ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คับแคบ

   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คับแคบ-, *คับแคบ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คับแคบ[ADJ] narrow-minded, See also: small-minded, unhelpful, ungenerous, Example: เขาทราบอยู่ก่อนว่าเป็นคนบ้านนั้นตำบลนั้นซึ่งมีใจคับแคบก็จะมีใครที่ไหนเล่ายินดีต้อนรับด้วยความเต็มใจ, Thai definition: ไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
คับแคบ[ADJ] narrow, See also: small, cramped, restricted, close, limited, contracted, Syn. แคบ, เล็ก, จำกัด, Ant. กว้าง, ใหญ่, Example: เด็กชายวัย 7 ขวบซึ่งนั่งจับเจ่าอยู่ ณ มุมหนึ่งภายในบ้านที่คับแคบ, Thai definition: มีบริเวณน้อย, ไม่พออยู่
คับแคบ[V] narrow, See also: cramp, restrict, close, limit, contract, Syn. แคบ, เล็ก, จำกัด, Ant. กว้าง, ใหญ่, Example: ทุกครั้งที่มีการแสดง เมื่อมีชาวบ้านไปใช้บริการมากขึ้นทำให้สถานที่คับแคบลงเรื่อยๆ, Thai definition: มีบริเวณน้อย, ไม่พออยู่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คับแคบว. ไม่กว้างขวางพอ เช่น บ้านคับแคบ, ไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เช่น ใจคอคับแคบ.
คับแคบแอบใจว. อึดอัดใจเต็มทน.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Constrictedคับแคบ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We're short of space.ที่นี่คับแคบไปแล้ว Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
It feels a little confined here. Let's take a walk.ผมว่าที่นี่มันคับแคบไปหน่อย ไปเดินเล่นกันเถอะ As Good as It Gets (1997)
- I said keep it tight. - Sorry.ฉันบอกว่านี้มันคับแคบมาก ขอโทษนะ Resident Evil (2002)
Well, I don't need her To be all smug and snootyดีล่ะ ข้าไม่สนผู้หญิงที่จิตใจคับแคบ และ วันๆก็เอาแต่นอนแล้ว Mulan 2: The Final War (2004)
It's getting a bit cramped in here, so off you go. Did a grand job, Angus.ในนี้มันคับแคบไปหน่อยนะ พวกเธอน่าจะออกไปทำงานข้างนอกนะ แองกัส The Water Horse (2007)
Gonna be a little tight.อาจจะคับแคบไปบ้าง Better Half (2008)
Isn't it too tight to squeeze in with Ki Sun?นี่... ไม่คับแคบเกินกว่าจะเบียดกับคิซุนหรือ? Episode #1.7 (2008)
- Honey, it's cramped in here.-ที่รัก ที่นี่มันคับแคบ Marley & Me (2008)
A stingy guy.จิตใจคับแคบ Episode #1.7 (2009)
A stingy guy.ผู้ชายจิตใจคับแคบ Episode #1.7 (2009)
I have trouble with tight spaces.ผมก็เลยมีปัญหากับที่คับแคบ Devil (2010)
I mean, you know, just to get our-- our lives back together again and on the straight and narrow.ฉันหมายถึง นายรู้นะ เพื่อให้เรา เรากลับมาใช้ชีวิตร่วมกันอีกครั้ง และในแนวตรงและคับแคบ No Más (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คับแคบ [adj.] (khapkhaēp) EN: narrow-minded ; small-minded ; unhelpful ; ungenerous   
คับแคบ [adj.] (khapkhaēp) EN: narrow ; small ; cramped ; restricted ; close ; limited ; contracted   FR: étroit ; exigu

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cramped[ADJ] คับแคบ, Syn. narrow, confined
little[ADJ] ใจแคบ, See also: คับแคบ, Syn. mean, narrow, illiberal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cramp(แครมพฺ) n. ตะคริว,อาการปวดท้องอย่างกะทันหัน,อุปกรณ์หรือโครงยึด,สิ่งยึด,ภาวะที่เป็นตะคริว,ภาวะที่ถูกยึด adj. เข้าใจยาก,อ่านยาก,ยาก,หด,คับแคบ, Syn. contraction
dogholeที่อยู่คับแคบ,ที่อยู่สกปรก
doghutchที่อยู่คับแคบ,ที่อยู่สกปรก
incommodious(อินคะโม' เดียส) adj. ไม่สะดวก, ไม่สบาย, คับแคบ., See also: incommodiously adv. incommodiousness n.
little(ลิท'เทิล) adj. เล็ก,น้อย,ไม่มาก,จ้อย,หน่อย,สักหน่อย,ปลีกย่อย,หยุมหยิม, (ใจ) แคบ,คับแคบ. adv. ไม่เลย,แทบจะไม่,ไม่บ่อย. n. จำนวนเล็กน้อย,ระยะสั้น,ระยะเวลาสั้น -Phr. (little by little ทีละเล็กทีละน้อย), Syn. small, young, mean, weak
muggy(มัก'กี) adj. เปียก,ชื้นและอึดอัด,เปียกชื้นและคับแคบ., See also: muggily adv. mugginess n., Syn. humid,damp
narrow(แน'โร) adj. แคบ,จำกัด,คับแคบ,เกือบไม่สำเร็จ,เกือบไม่พอ,ระมัดระวัง,ประหยัด,ขี้เหนียว vi. กลายเป็นแคบลง vt. ทำให้แคบลง
one-idead(วัน'ไอเดียดฺ) adj. เกี่ยวกับความคิดคับแคบ,เกี่ยวกับวิธีการคิดแบบง่าย ๆ
one-ideaed(วัน'ไอเดียดฺ) adj. เกี่ยวกับความคิดคับแคบ,เกี่ยวกับวิธีการคิดแบบง่าย ๆ
provincial(พระวิน'เชิล) adj. เกี่ยวกับจังหวัด,เกี่ยวกับมณฑล,เกี่ยวกับส่วนภูมิภาค,ใจคับแคบ,ไม่สละสลวย,บ้านนอก. n. ชาวต่างจังหวัด,ชาวบ้านนอก,คนใจแคบ.

English-Thai: Nontri Dictionary
narrow(adj) แคบ,จำกัด,คับแคบ,หวุดหวิด
narrow(vt) ทำให้แคบ,ทำให้คับแคบ,จำกัด,กวดขัน
restrictive(adj) คับแคบ,ถูกจำกัด,ถูกกำหนด

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top