Search result for

ไม้เท้า

(47 entries)
(0.0171 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไม้เท้า-, *ไม้เท้า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม้เท้า[N] staff, See also: cane, walking stick, crutch, strut, Syn. ไม้สักกะเท้า, Example: ชายชราใช้ไม้เท้ายันพื้นค่อยๆ พยุงตัวยืนขึ้นด้วยความระมัดระวัง, Count unit: อัน, Thai definition: ไม้หรือสิ่งอื่นๆ สำหรับถือยันตัวหรือเดิน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ไม้เท้าน. ไม้หรือสิ่งอื่น ๆ สำหรับถือยันตัวหรือเดิน, ไม้สักกะเท้า ก็เรียก
ไม้เท้าชื่อหนึ่งของดาวฤกษ์อุตรภัทรบท มี ๒ ดวง, ดาวแรดตัวเมีย ดาวอุตตรภัทรบท หรือ ดาวอุตตรภัททะ ก็เรียก.
ไม้เท้ายายม่อมน. ชื่อไม้พุ่มชนิด Clerodendrum indicum (L.) Kuntze ในวงศ์ Labiatae ดอกสีขาว ใบใช้สูบแทนกัญชา ต้นและรากใช้ทำยาได้, เท้ายายม่อม หรือ พญารากเดียว ก็เรียก.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Canesไม้เท้า [การแพทย์]
Canes, Laserไม้เท้าเลเซอร์ [การแพทย์]
Canes, Quadไม้เท้า4ขา,ไม้เท้าฐานกว้าง [การแพทย์]
Canes, Tripodไม้เท้า3ขา [การแพทย์]
Extra Legsไม้เท้า [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Cane.ไม้เท้ามา.. Birthmarks (2008)
Give me my cane...ส่งไม้เท้ามา Birthmarks (2008)
Get your... get off the...เอาไม้เท้าออกไป.. Birthmarks (2008)
No cane.ไม่ต้องมีไม้เท้า Birthmarks (2008)
Cane prints.รอยไม้เท้า Lucky Thirteen (2008)
He's gonna see this little old man walk without the use of a crutch or a cane.พระองค์จะทรงเห็นชายชราผู้นี้เดินได้ โดยไม่ต้องใช้ไม้ค้ำหรือไม้เท้า The Curious Case of Benjamin Button (2008)
A single cane, back straight as an arrow...ไม้เท้าข้างเดียว แถมหลังตรงเหมือนลูกศร The Curious Case of Benjamin Button (2008)
- Yeah, a cane or something there, buddy? - I got your cane right here.ไม้เท้าปะ... Shutter (2008)
Where's my cane? I just had it here.ไม้เท้าฉันล่ะ เพิ่งวางไว้นี่เอง Up (2009)
his mom didn't want him to use a cane, so, he, uh.แม่เขาไม่อยากให้เขาใช้ไม้เท้า เขาก็เลย.. The Big Wheel (2009)
Unni, did you see Jun Pyo oppa's crutches?พี่ค่ะ,พี่เห็นไม้เท้าช่วยพยุงของพี่ จุนพโยมั้ยค่ะ? Episode #1.24 (2009)
With a cane?พร้อมกับ... กับไม้เท้าBeyond Here Lies Nothin' (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม้เท้า[n.] (māithāo) EN: staff ; cane ; walking stick ; crutch ; strut   FR: canne [f] ; bâton [m]
ไม้เท้าวิเศษ[n. exp.] (māithāo wisēt) FR: baguette magique [f]
ไม่เท่าไร[X] (mai thaorai) EN: not very ; not very mushy   FR: pas beaucoup ; pas très

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cane[N] ไม้เท้า, Syn. walking stick, staff
crutch[N] ไม้เท้า, See also: สิ่งค้ำจุน
stick[N] ไม้เท้า
walking stick[N] ไม้เท้า, Syn. cane, staff, stick

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arrowroot(แอร์'โรรุท) n. พืชจำพวก Maranta arudinaceae, ต้นไม้เท้ายายม่อม, ต้นสามสิบ, แป้งไม้เท้ายายม่อม, แป้งของพืชจำพวก ดังกล่าว
cane(เคน) {caned,caning,canes} n. ก้านไม้สั้น,ไม้เท้า,ไม้เรียว,ไม้จำพวกที่มีต้นยาวเป็นปล้อง,ไม้ตะพด vt. ใช้หวายสาน,ใช้ไม้หวดหรือตี, Syn. stick
crook(ครุค) {crooked,crooking,crooks} n. สิ่งที่ทอ,ไม้เท้าด้ามงอ,ตะขอ,หัวเลี้ยว,ทางโค้ง,คนทุจริต,คนหลอกลวง,โจร,ขโมย vt. งอ,ทำให้งอ,ล่อลวง vi. งอ,โค้ง
crutch(ครัทชฺ) {crutched,crutching,crutches} n. ไม้เท้า,ไม้ยันรักแร้,เสาค้ำ,ง่ามค้ำ,สิ่งค้ำจุนการสนับสนุน. vt. ใช้ไม้ยันรักแร้,ค้ำ,พยุง, Syn. stay,prop,aid
pike(ไพคฺ) n. ปลาน้ำจืด ร่างยาวเรียวและใหญ่ มีส่วนจมูกที่ยาวและแบน,หอก,ทวน,หลาว,หัวหอก,ปลายหลาว,หัวทวน,ไม้เท้าปลายแหลม (สำหรับใช้กันลื่นเวลาเดิน) . vt. แทงหรือฆ่าด้วยหอก
shoe(ชู) n. รองเท้า,เหล็กเกือกม้า,หัวหุ้มโลหะของไม้เท้า,ปลอกไม้เท้า,ปลอกเสาเข็ม,ก้านห้ามล้อ,หัวท่อ. vt. สวมรองเท้า,สวมปลอก,ใส่หัวหุ้มโลหะ.
staff(สทาฟ) n. ไม้เท้า,ไม้ราว,เสาค้ำ,เครื่องค้ำจุน,เสา,เสาธง,ตะพด,ตะบอง,ด้าม,ไม้รังวัด,ไม้สัญญาณ,ไม้แสดง อำนาจ,คทา,ด้าม,ป้ายทาง,เส้นขีดขวางที่เป็นโน๊ตเพลงห้าเส้น,คณะผู้ร่วมงาน,คณะเสมียนพนักงาน,คณะเสนาธิการ,เสนาธิการ adj. เกี่ยวกับคณะเสนาธิการ,เกี่ยวกับคณะผู้ร่วมงาน
stave(สเทฟว) {staved/stove,staving,staves} n. แผ่นไม้แคบบางที่ใช้ทำถัง ขั้นบันไดหรืออื่น ๆ ,ขั้นบันได,ไม้ตะบอง,ไม้เท้า,ชั้น,บทกวีบทหนึ่ง,บทหรือประโยคของบทกวี, (ดนตรี) เส้นขวางบันไดเสียง5เส้น. vt. ทำแตก,เจาะทะลุ,ทำบู้บี้,ตีถังเหล้าแตก. vi. ถูกตีแตก,ถูกเจาะทะลุ,เดินด้วยจังหวะรวดเร็ว
stick(สทิค) {stuck,stuck,sticking,sticks} n. กิ่งไม้,ไม้เท้า,ไม้พลอง,ไม้เรียว,ไม้ตีกลอง,ก้าน,คัน,ด้าม,แท่ง,เสา,หนาม,ไม้คุมการบรรเลงของวงดนตรี,การแทง,การทิ่ม,การปัก,การเสียบ,การตอก,การหยุดยั้ง,การหยุดนิ่ง,สิ่งที่ทำให้ชักช้าหรือลำบาก,ความเหนี่ยว,สิ่งที่ทำให้ยึดติดกัน
strut(สทรัท) vi. เดินวางมาด vt. ค้ำ,ยัน,หนุน. n. การเดินวางมาด ,ไม้ค้ำ,ไม้เท้าแขน,ไม้ยัน,เสาค้ำ.

English-Thai: Nontri Dictionary
cane(n) ไม้เท้า,ไม้ตะพด,ไม้เรียว,ปล้อง
crook(n) ขอ,ไม้เท้า,ทางโค้ง,คนโกง,โจร
crutch(n) ไม้ค้ำ,ไม้เท้า,ไม้ยันรักแร้
shoe(n) รองเท้า,ตำแหน่ง,ฐานะ,เกือกม้า,หัวท่อ,ปลอกไม้เท้า
staff(n) คณะคนงาน,ไม้ถือ,ไม้เท้า,เสาธง,คทา,ป้ายบอกทาง
stave(n) ขั้นบันได,ชั้น,ไม้เท้า
stick(n) ฟืน,ไม้เท้า,ไม้เรียว,ก้าน,กิ่งไม้,แท่ง,เสา
strut(n) ไม้ค้ำ,ที่รับรอง,ไม้เท้า
switch(n) ทางหลีกรถไฟ,ไม้เรียว,สวิชท์ไฟฟ้า,ไม้เท้า,สะพานไฟ,การเปลี่ยน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top