ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cramp

K R AE1 M P   
94 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cramp-, *cramp*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cramp[N] ตะคริว, Syn. spasm, crick, pang
cramp[VI] เป็นตะคริว
cramp[N] การจำกัด
cramp[VT] ขัดขวาง, Syn. hamper, obstruct
cramp[VT] จำกัด, Syn. confine
cramp[N] เหล็กคีบ, See also: คีม
cramps[N] การปวดช่องท้อง
cramped[ADJ] คับแคบ, Syn. narrow, confined
cramped[ADJ] ซึ่งถูกอัดแน่นอยู่, Syn. crowded
cramped[ADJ] ที่อ่านยาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cramp(แครมพฺ) n. ตะคริว,อาการปวดท้องอย่างกะทันหัน,อุปกรณ์หรือโครงยึด,สิ่งยึด,ภาวะที่เป็นตะคริว,ภาวะที่ถูกยึด adj. เข้าใจยาก,อ่านยาก,ยาก,หด,คับแคบ, Syn. contraction
crampon(แครม'เพิน) n. เหล็กยึด,เหล็กเกราะ,ตะขอโลหะ,ตะปูยึดปลายแหลมบนพื้นรองเท้าย่ำหิมะ
abdominal crampปวดเกร็งท้อง

English-Thai: Nontri Dictionary
cramp(n) ตะคริว
cramp(vt) จำกัด,ทำให้แคบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
crampตะคริว, ตะคริวชัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cramp, heatตะคริวเหตุร้อน, ตะคริวชักเหตุร้อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Crampตะคริว [การแพทย์]
Cramp, Heatตะคริวเนื่องจากความร้อน [การแพทย์]
Cramp, Miner'sตะคริวในพวกที่ทำงานในบ่อถ่านหิน [การแพทย์]
Cramp, Nightกล้ามเนื้อขาเกร็งตอนกลางคืน [การแพทย์]
Cramp, Stokers'ตะคริวในพวกที่ทำงานหน้าเตาไฟ [การแพทย์]
Crampingตะคริว [การแพทย์]
Cramps, Mosquitoคีมจับชนิดเล็ก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Go on. Cramp if you want to.ตะคริวถ้าคุณต้องการ The Old Man and the Sea (1958)
"God help me to have the cramp go, " he thought.พระเจ้าช่วยให้ฉันที่จะมีตะคริว ไป เขาคิดว่า. เพราะฉันไม่ทราบว่า The Old Man and the Sea (1958)
- Don't let me cramp your style.- อย่าให้ฉันมาขวางชีวิตนายเลย. Ice Age (2002)
Well, I don't want to cramp you here. That's what you mean to do!แต่นั่นแหละที่นายทำ นั่นแหละที่นายตั้งใจทำ I Heart Huckabees (2004)
- You did all right. - I didn't want to cramp your style.แล้วฉันก็ได้เรียนรู้ Shaun of the Dead (2004)
You're gonna cramp my styleเธออยู่ด้วย เสียภาพพจน์หมด Saving Face (2004)
Guess they didn't want me to cramp his style.เดาว่าพวกเขาไม่ต้องการให้ผม ขัดขวางการทำงานของเขา Mr. Monk and the Other Detective (2005)
You see, slaughtering all those men of yours has.... Well, it's left a nasty cramp in my leg so kneeling will be hard for me.ข้าจักลบแม้แต่ความทรงจำ ของสปาร์ทาออกจากประวัติศาสตร์ 300 (2006)
'Cause I'm starting to cramp like a - - Son of a bitch.เพราะตะคริวกินขาฉันจะแย่แล้ว ...นรกเอ้ย It's the Great Pumpkin, Sam Winchester (2008)
Orson, don't cramp the boy's style.ออร์สัน อย่าขัดสไตล์ของเด็กผู้ชายสิคะ What More Do I Need? (2008)
♪ Don't you cramp my style I'm a real wild child# Don't you cramp my style I'm a real wild child Nowhere Boy (2009)
♪ Don't you cramp my style I'm a real wild child# Don't you cramp my style I'm a real wild child Nowhere Boy (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
crampI got cramp in my leg while swimming.
crampI have bad cramps when I have my period.
crampI have leg cramps.
crampI want to move out of this cramped room as soon as I can.
crampMy leg cramped up as I ran down the stairs to catch a train, and I had to sit down right there in the middle of the stairway.
crampRecently I get leg cramps when I sleep.
crampThis medicine will ease your cramps.
crampThis room is cramped.
crampTrain compartments soon get cramped.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คับแคบ[V] narrow, See also: cramp, restrict, close, limit, contract, Syn. แคบ, เล็ก, จำกัด, Ant. กว้าง, ใหญ่, Example: ทุกครั้งที่มีการแสดง เมื่อมีชาวบ้านไปใช้บริการมากขึ้นทำให้สถานที่คับแคบลงเรื่อยๆ, Thai definition: มีบริเวณน้อย, ไม่พออยู่
ตะคริว[N] cramp, See also: painful spasmodic muscular contraction, Syn. ตะคิว, Example: ขาของเขาเป็นตะคริวบ่อยๆ เพราะเลือดลมเดินไม่สะดวก, Thai definition: อาการหดตัวของกล้ามเนื้อและค้างอยู่ ทำให้เกิดการเจ็บปวด
ตะคิว[N] cramps, See also: spasm, Syn. ตะคริว, Example: เมื่อคืนผมเป็นตะคิวกลางดึก, Thai definition: อาการหดตัวของกล้ามเนื้อและค้างอยู่ ทำให้เกิดการเจ็บปวด
ตะคิว[N] cramps, See also: spasm, Syn. ตะคริว, Example: เมื่อคืนผมเป็นตะคิวกลางดึก, Thai definition: อาการหดตัวของกล้ามเนื้อและค้างอยู่ ทำให้เกิดการเจ็บปวด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชัก[v.] (chak) EN: convulse ; twitch ; be cramped ; be subject to spasms ; have convulsions   
อึดอัด[v.] (eut-at) EN: have tight chest ; be suffocating ; feel uncomfortable ; be uneasy ; feel cramped ; be not satisfied   FR: être mal à l'aise ; se sentir oppressé
อึดอัด[adj.] (eut-at) EN: cramped   FR: gêné ; mal à l'aise
คับแคบ [adj.] (khapkhaēp) EN: narrow ; small ; cramped ; restricted ; close ; limited ; contracted   FR: étroit ; exigu
เกาะติด[v.] (kǿtit) EN: adhere ; attach ; fasten ; fix ; stick   FR: s'agripper ; se cramponner
เป็นเหน็บ[n.] (pen nep) EN: cramp   FR: crampe [f]
เป็นตะคริว[v. exp.] (pen takhriū) EN: get a cramp ; have a cramp   FR: avoir une crampe
รองเท้าตะปู[n. exp.] (røngthāo tapū) EN: spiked shoes   FR: chaussures à crampons [fpl]
ตะคิว[n.] (takhiū) EN: cramp (in the body)   FR: crampe [f]
ตะคริว[n.] (takhriū = takhriu) EN: cramp ; painful spasmodic muscular contraction   FR: crampe [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CRAMP K R AE1 M P
CRAMPS K R AE1 M P S
CRAMPED K R AE1 M P T
CRAMPON K R AE1 M P AO0 N
CRAMPING K R AE1 M P IH0 NG
CRAMPONS K R AE1 M P AO0 N Z
CRAMPTON K R AE1 M P T AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cramp (v) krˈæmp (k r a1 m p)
cramps (v) krˈæmps (k r a1 m p s)
cramped (v) krˈæmpt (k r a1 m p t)
crampon (n) krˈæmpɒn (k r a1 m p o n)
cramping (v) krˈæmpɪŋ (k r a1 m p i ng)
crampons (n) krˈæmpɒnz (k r a1 m p o n z)
cramp-iron (n) krˈæmp-aɪən (k r a1 m p - ai @ n)
cramp-irons (n) krˈæmp-aɪənz (k r a1 m p - ai @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
扒钉[bā dīng, ㄅㄚ ㄉㄧㄥ, / ] cramp, #687,236 [Add to Longdo]
[, ㄐㄩˊ, ] cramped; narrow, #708,266 [Add to Longdo]
拘挛[jū luán, ㄐㄩ ㄌㄨㄢˊ, / ] cramps; muscular spasm; fig. constrained; ill at ease [Add to Longdo]
锔子[jū zi, ㄐㄩ ㄗ˙, / ] cramp for mending pottery [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Krampf {m} | Krämpfe {pl}cramp | cramps [Add to Longdo]
Wadenkrampf {m} [med.]cramp in the calf [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
こむら返り;腓返り[こむらがえり, komuragaeri] (n) cramp in the leg [Add to Longdo]
クランポン[, kuranpon] (n) crampon (fre [Add to Longdo]
胃痙攣[いけいれん, ikeiren] (n) stomach cramps [Add to Longdo]
引きつる(P);引き攣る;引攣る[ひきつる, hikitsuru] (v5r) to have a cramp (spasm, convulsion, twitch); to become stiff; (P) [Add to Longdo]
引き吊り[ひきつり, hikitsuri] (n) scar; cramp [Add to Longdo]
引き攣り;引攣り[ひきつり, hikitsuri] (n) (1) scar; (2) spasm; twitch; cramp [Add to Longdo]
引っ攣り;引っ釣り[ひっつり, hittsuri] (n) (1) (obsc) (See 引き攣り・1) scar; (2) (See 引き攣り・2) spasm; twitch; cramp [Add to Longdo]
引攣れる[ひきつれる, hikitsureru] (v1,vi) to have a cramp [Add to Longdo]
狭苦しい[せまくるしい, semakurushii] (adj-i) cramped [Add to Longdo]
狭小[きょうしょう, kyoushou] (adj-na,n) narrow; cramped; small-sized [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cramp \Cramp\ (kr[a^]mp), n. [OE. crampe, craumpe; akin to D. &
   Sw. kramp, Dan. krampe, G. krampf (whence F. crampe), Icel.
   krappr strait, narrow, and to E. crimp, crumple; cf. cram.
   See {Grape}.]
   1. That which confines or contracts; a restraint; a shackle;
    a hindrance.
    [1913 Webster]
 
       A narrow fortune is a cramp to a great mind.
                          --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
       Crippling his pleasures with the cramp of fear.
                          --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   2. (Masonry) A device, usually of iron bent at the ends, used
    to hold together blocks of stone, timbers, etc.; a cramp
    iron.
    [1913 Webster]
 
   3. (Carp.) A rectangular frame, with a tightening screw, used
    for compressing the joints of framework, etc.
    [1913 Webster]
 
   4. A piece of wood having a curve corresponding to that of
    the upper part of the instep, on which the upper leather
    of a boot is stretched to give it the requisite shape.
    [1913 Webster]
 
   5. (Med.) A spasmodic and painful involuntary contraction of
    a muscle or muscles, as of the leg.
    [1913 Webster]
 
       The cramp, divers nights, gripeth him in his legs.
                          --Sir T. More.
    [1913 Webster]
 
   6. (Med.) A paralysis of certain muscles due to excessive
    use; as, writer's cramp; milker's cramp, etc.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Cramp bone}, the patella of a sheep; -- formerly used as a
    charm for the cramp. --Halliwell. "He could turn cramp
    bones into chess men." --Dickens.
 
   {Cramp ring}, a ring formerly supposed to have virtue in
    averting or curing cramp, as having been consecrated by
    one of the kings of England on Good Friday.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cramp \Cramp\, v. t. [imp. & p. p. {Cramped} (kr[a^]mt; 215); p.
   pr. & vb. n. {Cramping}.]
   1. To compress; to restrain from free action; to confine and
    contract; to hinder.
    [1913 Webster]
 
       The mind my be as much cramped by too much knowledge
       as by ignorance.           --Layard.
    [1913 Webster]
 
   2. To fasten or hold with, or as with, a cramp.
    [1913 Webster]
 
   3. Hence, to bind together; to unite.
    [1913 Webster]
 
       The . . . fabric of universal justic is well cramped
       and bolted together in all its parts. --Burke.
    [1913 Webster]
 
   4. To form on a cramp; as, to cramp boot legs.
    [1913 Webster]
 
   5. To afflict with cramp.
    [1913 Webster]
 
       When the gout cramps my joints.    --Ford.
    [1913 Webster]
 
   {To cramp the wheels of wagon}, to turn the front wheels out
    of line with the hind wheels, so that one of them shall be
    against the body of the wagon.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cramp \Cramp\, a. [See {Cramp}, n.]
   Knotty; difficult. [R.]
   [1913 Webster]
 
      Care being taken not to add any of the cramp reasons
      for this opinion.            --Coleridge.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cramp
   n 1: a painful and involuntary muscular contraction [syn:
      {spasm}, {cramp}, {muscle spasm}]
   2: a clamp for holding pieces of wood together while they are
     glued
   3: a strip of metal with ends bent at right angles; used to hold
     masonry together [syn: {cramp}, {cramp iron}]
   v 1: secure with a cramp; "cramp the wood"
   2: prevent the progress or free movement of; "He was hampered in
     his efforts by the bad weather"; "the imperialist nation
     wanted to strangle the free trade between the two small
     countries" [syn: {hamper}, {halter}, {cramp}, {strangle}]
   3: affect with or as if with a cramp
   4: suffer from sudden painful contraction of a muscle

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top