ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ตะคริว

   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตะคริว-, *ตะคริว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตะคริว[N] cramp, See also: painful spasmodic muscular contraction, Syn. ตะคิว, Example: ขาของเขาเป็นตะคริวบ่อยๆ เพราะเลือดลมเดินไม่สะดวก, Thai definition: อาการหดตัวของกล้ามเนื้อและค้างอยู่ ทำให้เกิดการเจ็บปวด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตะคริว, ตะคิวน. อาการหดตัวของกล้ามเนื้อและค้างอยู่ ทำให้เกิดการเจ็บปวด.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
crampตะคริว, ตะคริวชัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dactylospasmตะคริวนิ้ว (มือหรือเท้า) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
systremmaตะคริวน่อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cramp, heatตะคริวเหตุร้อน, ตะคริวชักเหตุร้อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
heat crampตะคริวเหตุร้อน, ตะคริวชักเหตุร้อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Crampตะคริว [การแพทย์]
Cramp, Heatตะคริวเนื่องจากความร้อน [การแพทย์]
Cramp, Miner'sตะคริวในพวกที่ทำงานในบ่อถ่านหิน [การแพทย์]
Cramp, Stokers'ตะคริวในพวกที่ทำงานหน้าเตาไฟ [การแพทย์]
Crampingตะคริว [การแพทย์]
Leg Crampตะคริวขา, ตะคริวที่ขา [การแพทย์]
Muscle Crampตะคริว, ตะคริวกล้ามเนื้อ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Go on. Cramp if you want to.ตะคริวถ้าคุณต้องการ The Old Man and the Sea (1958)
"God help me to have the cramp go, " he thought.พระเจ้าช่วยให้ฉันที่จะมีตะคริว ไป เขาคิดว่า. เพราะฉันไม่ทราบว่า The Old Man and the Sea (1958)
He lay forward, cramping himself against the line with his body... ... putting all his weight on his left hand, and he was asleep.เขานอนข้างหน้าตะคริวตัวเอง กับ สอดคล้องกับร่างกายของเขา วางน้ำหนักของเขาทั้งหมด ในมือซ้ายของเขาและเขาก็หลับ ไป The Old Man and the Sea (1958)
He got a cramp.เขาเป็นตะคริวThe Young Indiana Jones Chronicles (1992)
What? Cramps?เป็นตะคริวเหรอ Junior (1994)
Couldn't help but notice you're taking quinine.ช่วยไม่ได้แต่เผอิญมองไปเห็นพอดี เธอใช้ยาควินินรักษาตะคริว Mr. Monk and the Employee of the Month (2004)
Muscle cramps!ฉันเป็นตะคริว Go Go G-Boys (2006)
Muscle cramps?ตะคริวGo Go G-Boys (2006)
Such an offer only a madman would refuse.สังหารไพร่พลฝ่ายท่านไปมาก ขาข้าจึงยังปวดตะคริวอยู่เลย 300 (2006)
Leg cramp.ขาเป็นตะคริว Open Water 2: Adrift (2006)
- My leg is cramping. - Look, I can fix this.ขาฉันกำลังเป็นตะคริว ดูสิ ฉันทำมันให้หายได้ Pilot (2006)
- Wait, my calf is cramping, man.- เดี๋ยว น่องฉันเป็นตะคริว Halloween (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตะคริว[n.] (takhriū = takhriu) EN: cramp ; painful spasmodic muscular contraction   FR: crampe [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cramp[N] ตะคริว, Syn. spasm, crick, pang
tic[N] ตะคริวที่ใบหน้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cramp(แครมพฺ) n. ตะคริว,อาการปวดท้องอย่างกะทันหัน,อุปกรณ์หรือโครงยึด,สิ่งยึด,ภาวะที่เป็นตะคริว,ภาวะที่ถูกยึด adj. เข้าใจยาก,อ่านยาก,ยาก,หด,คับแคบ, Syn. contraction

English-Thai: Nontri Dictionary
cramp(n) ตะคริว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top