ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

crisis

K R AY1 S AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -crisis-, *crisis*, crisi
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crisis(n) ช่วงที่มีปัญหาร้ายแรง, See also: ช่วงวิกฤต, Syn. crucial time, decisive time
crisis(n) ช่วงเวลาที่เป็นตายเท่ากัน, See also: ช่วงเวลาที่อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันของโรค

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crisis(ไคร'ซิส) n. วิกฤติกาล, เหตุการณ์ฉุกเฉิน, ขั้นฉุกเฉิน, ขั้นที่เป็นตายเท่ากัน, ช่วงเวลาชี้ขาด, ขั้นหัวเลี้ยวหัวต่อ, See also: crisic adj. ดูcrisis --pl. crises -Conf. crises, Syn. turning point, emergency

English-Thai: Nontri Dictionary
crisis(n) วิกฤติกาล, ภาวะฉุกเฉิน, ภาวะล่อแหลม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
crisisจุดวิกฤต [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
crisis governmentรัฐบาลยามวิกฤต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Crisisระยะวิกฤต [การแพทย์]
Crisis interventionการปรับตัวต่อภาวะวิกฤต [TU Subject Heading]
Crisis Interventionการปรับตัวต่อภาวะวิกฤต [การแพทย์]
Crisis managementการบริหารในสภาวะวิกฤติ [TU Subject Heading]
Crisis, Myedemaวิกฤตจากต่อมธัยรอยด์พร่อง [การแพทย์]
Crisis, Psychosocialวิกฤตทางจิตสังคม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There's no urgent message. There's no crisis in your affairs - beyond the usual.ไม่มีข้อความด่วนเป็น มีภาวะวิกฤตในกิจการของคุณไม่ได้ The Russia House (1990)
We have something of a crisis going on.พอดีเรามีเรื่องด่วนที่ต้องสะสางน่ะครับ In the Mouth of Madness (1994)
Now that this crisis is behind us. -ขณะนี้วิกฤติคงผ่านพ้นไปแล้ว และทรูแมนก็กลับเป็นคนเดิม The Truman Show (1998)
It's not quite the crisis situation you imagine.มันไม่ได้เลวร้ายอย่างที่พ่อคิดนะคะ จูบหรอ? 10 Things I Hate About You (1999)
But if this crisis isn't resolved soon and a country under our protection is threatened, we will have no choice but to defend our interests.และตอน นี้ดูเหมือนว่าคุณ เลียวโนเวนส์ ใช่ Anna and the King (1999)
I think this is the worst crisis of confidence in business.ผมคิดว่านี่เป็นวิกฤตศรัทธาครั้งร้ายแรงที่สุด ในวงการธุรกิจ The Corporation (2003)
And we know we're at a crisis when somebody can go into a hospital and get a staff infection and it cant be cured and they die.เราตกอยู่ในวิกฤตการณ์ที่ คนไข้บางคนไปโรงพยาบาลและติดเชื้อ ที่รักษาไม่ได้และเสียชีวิต The Corporation (2003)
See, a crisis separates the real men from the pretenders.ดูไว้นะ, ช่วงที่วิกฤตแบบนี้ คุณจะได้เห็นตัวตนที่แท้จริงของใครบางคน Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
Click on the Crisis folder, you'll see a list of empty rooms, give 'em fourth-floor, comp 'em for tonight and tomorrow.คลิกที่โฟลเดอร์ฉุกเฉิน จะเห็นรายชื่อของห้องที่ยังว่างอยู่ ให้พวกเขาพักที่ชั้น 4 ให้เขาพักฟรีไปเลย คืนนี้และพรุ่งนี้ด้วย Red Eye (2005)
He's the one who brought this crisis upon our corporation.เจ้านั่นเป็นคนทำให้บริษัท ต้องเข้าขั้นวิกฤต Boys Over Flowers (2005)
The Vatican faces a crisis of faith unprecedented.สำนักวาติกันจะเผชิญหน้ากับวิกฤตศรัทธาครั้งสำคัญ The Da Vinci Code (2006)
You know, given that I'm in a bit of a personal crisis and I find myself in a total stranger's home in a town that I can't actually remember the name of and considering that you showed up and you're, like, insanely good-looking and really drunk and probably won't remember me anyway I'm thinking we should have sex.ถ้าคิดว่าฉันกำลังมีปัญหาส่วนตัว และมาอยู่บ้านคนแปลกหน้า อยู่ในเมืองที่ฉันจำชื่อไม่ได้ด้วยซ้ำ The Holiday (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
crisisA global crisis is at hand.
crisisBecause of his determination, he was able to tide over the crisis.
crisisBritain's currency crisis has turned into a political one over government failure to stop the pound going into free-fall.
crisisHe was cool in the crisis.
crisisIn a crisis you must get in tough with your teacher.
crisisIn a crisis you must keep your head.
crisisIt is essential to keep calm in time of crisis and avoid going haywire.
crisisIt was under these circumstances that the constitutional crisis began.
crisisObstetric care in crisis as the number of obstetricians continues to fall.
crisisOur country is in a crisis.
crisisPeople are saying that the crisis is over.
crisisThanks to his bold decision, he was able to ride out the crisis.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาวะวิกฤติ(n) crisis, Example: การที่ประเทศไทยประสบภาวะวิกฤติทางด้านการเงินอย่างรุนแรง ส่งผลให้ประชาชนไม่เชื่อมั่นในสถาบันการเงิน, Thai Definition: สภาพที่อยู่ในขั้นอันตราย หรือช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ
วิกฤติ(n) crisis, Example: แม้ว่าประธานาธิบดีจะยอมลาออกไปแล้ว แต่วิกฤติทางเศรษฐกิจของอินโดนีเซียก็ยังคงอยู่, Thai Definition: (เวลา หรือเหตุการณ์) ขั้นอันตรายที่อยู่ในระยะหัวเลี้ยวหัวต่อขั้นแตกหัก จะไปทางดีหรือทางร้ายก็ได้
มรสุม(n) crisis, See also: difficulty, obstacle, disturbance, Syn. ความปั่นป่วน, อุปสรรค, วิกฤต, Example: นายไคฟูอาศัยความเป็นคนมือสะอาดของตัวเอง เอาตัวรอดจากมรสุมทางการเมืองมาได้
วิกฤตการณ์(n) crisis, See also: emergency, Syn. วิกฤติการณ์, Example: ชาวมุสลิมได้รับผลกระทบกระเทือนจากวิกฤตการณ์นี้มากกว่าผู้อื่น, Thai Definition: เหตุการณ์อันวิกฤต
ฉุกเฉิน(adj) emergency, See also: crisis, exigent, urgent, critical, Syn. เร่งด่วน, รีบด่วน, เร่งรีบ, ฉับพลัน, Ant. ปกติ, Example: รัฐบาลต้องกำลังตำรวจและทหารให้เตรียมพร้อมเพื่อป้องกันเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้น, Thai Definition: ที่เป็นไปโดยปัจจุบันทันด่วนและจะต้องรีบแก้ไขโดยฉับพลัน
วิกฤติการณ์(n) crisis, See also: pinch, emergency, Syn. วิกฤตการณ์, Example: ช่วงวัยที่จะเกิดวิกฤติการณ์ หรือปัญหายุ่งยากในการปรับตัวได้มากที่สุดได้แก่วัยรุ่น, Thai Definition: เหตุการณ์อันวิกฤติ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉุกเฉิน[chukchoēn] (n) EN: emergency ; crisis  FR: urgence [ f ] ; crise [ f ]
การปฏิบัติการฉุกเฉิน[kān patibatikān chukchoēn] (n, exp) EN: crisis management
คับขัน[khapkhan] (adj) EN: critical ; trouble ; urgent ; emergent ; tight ; crisis ; imperative ; pressing  FR: critique ; décisif ; crucial ; difficile
มรสุม[mørasum] (n) EN: crisis ; difficulty ; obstacle ; disturbance  FR: crise [ f ] ; difficulté [ f ] ; obstacle [ m ]
วิกฤต = วิกฤติ[wikrit] (n) EN: crisis  FR: crise [ f ]
วิกฤตเศรษฐกิจ[wikrit sētthakit] (n, exp) EN: economic crisis  FR: crise économique [ f ]
วิกฤตการณ์[wikrittakān] (n) EN: crisis ; critical period ; emergency  FR: crise [ f ] ; urgence [ f ]
วิกฤตกาล[wikrittakān] (n) EN: crisis
วิกฤตการณ์ด้านพลังงาน[wikrittakān dān phalang-ngān] (n, exp) EN: energy crisis  FR: crise énergétique [ f ]
วิกฤตการณ์ค่าเงิน[wikrittakān khā ngoen] (n, exp) EN: currency crisis  FR: crise monétaire [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CRISIS K R AY1 S AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
crisis (n) krˈaɪsɪs (k r ai1 s i s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
危机[wēi jī, ㄨㄟ ㄐㄧ, / ] crisis, #2,778 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einsatzzentrum { n } für Krisenfällecrisis centre [Add to Longdo]
Krisenmanagement { n }crisis management [Add to Longdo]
Krise { f } | Krisen { pl } | in eine Krise geratencrisis | crises | to enter a state of crisis [Add to Longdo]
Krisenstab { m }crisis team [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイデンティティークライシス[aidenteitei-kuraishisu] (n) identity crisis [Add to Longdo]
アイデンティティクライシス[aidenteiteikuraishisu] (n) identity crisis [Add to Longdo]
オイルショック[oirushokku] (n) oil crisis, es. 1973 OPEC oil crisis (wasei [Add to Longdo]
キューバ危機[キューバきき, kyu-ba kiki] (n) Cuban Missile Crisis (1962) [Add to Longdo]
クライシス[kuraishisu] (n) crisis; (P) [Add to Longdo]
クライシスマネージメント[kuraishisumane-jimento] (n) crisis management [Add to Longdo]
ゲルピン[gerupin] (n) (abbr) money-shortage crisis (ger [Add to Longdo]
スエズ動乱[スエズどうらん, suezu douran] (n) Suez Crisis (1956) [Add to Longdo]
ピンチ[pinchi] (n) (1) crisis (eng [Add to Longdo]
ミドルエージクライシス[midorue-jikuraishisu] (n) mid-life crisis (wasei [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crisis \Cri"sis\ (kr?"s?s), n.; pl. {Crises} (-s?z). [L. crisis,
   Gr. ????, fr. ???? to separate. See {Certain}.]
   1. The point of time when it is to be decided whether any
    affair or course of action must go on, or be modified or
    terminate; the decisive moment; the turning point.
    [1913 Webster]
 
       This hour's the very crisis of your fate. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       The very times of crisis for the fate of the
       country.               --Brougham.
    [1913 Webster]
 
   2. (Med.) That change in a disease which indicates whether
    the result is to be recovery or death; sometimes, also, a
    striking change of symptoms attended by an outward
    manifestation, as by an eruption or sweat.
    [1913 Webster]
 
       Till some safe crisis authorize their skill.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 crisis
   n 1: an unstable situation of extreme danger or difficulty;
      "they went bankrupt during the economic crisis"
   2: a crucial stage or turning point in the course of something;
     "after the crisis the patient either dies or gets better"

From Spanish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-spa-eng]:

 crisis
  crisis; depression; emergency(krizo)

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 crisis /krisəs/
  crisis; depression; emergency

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top