ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เดินเรื่อง

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เดินเรื่อง-, *เดินเรื่อง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เดินเรื่อง[V] proceed, See also: go on, continue, Syn. ดำเนินเรื่อง, ดำเนินเนื้อเรื่อง, Example: ภาพยนตร์จีนมักเดินเรื่องเร็ว, Thai definition: เริ่มกล่าวเนื้อเรื่องเรื่อยไป
เดินเรื่อง[V] arrange business with somebody, See also: manage, operate, Syn. จัดการ, ติดต่อ, วิ่งเต้น, Example: เธอเดินเรื่องการซื้อที่ดินให้เจ้านาย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เดินเรื่องก. เริ่มกล่าวเนื้อเรื่องเรื่อยไป
เดินเรื่องติดต่อวิ่งเต้นให้เรื่องราวสำเร็จลุล่วงไป.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yes, I know he's on the course.ใช่ ผมรู้ว่าเขากำลังเดินเรื่องอยู่ Fever (2007)
See, when we're in the room, you're always the guy.คิดดูสิ พอเราเข้าไปอยู่ในห้องนั้น นายก็เป็นตัวเดินเรื่องตลอด Numb (2007)
There's a couple of things I need to go over with you before I can continue with it.มีอีกสองสามอย่าง ที่ฉันอยากคุยด้วยก่อนเดินเรื่อง Shelter (2007)
You're getting the benefit of my experience.คุณเดินเรื่องมาอย่างนี้ได้อย่างไร? Chapter Nineteen '.07%' (2007)
Yeah, well, whatever the case, regarding your brother, I have managed to make a little headway.ส่วนเรื่องที่เกี่ยวกับไมเคิล ผมได้ลองเดินเรื่องให้เขาแล้ว Orientación (2007)
He's working on it.เขากำลังเดินเรื่องอยู่ Vamonos (2007)
Bet he moves fast and likes bricks and mortar.เขาเดินเรื่องเร็ว แล้วก็ชอบเรื่องอสังหาฯอยู่แล้ว RocknRolla (2008)
LENNY: I do move fast, and I love bricks and mortar.ฉันเดินเรื่องเร็ว แล้วก็ชอบเรื่องอสังหาฯอยู่แล้ว RocknRolla (2008)
So you're taking legal action?แล้วคุณกำลังเดินเรื่องทางกฎหมายอยู่? Hey! Mr. Pibb! (2009)
When he realizes you never did, you'll be divorced, he'll be broke, and it won't matter.เยี่ยม พอเขารู้ตัวว่าคุณ ไม่เคยเดินเรื่อง คุณก็หย่าเรียบร้อยแล้ว เขาก็จะถังแตก แต่มันไม่สำคัญหรอก Everybody Says Don't (2009)
They're processing my deportation papers.พวกเขากำลังเดินเรื่อง เอกสารส่งตัวกลับของผมอยู่ Everybody Says Don't (2009)
Well, insurance fraud is a serious crime. - Ah, but I never filed an insurance claim.การปลอมแปลงประกันภัยเป็นความผิดที่ร้ายแรงนะ แต่ฉันไม่เคยเดินเรื่องเคลมประกันภัย Everybody Says Don't (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดินเรื่อง[v.] (doēnreūang) EN: arrange business with somebody ; manage ; operate   FR: faire des démarches

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top