Search result for

ถ้วย

(81 entries)
(0.0187 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ถ้วย-, *ถ้วย*
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
ถ้วย ถัง กะละมัง หม้อ (adj slang ) ไร้สาระไปวันๆ

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ถ้วยปากบาน (n )

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถ้วย[CLAS] bowl, See also: cup, tumbler, Example: เมื่อเปิดสำรับออกมาพบว่ามีกับข้าวตั้งเรียงอยู่ 4 ถ้วย, Thai definition: ลักษณนามเรียกถ้วยที่มีสิ่งของบรรจุ
ถ้วย[N] cup, See also: bowl, tumbler, Example: เครื่องภาชนะใช้สอยมีจาน ชาม ถ้วย และช้อน ควรจัดไว้เป็นอย่างๆ และใส่ตู้เก็บไว้ส่วนหนึ่ง, Thai definition: ภาชนะก้นลึก มีรูปต่างๆ สำหรับใส่น้ำหรือของบริโภค
ถ้วย[N] coconut milk custard in small porcelain cup, Syn. ขนมถ้วย, Example: สำรับหวานประกอบด้วยทองหยิบ ฝอยทอง ขนมหม้อแกง ขนมชั้น มะพร้าวแก้ว ขนมถ้วย ชักหน้าสีอัญชัน, Thai definition: ขนมชนิดหนึ่ง ทำด้วยแป้งข้าวเจ้า กะทิ น้ำตาลปีบ ใส่ถ้วยนึ่ง
ถ้วยชาม[N] crockery, See also: pottery, Example: ท่าน้ำเป็นสถานที่ที่อุบาสิกาใช้เป็นที่ล้างถ้วยชามยามวัดมีงาน, Count unit: ใบ
ถ้วยตวง[N] measuring cup, Example: ถ้วยตวงเป็นสิ่งที่ใช้วัดปริมาตรของอาหาร ที่ใช้ทั่วไปในครัวเรือน, Count unit: ใบ, ลูก, ถ้วย, Thai definition: ถ้วยสำหรับตวงสิ่งของ มีขนาดต่างๆ บอกปริมาตรในตัวหรือมีขีดบอกปริมาตร
ถ้วยกาแฟ[N] coffee cup, Syn. แก้วกาแฟ, Example: ชายแก่อิ่มข้าว เอาฝาซีครอบกับที่เหลือ ส่วนลูกชายถือถ้วยกาแฟไปนั่งรออยู่ที่เก้าอี้รับแขก, Count unit: ใบ, ถ้วย, ลูก, Thai definition: ถ้วยสำหรับใส่กาแฟ
ถ้วยรางวัล[N] trophy, See also: cup, Example: รางวัลที่เขาได้รับมีเงิน 1 แสน 5 หมื่นบาทพร้อมถ้วยรางวัลใบโต, Count unit: ใบ, ลูก, ถ้วย, Thai definition: สิ่งที่ทำด้วยโลหะ มีรูปร่างคล้ายถ้วย มีเชิง สำหรับให้เป็นรางวัลในการแข่งขันกีฬา เป็นต้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ถ้วยน. ภาชนะก้นลึก มีรูปต่าง ๆ สำหรับใส่นํ้าหรือของบริโภคเป็นต้น เช่น ถ้วยนํ้าร้อน ถ้วยนํ้าพริก ถ้วยตะไล โดยมากเป็นเครื่องเคลือบดินเผา ที่ทำด้วยแก้วหรือสิ่งอื่น ๆ ก็มี
ถ้วยลักษณนามเรียกถ้วยที่ไม่มีอะไรบรรจุว่า ใบ เช่น ถ้วยใบหนึ่ง ถ้วย ๒ ใบ, เรียกปริมาณของสิ่งที่บรรจุอยู่ในถ้วย ว่า ถ้วย เช่น แกงถ้วยหนึ่ง แกง ๒ ถ้วย
ถ้วยเรียกสิ่งที่เป็นเครื่องเคลือบดินเผา เช่น กระเบื้องถ้วย ช้อนถ้วย
ถ้วยเรียกสิ่งของหรือสัตว์ที่มีรูปอย่างถ้วย เช่น มะเขือถ้วย แมงดาถ้วย.
ถ้วยน. ชื่อขนมชนิดหนึ่ง ทำด้วยแป้งข้าวเจ้า กะทิ นํ้าตาลปีบ เป็นต้น มีหน้าทำด้วยกะทิ แป้ง ใส่เกลือเล็กน้อย ใส่ถ้วยนึ่ง.
ถ้วยตวงน. ถ้วยสำหรับตวงสิ่งของ มีขนาดต่าง ๆ บอกปริมาตรในตัวหรือมีขีดบอกปริมาตร.
ถ้วยตะไล ๑น. ถ้วยกระเบื้องเล็ก ๆ ชนิดหนึ่ง สำหรับใส่ขนมแล้วนึ่งเป็นต้น.
ถ้วยตะไล ๒น. ชื่อขนมชนิดหนึ่ง ทำด้วยแป้งข้าวเจ้า กะทิ น้ำตาลปีบ เป็นต้น มีหน้าทำด้วยกะทิ แป้ง ใส่เกลือเล็กน้อย ใส่ถ้วยตะไลนึ่ง.
ถ้วยฟูน. ชื่อขนมชนิดหนึ่ง ทำด้วยแป้งข้าวเจ้า กะทิ น้ำตาลทราย ผสมด้วยผงฟู นวดให้เข้ากันแล้วทิ้งไว้จนแป้งขึ้นดี ใส่ถ้วยเล็ก ๆ นึ่ง.
ถ้วยรางวัลน. สิ่งที่ทำด้วยโลหะมีรูปร่างคล้ายถ้วย มีเชิง สำหรับให้เป็นรางวัลในการแข่งขันกีฬาเป็นต้น.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tureensถ้วยชาม [TU Subject Heading]
Cups, Vacuumถ้วยสูญญากาศ [การแพทย์]
eureka cupถ้วยยูรีกา, ภาชนะที่ใช้สำหรับหาปริมาตรของวัตถุ โดยวัดจากปริมาตรของของเหลวที่ล้นออกมา  จากนั้นจึงนำไปคำนวณหาความหนาแน่นของวัตถุได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Glass, Medicineถ้วยตวงยา [การแพทย์]
Measuring Small Quantitiesถ้วยตวงที่ใช้วัดปริมาตรของของเหลวจำนวนน้อย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And a bowl of ice cream, she's happy as a clam.และถ้วยไอศกรีม -เธอก็มีความสุขจะตายละ อูว There Might be Blood (2008)
Barn, tiger, car, hammer, tree, building, cup, phone, toaster, house, doll, football, book, umbrella, bench, paper clip.โรงนา เสือ รถ ฆ้อน ต้นไม้ ตึก ถ้วย โทรศัพท์ เครื่องปิ้งขนมปัง บ้าน ตุ๊กตา ฟุตบอล หนังสือ ร่ม กิ่งไม้ คลิปหนีบกระดาษ Odyssey (2008)
I didn't need Thirteen here for that, and I don't need you making my employees punch a clock or pee in a cup.13 ไม่จำเป็นต่องอยู่ที่นี่เพื่อผ่าตัด และผมก็ไม่ต้องการคุณ เป็นลูกน้องผม พักงานหรือฉี่ใส่ถ้วย Lucky Thirteen (2008)
It's not gonna be me and a cup.มันไม่ได้ทำให้ฉันมากับถ้วย Joy (2008)
There are two goblets before you.ตรงหน้าเจ้ามีถ้วยสองใบ The Labyrinth of Gedref (2008)
All the liquid from both goblets must be drunk, but each of you may only drink from a single goblet.ต้องดื่มของเหลวในถ้วยให้หมด แต่พวกเจ้าจะเลือกดื่มได้เพียงหนึ่งถ้วย The Labyrinth of Gedref (2008)
What if I drink from my goblet first?จะเป็นไงถ้าข้าดื่มจากถ้วยข้าก่อน The Labyrinth of Gedref (2008)
If it's poisoned, you'll die.ถ้าถ้วยนั้นมียาพิษ เจ้าก็จะตาย The Labyrinth of Gedref (2008)
And if it's not, then you'll have to drink from yours, then you die.แต่ถ้าไม่มี ผู้ที่ต้องดื่มจากถ้วยใบที่เหลือ ก็จะตาย The Labyrinth of Gedref (2008)
We have to find a way to determine which goblet has the poison.เราต้องหาให้ได้ว่าถ้วยไหนมียาพิษ The Labyrinth of Gedref (2008)
Then I'll drink it.จากนั้น.. ข้าจะดื่มถ้วยนั้นเอง The Labyrinth of Gedref (2008)
What if I drink from mine first, and if that's not poisoned, I will then drink yours.แล้วถ้าข้าดื่มจากถ้วยของข้า ก่อนล่ะ? ถ้ามันไม่มียาพิษ ข้าจะดื่มอีกถ้วยเอง The Labyrinth of Gedref (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถ้วย[n.] (thuay = thūay) EN: cup ; small bowl ; glass ; tumbler   FR: tasse [f] ; gobelet [m]
ถ้วย[n.] (thuay) EN: cup   FR: coupe [f] ; trophée [m]
ถ้วย[n.] (thuay) EN: [classifier : cups (coffee cups, tea cups), bowls]   FR: [classificateur : tasses (à café ou thé), bols]
ถ้วยกระดาษ[n. exp.] (thuay kradāt) FR: tasse en carton [m] ; gobelet en carton [m]
ถ้วยกาแฟ [n. exp.] (thuay kāfaē) EN: coffee cup   FR: tasse à café [f]
ถ้วยชา [n. exp.] (thuay chā) EN: teacup   FR: tasse à thé [f]
ถ้วยชาม[n. exp.] (thuay-chām) EN: crockery ; pottery ; dishes   FR: vaisselle [f]
ถ้วยตวง[n. exp.] (thuaytūang) EN: measuring cup   
ถ้วยฟุตบอล[n. exp.] (thuay futbøn) EN: football cup   FR: coupe de football [f] ; trophée [m]
ถ้วยฟุตบอลโลก[n. exp.] (thuay futbøn lōk) EN: FIFA World Cup Trophy   FR: coupe du monde de football (trophée) [f] ; trophée de la coupe du monde de football [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beaker[N] ถ้วยที่ใช้ในห้องทดลอง, See also: บีกเกอร์
calix[N] ถ้วย, Syn. cup
chalice[N] ถ้วยเงินหรือทองสำหรับใส่ไวน์ในงานพิธีทางศาสนาคริสต์, Syn. goblet
cup[N] ถ้วย
cup[N] ถ้วยรางวัล
cupel[N] ถ้วยเล็กๆ มีรูพรุน
loving cup[N] ถ้วยขนาดใหญ่มีที่ถือ
porringer[N] ถ้วยตื้นใส่ซุป, Syn. bowl, cup
saltcellar[N] กระปุกเกลือ, See also: ถ้วยเกลือ
stoup[N] ถ้วยเหล้าขนาดใหญ่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acetabulum(แอสซิแทบ' บิวลัม) n. โพรงรูปถ้วยของด้านข้างของกระดูกตะโพก เป็นที่รับหัวกระดูกโคนขา. -acetabular adj.
beaker(บีค'เคอะ) n. ถ้วยขนาดใหญ่ที่มีปากกว้าง,ถ้วยสุราขนาดใหญ่,แก้วที่มีส่วนปากเป็นรูปจะงอย
brimmern. ถ้วย (จาน,ชาม) ที่เต็มเปี่ยม
calycineadj. เกี่ยวกับกระเปาะหรือถ้วย, Syn. calycial
can(แคน) auxv. สามารถ,อนุญาต,ยินยอม,อยากจะ -Phr. (cannot but จำเป็นต้อง จักต้อง,ไม่มีทางที่จะไม่) n. กระป๋อง,ภาชนะโลหะที่ปิดมิดชิด,ถังใส่ขยะ,ภาชนะใส่ขี้เถ้า,ถัง,ถ้วยดื่ม,ห้องน้ำ,คุก,ตะโพก,ก้น -Id. (carry the can รับผิดแทน) vt. ใส่กระป๋องแล้วปิดมิดชิด,ไล่ออก,
canakinn. กระป๋องเล็ก ๆ ,ถ้วยเล็ก ๆ ถังไม้เล็ก ๆ
capful(แคพ'ฟุล) n. ปริมาณเต็มถ้วย
chalice(แชล'ลิส) n. ถ้วยดื่ม,ถ้วยดื่มเหล้าองุ่น
chinawaren. เครื่องกระเบื้องถ้วยชาม,สิ่งประดับเครื่องลายคราม
coffee-andn. อาหารที่ประกอบด้วยกาแฟหนึ่งถ้วยและขนมปัง2แผ่น

English-Thai: Nontri Dictionary
beaker(n) ถ้วยแก้ว
ceramics(n) เครื่องถ้วยชาม,เครื่องเซรามิค,เครื่องเคลือบดินเผา
chalice(n) ถ้วย
china(n) เครื่องลายคราม,เครื่องถ้วยชาม,เครื่องเคลือบดินเผา
chinaware(n) เครื่องลายคราม,เครื่องถ้วยชาม,เครื่องสังคโลก
crockery(n) เครื่องปั้นดินเผา,เครื่องถ้วยชาม,หม้อไห
cup(n) ถ้วย,ถ้วยกีฬา,เหล้า,ยาดอง,เบ้า,กระเปาะ
glassful(adj) เต็มแก้ว,เต็มถ้วย
goblet(n) ถ้วยแก้ว,จอกเหล้า,โถ
lip(n) ริมฝีปาก,ปากถ้วย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
茶碗[ちゃわん, chawan] (n) ถ้วยชา,ชาม

German-Thai: Longdo Dictionary
Geschirr(n) |das| จาน ถ้วย ชาม, See also: der Teller, die Schale
Tasse(n) |die, pl. Tassen| ถ้วย
Becher(n) |der, pl. Becher| ถ้วยกาแฟ, ภาชนะที่มีลักษณะเป็นรูปถ้วย
Narzisse(n) |die, pl. Narzissen| ดอกนาซีซัส เป็นพืชไม้ดอกมีกลีบสีเหลืองหรือขาวด้านนอกประมาณ 6 กลีบ ตรงกลางเป็นรูปถ้วย รากมีลักษณะเป็นหัวคล้ายหัวหอม และออกดอกช่วงฤดูใบไม้ผลิเท่านั้น
Image:

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top