mr, Mrs, Miss or Ms; (2) honorific used with occupational titles; (P) [Add to Longdo]
でも[, demo] (conj) (1) but; however; though; nevertheless; still; yet; even so; (prt) (2) even; (3) however; no matter how; even if; even though; (4) ... or something; (5) (as 〜でも〜でも) either ... or ...; neither ... nor ...; (pref) (6) (before an occupation, etc.) pseudo-; quack; in-name-only; (7) (before an occupation, etc.) (See でもしか) for lack of anything better to do; (P) [Add to Longdo]
でもしか[, demoshika] (pref) (before an occupation, etc.) for lack of anything better to do [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
丘比特[Qiū bǐ tè, ㄑㄧㄡ ㄅㄧˇ ㄊㄜˋ, ] Cupid (son of Aphrodite and Ares); Eros [Add to Longdo]
拔罐[bá guàn, ㄅㄚˊ ㄍㄨㄢˋ, ] cupping glass; fire cupping (acupressure technique of Chinese medicine, with fired vacuum cup applied to the skin); ventouse (vacuum method used in obstetrics) [Add to Longdo]
拔罐子[bá guàn zǐ, ㄅㄚˊ ㄍㄨㄢˋ ㄗˇ, ] cupping technique used in traditional Chinese medicine [Add to Longdo]
[bēi, ㄅㄟ, ] cup; classifier for drinks: glass, cup [Add to Longdo]
杯子[bēi zi, ㄅㄟ ㄗ˙, ] cup; glass [Add to Longdo]
杯盘狼藉[bēi pán láng jí, ㄅㄟ ㄆㄢˊ ㄌㄤˊ ㄐㄧˊ, / ] cups and dishes in complete disorder (成语 saw); after a riotous drinking party [Add to Longdo]
[guì, ㄍㄨㄟˋ, / ] cupboard; cabinet; wardrobe [Add to Longdo]
柜子[guì zi, ㄍㄨㄟˋ ㄗ˙, / ] cupboard; cabinet [Add to Longdo]
[zhōng, ㄓㄨㄥ, ] cup [Add to Longdo]
碗柜[wǎn guì, ㄨㄢˇ ㄍㄨㄟˋ, / ] cupboard [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
占有[せんゆう, senyuu] occupation (vs), posession [Add to Longdo]
占有[せんゆう, senyuu] occupy, monopolize [Add to Longdo]
クパティーノ[くぱていーの, kupatei-no] Cupertino [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crater \Cra"ter\ (kr[=a]"t[~e]r), n. [L. crater, cratera, a
   mixing vessel, the mouth of a volcano, Gr. krath`r, fr.
   keranny`nai to mix; cf. Skr. [,c]r[imac] to mix, [,c]ir to
   cook, [,c]r[=a] to cook. Cf. {Grail}, in Holy Grail.]
   1. The basinlike opening or mouth of a volcano, through which
    the chief eruption comes; similarly, the mouth of a
    geyser, about which a cone of silica is often built up.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mil.) The pit left by the explosion of a bomb, shell, or
    mine.
    [1913 Webster]
 
   3. (Astron.) A constellation of the southen hemisphere; --
    called also the {Cup}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cup \Cup\ (k[u^]p), n. [AS. cuppe, LL. cuppa cup; cf. L. cupa
   tub, cask; cf. also Gr. ky`ph hut, Skr. k[=u]pa pit, hollow,
   OSlav. kupa cup. Cf. {Coop}, {Cupola}, {Cowl} a water vessel,
   and {Cob}, {Coif}, {Cop}.]
   1. A small vessel, used commonly to drink from; as, a tin
    cup, a silver cup, a wine cup; especially, in modern
    times, the pottery or porcelain vessel, commonly with a
    handle, used with a saucer in drinking tea, coffee, and
    the like.
    [1913 Webster]
 
   2. The contents of such a vessel; a cupful.
    [1913 Webster]
 
       Give me a cup of sack, boy.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. pl. Repeated potations; social or excessive indulgence in
    intoxicating drinks; revelry.
    [1913 Webster]
 
       Thence from cups to civil broils.   --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. That which is to be received or indured; that which is
    allotted to one; a portion.
    [1913 Webster]
 
       O my Father, if it be possible, let this cup pass
       from me.               --Matt. xxvi.
                          39.
    [1913 Webster]
 
   5. Anything shaped like a cup; as, the cup of an acorn, or of
    a flower.
    [1913 Webster]
 
       The cowslip's golden cup no more I see. --Shenstone.
    [1913 Webster]
 
   6. (Med.) A cupping glass or other vessel or instrument used
    to produce the vacuum in cupping.
    [1913 Webster]
 
   {Cup and ball}, a familiar toy of children, having a cup on
    the top of a piece of wood to which, a ball is attached by
    a cord; the ball, being thrown up, is to be caught in the
    cup; bilboquet. --Milman.
 
   {Cup and can}, familiar companions.
 
   {Dry cup}, {Wet cup} (Med.), a cup used for dry or wet
    cupping. See under {Cupping}.
 
   {To be in one's cups}, to be drunk.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cup \Cup\, v. t. [imp. & p. p. {Cupped} (k[u^]pt); p. pr. & vb.
   n. {Cupping}.]
   1. To supply with cups of wine. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Cup us, till the world go round.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. (Surg.) To apply a cupping apparatus to; to subject to the
    operation of cupping. See {Cupping}.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mech.) To make concave or in the form of a cup; as, to
    cup the end of a screw.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cup
   n 1: a small open container usually used for drinking; usually
      has a handle; "he put the cup back in the saucer"; "the
      handle of the cup was missing"
   2: the quantity a cup will hold; "he drank a cup of coffee"; "he
     borrowed a cup of sugar" [syn: {cup}, {cupful}]
   3: any cup-shaped concavity; "bees filled the waxen cups with
     honey"; "he wore a jock strap with a metal cup"; "the cup of
     her bra"
   4: a United States liquid unit equal to 8 fluid ounces
   5: cup-shaped plant organ
   6: a punch served in a pitcher instead of a punch bowl
   7: the hole (or metal container in the hole) on a golf green;
     "he swore as the ball rimmed the cup and rolled away"; "put
     the flag back in the cup"
   8: a large metal vessel with two handles that is awarded as a
     trophy to the winner of a competition; "the school kept the
     cups is a special glass case" [syn: {cup}, {loving cup}]
   v 1: form into the shape of a cup; "She cupped her hands"
   2: put into a cup; "cup the milk"
   3: treat by applying evacuated cups to the patient's skin [syn:
     {cup}, {transfuse}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 CUP
     Competitive UPgrade (MS)
     

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 cup [kɵp]
   goblet
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top