ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ฉุกเฉิน

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฉุกเฉิน-, *ฉุกเฉิน*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ทางออกฉุกเฉิน(n) emergency exit

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฉุกเฉิน(adj) emergency, See also: crisis, exigent, urgent, critical, Syn. เร่งด่วน, รีบด่วน, เร่งรีบ, ฉับพลัน, Ant. ปกติ, Example: รัฐบาลต้องกำลังตำรวจและทหารให้เตรียมพร้อมเพื่อป้องกันเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้น, Thai Definition: ที่เป็นไปโดยปัจจุบันทันด่วนและจะต้องรีบแก้ไขโดยฉับพลัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฉุกเฉินว. ที่เป็นไปโดยปัจจุบันทันด่วนและจะต้องรีบแก้ไขโดยฉับพลัน เช่น เหตุฉุกเฉิน, ที่อาจเป็นภัยต่อความมั่นคงหรือความปลอดภัยแห่งราชอาณาจักร เช่น ภาวะฉุกเฉิน สถานการณ์ฉุกเฉิน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
emergentฉุกเฉิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Emergencies, Abdominalฉุกเฉินในช่องท้อง [การแพทย์]
Emergencies, Pediatricฉุกเฉินในเด็ก [การแพทย์]
Emergencies, Thoracic Cardiovascularฉุกเฉินทางระบบทางเดินหายใจหัวใจและหลอดเลือด [การแพทย์]
Genitourinary Emergenciesฉุกเฉินเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I have an emergency call on line five from a Mr Hamm.มีโทรศัพท์ฉุกเฉินสาย 5 จากคุณแฮมม์ค่ะ Airplane! (1980)
Check down the field for emergency equipment.ตรวจสอบสนามบิน สำหรับอุปกรณ์ฉุกเฉิน Airplane! (1980)
I understand there's an emergency.ฉันเข้าใจว่ามีเหตุฉุกเฉิน Airplane! (1980)
Every piece of emergency equipment you can reach.อุปกรณ์ฉุกเฉินทุกชิ้นที่คุณหยิบถึง Airplane! (1980)
Tower to all emergency vehicles, runway is niner.หอควบคุมเรียก ยานพาหนะฉุกเฉิน รันเวย์ที่ 9 Airplane! (1980)
If you land too fast, use your emergency brakes. Red handle's right in front.ลงพื้นเร็วเกินไป ใช้เบรคฉุกเฉินของคุณ ที่จับสีแดงข้างหน้า Airplane! (1980)
I repeat: this is a police emergency.ผมทำซ้ำ นี่คือฉุกเฉินตำรวจ First Blood (1982)
Come in, over.ฉุกเฉิน... ทราบแล้วเปลี่ยน The Thing (1982)
-In an emergency, even you can do it.ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินแม้คุณ สามารถทำมัน 2010: The Year We Make Contact (1984)
-What kind of emergency?สิ่งที่ชนิดของฉุกเฉิน? 2010: The Year We Make Contact (1984)
Only communications of an emergency distress nature are allowed between the Leonov and Discovery.การสื่อสารเฉพาะฉุกเฉิน ธรรมชาติความทุกข์ที่ได้รับ อนุญาต ระหว่าง ลีอนอฟ และ ดิสคัเฟอ รี 2010: The Year We Make Contact (1984)
we are prepared for this contingency.- เรามีแผนรับสถานการณ์ฉุกเฉินแบบนี้แล้ว Spies Like Us (1985)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉุกเฉิน[chukchoēn] (n) EN: emergency ; crisis  FR: urgence [ f ] ; crise [ f ]
ฉุกเฉิน[chukchoēn] (adj) EN: urgent ; critical ; pressing  FR: urgent ; critique

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exigent(adj) ฉุกเฉิน, See also: เร่งด่วน, จำเป็น, Syn. critical, pressing, urgent

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abrupt(อะบรัพทฺ') adj. ทันใด, ทันที, ปัจจุบันทันด่วน, ฉุกเฉิน, คับขัน, ฉับพลัน, หยาบ, หยาบคาย, ไม่ติดต่อกัน, ขาดตอนกัน, Syn. precipitate, sudden, Ant. expected, smooth
aid(เอด) vt., n. ช่วยเหลือ, สงเคราะห์, อนุเคราะห์, ช่วยฉุกเฉิน, ผู้ช่วย, ผู้อุปถัมภ์, การอาศัย, แรงช่วย, สิ่งช่วย. -aider n. -aidful adj.
airlift(แอร์' ลิฟทฺ) n. ระบบการโดยสารหรือขนส่งด้วยเครื่องบิน (โดยเฉพาะในเวลาฉุกเฉิน) ; -vt. ขนส่ง (คนหรือสินค้า) ทางเครื่องบิน
clamant(เคล'เมินทฺ) adj. อึกทึก, เสียงดัง, รีบด่วน, ฉุกเฉิน
conjuncture(คอนจังคฺ'เชอะ) n. การรวมกัน, การเชื่อมผนึก, เหตุการณ์ทั้งหลายรวมกัน, ภาวะฉุกเฉิน, See also: conjunctural adj. ดูconjuncture, Syn. concatenation, juncture, connection
contingent(คันทิน'เจินทฺ) adj. บังเอิญ, ซึ่งไม่คาดหมายมาก่อน, ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้, ไม่แน่นอน, ซึ่งใช้ในยามฉุกเฉิน, Syn. fortutious
crisis(ไคร'ซิส) n. วิกฤติกาล, เหตุการณ์ฉุกเฉิน, ขั้นฉุกเฉิน, ขั้นที่เป็นตายเท่ากัน, ช่วงเวลาชี้ขาด, ขั้นหัวเลี้ยวหัวต่อ, See also: crisic adj. ดูcrisis --pl. crises -Conf. crises, Syn. turning point, emergency
emergency(อิเมอ'เจินซี) n. ภาวะฉุกเฉิน, กรณีฉุกเฉิน, ภาวะปัจจุบันทันด่วน, Syn. strait
emergent(อีเมอ'เจินทฺ) adj. ซึ่งโผล่ออกมา, ซึ่งปรากฎออกมา, ฉุกเฉิน, ปัจจุบันทันด่วน.
exigence(เอค'ซิเจินซฺ, -ซี) n. ภาวะฉุกเฉิน, ความต้องการ, ความจำเป็น, เรื่องด่วน, เหตุฉุกเฉิน., Syn. necessity

English-Thai: Nontri Dictionary
ambulance(n) รถพยาบาล, รถฉุกเฉิน
crisis(n) วิกฤติกาล, ภาวะฉุกเฉิน, ภาวะล่อแหลม
emergency(n) เหตุฉุกเฉิน, ภาวะฉุกเฉิน, กรณีฉุกเฉิน, เหตุปัจจุบันทันด่วน
exigency(n) เหตุด่วน, เหตุฉุกเฉิน, เรื่องด่วน, ความจำเป็น
exigent(adj) ด่วน, ฉุกเฉิน, เร่งด่วน, รีบด่วน
exit(n) ทางออก, ประตูฉุกเฉิน, การจากไป, การตาย
expedient(n) วิธีฉุกเฉิน, วิธีเฉพาะกาล, วิธีสะดวก
urgency(n) ความรีบด่วน, ภาวะฉุกเฉิน
urgent(adj) ด่วน, เร่งรีบ, ฉุกเฉิน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
救急[きゅうきゅう, kyuukyuu] (n) ฉุกเฉิน (ช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน)

German-Thai: Longdo Dictionary
Krankenwagen(n) |der, pl. Krankenwagen| รถพยาบาล, รถฉุกเฉินบรรทุกคนป่วย
Notfall(n) |der, pl. Notfälle| เหตุฉุกเฉิน, กรณีฉุกเฉิน
Notlandung(n) |die, pl. Notlandungen| การลงจอดฉุกเฉินของเครื่องบิน เช่น Nach dem Start war die Maschine beim Versuch einer Notlandung in ein Hochhaus gestürzt.
Notausgang(n) |der, pl. Notausgänge| ทางออกฉุกเฉิน เช่น Notausgänge müssen den Gesetzen und Vorschriften entsprechen. Sie stellen sicher, dass im Gefahrenfall das Gebäude sicher verlassen werden kann.

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top