ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

crasis

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -crasis-, *crasis*, crasi
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา crasis มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *crasis*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blood dyscrasiasความผิดปกติทางเม็ดเลือด
crasis(แคร'ซิส) n. ส่วนประกอบ,องค์ประกอบ -pl. crases

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
spermacrasiaภาวะขาดตัวอสุจิ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Blood Dyscrasiaโรคเลือด,ความผิดปกติของเลือด,การเปลี่ยนแปลงเส้นเลือดในจอตาเนื่องจากโรค,การเปลี่ยนแปลงของเม็ดเลือด,ระบบโลหิต,เลือดออกร่วมกับโรคทางโลหิต,ความผิดปกติเกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือด,โรคเลือด,ความผิดปกติของเลือด,ความผิดปกติในเลือด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She had all sorts of wonderful idiosyncrasies.ชั้นว่าก็ดีนะทำให้หายเครียดได้ Good Will Hunting (1997)
Those little idiosyncrasies that only I knew about.ไอ้เรื่องติงต๊องแบบนี้แหละที่ชั้นรู้ดี Good Will Hunting (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
crasiEvery writer writes in the way that accords with his own idiosyncrasies.

CMU English Pronouncing Dictionary
IDIOSYNCRASIES    IH2 D IY0 OW0 S IH1 N K R AH0 S IY2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
idiosyncrasies    (n) ˌɪdɪəʳsˈɪŋkrəsɪz (i2 d i@ s i1 ng k r @ s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Veranlagung {f} | Veranlagungen {pl}idiosyncrasy | idiosyncrasies [Add to Longdo]
Dyskrasie {f} [med.]dyscrasia [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crasis \Cra"sis\ (kr?"s?s), n. [LL., temperament, fr. Gr. ????,
   fr. ???? to mix.]
   1. (Med.) A mixture of constituents, as of the blood;
    constitution; temperament.
    [1913 Webster]
 
   2. (Gram.) A contraction of two vowels (as the final and
    initial vowels of united words) into one long vowel, or
    into a diphthong; syn[ae]resis; as, cogo for coago.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top