Search result for

ไม้ยาว

(23 entries)
(0.3433 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไม้ยาว-, *ไม้ยาว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม้ยาว[N] cane, See also: stick, club, cudgel, rod, Syn. ไม้พลอง, Thai definition: ไม้ที่ใช้เป็นอาวุธ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ไม้ยาวน. ไม้พลองเป็นเครื่องต่อสู้ป้องกันตัวในการเล่นกระบี่กระบอง, คู่กับ ไม้สั้น. (ดู ไม้สั้น).
ไม้เส้าไม้ยาวสำหรับสอยหรือค้ำ
ไม้เส้าไม้ยาวสำหรับชูเพนียดนกต่อขึ้นบนต้นไม้

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
แปรกราชรถไม้ยาวทาบอยู่ระหว่างล้อหน้ากับล้อหลังทั้งสองด้านของพระมหาพิชัยราชรถ [ศัพท์พระราชพิธี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Or use tapered sticks to hit balls...หรือใช้ไม้ยาวกระแทกลูกบอล... Physical Education (2010)
Two in the building,two in the bucket. You definitely Drew the long straw.2 คนในตึก, อีก 2 ในรถ นายคงจับได้ไม้ยาว Fite Nite (2010)
Oh, like you've never been suckered by a big shaft of wood.โอ้ ทำเหมือนเธอไม่เคยโดน ไม้ยาวๆ เล่นงานเลยนะ Scream a Little Dream (2011)
All the knights draw straws, Lord Stark.อัศวินทุกคน ต้องจับไม้สั้นไม้ยาว ลอร์ดสตาร์ค The Wolf and the Lion (2011)
♪ got bottle and don't forget to book the men on stilts for the fashion shoot, and the fire breather.#คว้าขวด# และอย่าลืมจองคนบนขาไม้ยาวๆ สำหรับการถ่ายแฟชั่น, และก็คนพ่นไฟ The Great Unknown (2013)
Oh!ไม้ยาวสามฟุตไปด้วย The Secrets in the Proposal (2013)
The two shortest together, the next two shortest together.ไม้สั้นที่สุดอยู่ร่วมกัน ไม้ยาวถัดมาก็อยู่ร่วมกัน ตกลงไหม? Clue (1985)
Let's look for some long branches. We'll build him a stretcher.ช่วยกันหากิ่งไม้ยาวๆ เราจะทำเปลหามศพเขา Stand by Me (1986)
Take a long stick and start poking around in the big chocolate-mixing barrel, okay?ใช้ไม้ยาวๆ และก็แทงไปรอบๆ ในถังผสมช๊อกโกแลตใบใหญ่ โอเคมั้ย Charlie and the Chocolate Factory (2005)
Mr Fulton, Your Excellency, sir, would it be okay if we draw straws to see who has to wait on Sharpay?คุณฟอลตันครับผม เราขอจับไม้สั้นไม้ยาวได้ไหมครับ ว่าใครจะเป็นคนเสิร์ฟอาหารชาร์เพย์ High School Musical 2 (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม้ยาว [n. exp.] (māi yāo) EN: cane ; stick ; club ; cudgel ; rod   FR: canne [f] ; bâton [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
batten[N] ไม้ยาวสำหรับดามหรือเป็นที่ค้ำ, See also: ไม้ระแนง, ไม้สำหรับตรึงผ้าใบเรือ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alpenhorn(แอล' เพนฮอร์น) n. ด้ามไม้ยาวคล้ายเขาสัตว์ของคนเลี้ยงหรือคนภูเขาในสวิสเซอแลนด์ (alphorn)
alpenstockผแอล' เพนสทอค) n. ด้ามไม้ยาวมีปลายเป็นเหล็กใช้ในการปืนเขา
bowling alleyn. กระดานไม้ยาวและแคบสำหรับโยนลูกโบว์ลิ่ง
pole(โพล) n.,v. (ใช้) ไม้ยาว,ไม้เสา,เสาโทรเลข,ไม้ราว,เสาธง,ไม้ถ่อ,ไม้คาน,ขั้ว,จุดแห่งความสนใจ,จุดที่อยู่ตรงกันข้าม
shaft(ชาฟทฺ,แชฟทฺ) n. ด้าม,คัน,คาน,เพลา,คันศร,ด้ามหอก,ด้ามค้อน,ด้ามหลาว,คานรถ,ก้าน,กิ่ง,ที่ตั้งเทียน,ด้ามธง,ลำ,แกน,แสง,ปล่อง,เพลารถ,ก้านพืช,ก้านของขน,สิ่งที่เป็นลำ,ลำต้น,การกระทำที่ไม่ยุต'ธรรม,ช่องลิฟต์,น่อง,ขาอ่อน vt. ถ่อด้วยคานไม้,ดันด้วยไม้ยาว,กระทำอย่างไม่
wand(วอนดฺ) n. ไม้เรียว,คทา,ไม้ยาวกลมของหัวหน้าวงดนตรี,กิ่งไม้ยาว,ลำต้นยาวเรียว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top