Search result for

ซากศพ

(27 entries)
(0.0677 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ซากศพ-, *ซากศพ*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซากศพ    [N] corpse, See also: dead body, remains, corpse, Syn. ศพ, Example: รอยเท้านับไม่ถ้วนเหยียบลงบนสวนป่าพุเตย ควานหาซากศพของผู้เคราะห์ร้ายที่ปลิวกระจายรอบหุบเขา, Count unit: ซาก, Thai definition: ร่างของคนที่ตายแล้ว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ซากศพน. ศพ เช่น แม้นพระองค์ไม่ทรงเลี้ยงมัทรีไว้ จะนิ่งมัธยัสถ์ตัดเยื่อใยไม่โปรดบ้าง ก็จะเห็นแต่กเลวระร่างซากศพของมัทรี (ม. ร่ายยาว มัทรี), เจ้าพี่เอ๋ยอุตส่าห์พาซากศพ มาให้พบผัวรักเมื่อเป็นผี (ตับนางลอย), บางทีเขียนเป็น ทรากศพ ก็มี เช่น พระบาทเจ้าจะได้ทอดทัศนา ซึ่งทรากศพสาธารณนอนตาย (ม. คำหลวง มัทรี), ร่างของคนที่ตายมานานแล้วแต่มีเค้าพอให้สันนิษฐานได้ว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเป็นต้น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cadaverซากศพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ซากศพ[n.] (sāksop) EN: corpse   FR: dépouille [f] ; corps [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
body    [N] ศพ, See also: ซากศพ, Syn. corpse
cadaver    [N] ซากศพ, Syn. corpse
corpse    [N] ซากศพ, See also: ศพ, Syn. cadaver, clay, stiff
remains    [N] ซากศพ, Syn. corpse, fossil
zombie    [N] ซากศพที่ถูกทำให้มีชีวิตขึ้นมาอีกครั้ง, Syn. ghost, vampire

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
body(บอด'ดี) n. ร่างกาย,ร่าง,ตัว,ทั้งตัว,ลำตัว,ลำต้น,ศพ,ซากศพ,ส่วนใหญ่,เนื้อแท้,กลุ่มคน,ข้อสรุป,มวล,วัตถุ,สาร vt.เป็นตัวแทนในรูปของกาย,ทำให้เป็นรูปร่าง, Syn. physique
cadaver(คะแดฟ'เวอะ) n. ซากศพ, See also: cadaveric adj. เกี่ยวกับซากศพ cadaverous adj. เกี่ยวกับซากศพ, Syn. corpse
carcase(คาร์'เคิส,คาร์'เคส) n. ซากศพ,ซากสัตว์,ร่างกายคน,โครงสร้าง -Conf. skeleton
carcass(คาร์'เคิส,คาร์'เคส) n. ซากศพ,ซากสัตว์,ร่างกายคน,โครงสร้าง -Conf. skeleton
corpse(คอร์พซฺ) n. ศพ,ซากศพ, Syn. cadaver
ghoul(กูล) n. ปอบ,ผีที่กินซากศพ,ผู้ขโมยศพ,คนที่สนุกสนานกับสิ่งที่น่าขยะแขยง., See also: ghoulish adj.
hyena(ไฮอี'นะ) n. สัตว์กินเนื้อในแอฟริกาออกหากินในเวลากลางคืนชอบกินซากศพ, See also: hyenic,hyenine adj. hyenoid adj., Syn. hyaena
leavings(ลีฟ'วิงซฺ) n. สิ่งที่เหลืออยู่,เศษ,ส่วนที่เหลือ., See also: leavings n. ซากศพ,ขยะ, Syn. scrap
remain(รีเมน') vi. ยังคง,ยังอยู่,เหลือ,ค้าง,พักอย่,n. สิ่งที่เหลืออยู่,สิ่งที่ค้างอยู่,, See also: remains บทประพันธ์ของผู้ตายที่ยังไม่ได้ตีพิมพ์,ลักษณะที่เหลืออยู่,ซากศพ,ซากสัตว์หรือพืช,เศษ,เศษอา-หาร, Syn. stay behind,survive,
stiff(สทิฟ) adj. แข็ง,แข็งทื่อ,ตรง,ฝืด,ไม่แคล่วคล่อง,รั้น,เก้งก้าง,แข็งแรง,รุนแรง,มีกำลัง,เด็ดขาด,เข้มงวด,ยาก,ลำบาก,เมา,เหนียว,เหนียวหนืด,แพง. n. ศพ,ซากศพ,ซาก,ขี้เมา,คนเมา,เจ้าหมอนั่นหมอนี่,กรรมกร. adv. ดื้อรั้น,แข็งทื่อ,โดยสมบูรณ์,อย่างรุนแรง,อย่างสุดขีด

English-Thai: Nontri Dictionary
cadaver(n) ซากศพ
cadaverous(adj) เหมือนซากศพ,เหมือนผี,ไม่มีสีเลือด,ซีดเผือด
carcase(n) ซากศพ,โครง
carcass(n) ซากศพ,โครง
carrion(n) ซากศพ,ซากสัตว์
corpse(n) ซากศพ,ซากมนุษย์
corpus(n) ซากศพ
remain(n) ซากศพ,เศษอาหาร

Are you satisfied with the result?

Go to Top