Search result for

ตะเภา

(27 entries)
(0.0194 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตะเภา-, *ตะเภา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตะเภา[N] argosy, See also: Chinese junk, Syn. เรือตะเภา, เรือสะเภา, เรือสำเภา, Example: ปู่ของเขาโล้ตะเภามาจากเมืองจีน, Count unit: ลำ, Thai definition: ชื่อเรือเดินทะเลชนิดหนึ่งแบบจีน ใช้แล่นด้วยใบ
ตะเภา[N] trade winds, Syn. ลมตะเภา, Example: ความเงียบเกิดขึ้นอีกครั้งหลังเสียงกรีดร้องเหลือเพียงเสียงลมตะเภาบกพัดกวัดไกว, Thai definition: เรียกลมชนิดหนึ่งพัดมาจากทิศใต้ไปทางทิศเหนือในกลางฤดูร้อน
ตะเภา[N] Cochin, See also: Chisnese fowl, Syn. ไก่ตะเภา, Example: ชาวบ้านเลี้ยงไก่ตะเภาเกือบ 50 ตัว, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อไก่ชนิดหนึ่งตัวอ้วนใหญ่สีน้ำตาล มักมีขนที่แข้ง หางสั้น
ตะเภา[N] guinea pig, See also: mouse, rat, Cavia porcellus, Syn. หนูตะเภา, Example: คนทั่วไปนิยมเลี้ยงหนูตะเภาไว้ดูเล่น, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อหนูชนิด Cavia porcellus ในวงศ์ Caviidae ขนปุย หางสั้น มีหลายสี เช่น ขาว น้ำตาล ดำ มีถิ่นกำเนิดในประเทศเปรู มักใช้ในการทดลองทางการแพทย์
ตะเภา[N] sugarcanes, Syn. อ้อยตะเภา, อ้อยสำลี, Count unit: ต้น, Thai definition: เรียกอ้อยพันธุ์ที่ลำโต ปล้องสั้น สีขาว เปราะ
ตะเภา[N] bowl, See also: cup or basin used to hold water like a jug, Syn. ขันน้ำ, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: ชื่อขันน้ำชนิดหนึ่ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตะเภาน. ชื่อเรือเดินทะเลชนิดหนึ่งแบบจีน ใช้แล่นด้วยใบ, สะเภา หรือ สำเภา ก็เรียก
ตะเภาเรียกลมชนิดหนึ่งพัดมาจากทิศใต้ไปทางทิศเหนือในกลางฤดูร้อน ว่า ลมตะเภา.
ตะเภาน. ชื่อไก่ชนิดเดียวกับไก่บ้าน ลำตัวอ้วนป้อม เหนียงสั้นและกลม มีขนมากทั้งขนแข็งและขนอุยหลายสี ส่วนใหญ่มีขนที่แข้ง มีหางสั้นและแผ่กว้างที่ฐาน ในอดีตเป็นไก่ที่บรรทุกมากับเรือสำเภาหรือเรือตะเภาจากประเทศจีน จึงเรียกว่า ไก่ตะเภา.
ตะเภาน. ชื่อหนูชนิด Cavia porcellus (Linn.) ในวงศ์ Caviidae ลำตัวอ้วนป้อม ขนปุย หางสั้น มีหลายสี เช่น ขาว นํ้าตาล ดำ มีถิ่นกำเนิดในประเทศเปรู มักใช้ในการทดลองทางการแพทย์.
ตะเภาดู สร้อยนกเขา (๒).
ตะเภาน. เรียกอ้อยพันธุ์ที่ลำโต ปล้องสั้น สีขาว เปราะ ว่า อ้อยตะเภา, อ้อยสำลี ก็เรียก.
ตะเภาชื่อหมากพันธุ์ต้นเตี้ย.
ตะเภาน. ชื่อขันชนิดหนึ่ง มีขนาดใหญ่ ปากกว้างประมาณ ๒ คืบ.
ตะเภาเดียวกันน. ทำนองเดียวกัน, ลักษณะเดียวกัน.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- You're only saying that so I won't have to feel the pain so bad when you leave.โอเค ขอโทษทีที่ว่านาย ว่าเหมือนหมูตะเภาทดลอง G-Force (2009)
Keep believing that. Whatever works for you.ฟังนะ ฉันจะบอกอะไรให้ ฉันหน่วยจู่โจม ที่บังเอิญเหมือน หนูตะเภาพวกนั้น G-Force (2009)
[yowling]เรากำลังหาหนูตะเภา 3 ตัวกับ ตุ่น G-Force (2009)
Guinea pig?หนูตะเภาA Test of Time (2012)
Guinea pig, sidewinder, what?-หนูตะเภา ไซด์ไวเดอร์ ตัวอะไร Woman in Black (2012)
Yellow Bird, Eagle Eye, Guinea Pig Joe!นกสีเหลือง, ตาเหยี่ยว, หนูตะเภา โจ! The Secret Life of Pets (2016)
Tom, this isn't a mouse. This is not a monkey.ทอม นี่ไม่ใช่หนูตะเภา ไม่ใช่ลิงนะ The Space Between Us (2017)
I don't. 'Cause I'm not the one who uses people as a fucking guinea pigs!ฉันทำไม่ได้ 'สาเหตุที่ฉันไม่ได้เป็นคนที่ใช้คนเป็นหมูร่วมเพศตะเภาCubeº: Cube Zero (2004)
The usual, dogs, cats, horses, guinea pigs, rats.ก็ทั่วไปน่ะ หมา แมว ม้า หนูตะเภา หนู Ratatouille (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตะเภา[n.] (taphao) EN: seagoing junk ; chinese junk   FR: jonque f] ; jonque chinoise [f]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
guinea pigหนูตะเภา,สิ่งที่ใช้เป็นเครื่องทดลอง

English-Thai: Nontri Dictionary
GUINEA guinea pig(n) หนูตะเภา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top