Search result for

ไม้เท้า

(35 entries)
(0.0143 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไม้เท้า-, *ไม้เท้า*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม้เท้า [N] staff, See also: cane, walking stick, crutch, strut, Syn. ไม้สักกะเท้า, Example: ชายชราใช้ไม้เท้ายันพื้นค่อยๆ พยุงตัวยืนขึ้นด้วยความระมัดระวัง, Count unit: อัน, Thai definition: ไม้หรือสิ่งอื่นๆ สำหรับถือยันตัวหรือเดิน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ไม้เท้าน. ไม้หรือสิ่งอื่น ๆ สำหรับถือยันตัวหรือเดิน, ไม้สักกะเท้า ก็เรียก
ไม้เท้าชื่อหนึ่งของดาวฤกษ์อุตรภัทรบท มี ๒ ดวง, ดาวแรดตัวเมีย ดาวอุตตรภัทรบท หรือ ดาวอุตตรภัททะ ก็เรียก.
ไม้เท้ายายม่อมน. ชื่อไม้พุ่มชนิด Clerodendrum indicum (L.) Kuntze ในวงศ์ Labiatae ดอกสีขาว ใบใช้สูบแทนกัญชา ต้นและรากใช้ทำยาได้, เท้ายายม่อม หรือ พญารากเดียว ก็เรียก.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Canesไม้เท้า [การแพทย์]
Canes, Laserไม้เท้าเลเซอร์ [การแพทย์]
Canes, Quadไม้เท้า4ขา,ไม้เท้าฐานกว้าง [การแพทย์]
Canes, Tripodไม้เท้า3ขา [การแพทย์]
Extra Legsไม้เท้า [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม้เท้า[n.] (māithāo) EN: staff ; cane ; walking stick ; crutch ; strut   FR: canne [f] ; bâton [m]
ไม้เท้าวิเศษ[n. exp.] (māithāo wisēt) FR: baguette magique [f]
ไม่เท่าไร[X] (mai thaorai) EN: not very ; not very mushy   FR: pas beaucoup ; pas très

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cane    [N] ไม้เท้า, Syn. walking stick, staff
crutch    [N] ไม้เท้า, See also: สิ่งค้ำจุน
stick    [N] ไม้เท้า
walking stick    [N] ไม้เท้า, Syn. cane, staff, stick

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arrowroot(แอร์'โรรุท) n. พืชจำพวก Maranta arudinaceae, ต้นไม้เท้ายายม่อม, ต้นสามสิบ, แป้งไม้เท้ายายม่อม, แป้งของพืชจำพวก ดังกล่าว
cane(เคน) {caned,caning,canes} n. ก้านไม้สั้น,ไม้เท้า,ไม้เรียว,ไม้จำพวกที่มีต้นยาวเป็นปล้อง,ไม้ตะพด vt. ใช้หวายสาน,ใช้ไม้หวดหรือตี, Syn. stick
crook(ครุค) {crooked,crooking,crooks} n. สิ่งที่ทอ,ไม้เท้าด้ามงอ,ตะขอ,หัวเลี้ยว,ทางโค้ง,คนทุจริต,คนหลอกลวง,โจร,ขโมย vt. งอ,ทำให้งอ,ล่อลวง vi. งอ,โค้ง
crutch(ครัทชฺ) {crutched,crutching,crutches} n. ไม้เท้า,ไม้ยันรักแร้,เสาค้ำ,ง่ามค้ำ,สิ่งค้ำจุนการสนับสนุน. vt. ใช้ไม้ยันรักแร้,ค้ำ,พยุง, Syn. stay,prop,aid
pike(ไพคฺ) n. ปลาน้ำจืด ร่างยาวเรียวและใหญ่ มีส่วนจมูกที่ยาวและแบน,หอก,ทวน,หลาว,หัวหอก,ปลายหลาว,หัวทวน,ไม้เท้าปลายแหลม (สำหรับใช้กันลื่นเวลาเดิน) . vt. แทงหรือฆ่าด้วยหอก
shoe(ชู) n. รองเท้า,เหล็กเกือกม้า,หัวหุ้มโลหะของไม้เท้า,ปลอกไม้เท้า,ปลอกเสาเข็ม,ก้านห้ามล้อ,หัวท่อ. vt. สวมรองเท้า,สวมปลอก,ใส่หัวหุ้มโลหะ.
staff(สทาฟ) n. ไม้เท้า,ไม้ราว,เสาค้ำ,เครื่องค้ำจุน,เสา,เสาธง,ตะพด,ตะบอง,ด้าม,ไม้รังวัด,ไม้สัญญาณ,ไม้แสดง อำนาจ,คทา,ด้าม,ป้ายทาง,เส้นขีดขวางที่เป็นโน๊ตเพลงห้าเส้น,คณะผู้ร่วมงาน,คณะเสมียนพนักงาน,คณะเสนาธิการ,เสนาธิการ adj. เกี่ยวกับคณะเสนาธิการ,เกี่ยวกับคณะผู้ร่วมงาน
stave(สเทฟว) {staved/stove,staving,staves} n. แผ่นไม้แคบบางที่ใช้ทำถัง ขั้นบันไดหรืออื่น ๆ ,ขั้นบันได,ไม้ตะบอง,ไม้เท้า,ชั้น,บทกวีบทหนึ่ง,บทหรือประโยคของบทกวี, (ดนตรี) เส้นขวางบันไดเสียง5เส้น. vt. ทำแตก,เจาะทะลุ,ทำบู้บี้,ตีถังเหล้าแตก. vi. ถูกตีแตก,ถูกเจาะทะลุ,เดินด้วยจังหวะรวดเร็ว
stick(สทิค) {stuck,stuck,sticking,sticks} n. กิ่งไม้,ไม้เท้า,ไม้พลอง,ไม้เรียว,ไม้ตีกลอง,ก้าน,คัน,ด้าม,แท่ง,เสา,หนาม,ไม้คุมการบรรเลงของวงดนตรี,การแทง,การทิ่ม,การปัก,การเสียบ,การตอก,การหยุดยั้ง,การหยุดนิ่ง,สิ่งที่ทำให้ชักช้าหรือลำบาก,ความเหนี่ยว,สิ่งที่ทำให้ยึดติดกัน
strut(สทรัท) vi. เดินวางมาด vt. ค้ำ,ยัน,หนุน. n. การเดินวางมาด ,ไม้ค้ำ,ไม้เท้าแขน,ไม้ยัน,เสาค้ำ.

English-Thai: Nontri Dictionary
cane(n) ไม้เท้า,ไม้ตะพด,ไม้เรียว,ปล้อง
crook(n) ขอ,ไม้เท้า,ทางโค้ง,คนโกง,โจร
crutch(n) ไม้ค้ำ,ไม้เท้า,ไม้ยันรักแร้
shoe(n) รองเท้า,ตำแหน่ง,ฐานะ,เกือกม้า,หัวท่อ,ปลอกไม้เท้า
staff(n) คณะคนงาน,ไม้ถือ,ไม้เท้า,เสาธง,คทา,ป้ายบอกทาง
stave(n) ขั้นบันได,ชั้น,ไม้เท้า
stick(n) ฟืน,ไม้เท้า,ไม้เรียว,ก้าน,กิ่งไม้,แท่ง,เสา
strut(n) ไม้ค้ำ,ที่รับรอง,ไม้เท้า
switch(n) ทางหลีกรถไฟ,ไม้เรียว,สวิชท์ไฟฟ้า,ไม้เท้า,สะพานไฟ,การเปลี่ยน

Are you satisfied with the result?

Go to Top